PENYAKIT WAHAN YANG AMAT BERBAHAYA

PENGERTIAN PENYAKIT WAHAN


Istilah wahan diungkapkan oleh Nabi  Muhammad S.A.W. – tatkala menjelaskan kedudukan umat manusia di masa akan datang. Penyakit wahan ini menjadi   penyebab utama segala keburukan umat Islam sehingga kerananya mereka menjadikan umat Islam sebagai bahan ujian. Nabi Muhammad S.A.W. mengibaratkan mereka seperti makanan yang menjadi rebutan haiwan-haiwan ganas yang kelaparan.


Dari Sauban R.A. berkata, “Rasulullah S.A.W. bersabda “Akan datang suatu masa, di mana bangsa-bangsa di dunia akan merebut umat Islam seperti orang-orang lapar memperebutkan makanan di atas meja.

Ada seorang sahabat bertanya, ‘Apakah kerana pada saat itu jumlah kami sedikit?’


Rasulullah S.A.W. menjawab: ‘Tidak, bahkan kamu pada saat itu ramai, akan tetapi kamu seperti buih di atas permukaan air laut. Sesungguhnya Allah SWT telah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kamu dan telah mencampakkan penyakit al-wahan pada hati kamu’.

Seorang sahabat bertanya:

‘Ya Rasulallah, apa penyakit al-wahan itu?.’

Rasulullah S.A.W. menjawab: ‘Al-Wahan adalah penyakit cinta dunia dan takut mati’ “. (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan lainnya)

SEBAB-SEBAB PENYAKIT WAHAN

Penyakit wahan timbul kerana kerasukan perasaan cinta kepada dunia ke dalam hati manusia seperti cinta berlebihan kepada harta, benda, tahta, wanita dan lainnya. Dari kecintaan dunia yang berlebihan melahirkan mental pengecut tidak sanggup  menghadapi kematian kerana tiada bekalan dan persediaan menghadapi mati.


Cinta dunia dan takut mati saling berkait, laksana satu pakej. Keduanya menjadi  penyebab kehinaan dalam agama Islam di hadapan musuh-musuh Islam. Semoga Allah SWT  melindungi kita dari penyakit wahan.


Akibat kesan penyakit wahan akan melumpuhkan semangat  juang dan berjihad untuk mempertahankan iman dan memperjuangkan agama sehingga menyebabkan kermunduran kepada umat Islam.

Manusia pada dasarnya ingin menjadi kaya, pangkat tinggi, memiliki pangaruh yang besar, terkenal di mana-mana dan mempunyai isteri yang cantik. Manakala seseorang telah mencapai keinginannya sementara peraturan Allah SWT tidak dipergunakan dalam mengatur dan mengendalikan kekayaan dunianya, maka inilah yang disebut materialistis atau cinta dunia.

Fahaman materialisme ini sama sekali tidak dibolehkan dalam ajaran Islam, bahkan ianya adalah musuh utama dalam agama Islam.      Faham ini merupakan warisan dari sifat Iblis yang dimurkai oleh Allah SWT yang berperanan   menggoda manusia sehingga menjadi penghuni neraka. 

Allah S.W.T. telah  bertanya kepada Iblis : “Apakah yang menghalangimu dari bersujud kepada Adam?” Iblis menjawab: “Aku lebih  mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau menciptakannya dari tanah ?”(QS.Al-A’raaf: 12).

Setidaknya ada empat hal yang menyebabkan timbulnya penyakit wahan di dalam masyarakat Islam kini.


Umat Islam kini belum memahami kandungan ajaran Islam itu sendiri. Kesannya, dengan mudah mereka menerima faham-faham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka hanya menerima perkara-perkara yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu, sedangkan hal-hal yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam dianggap sebagai satu bebanan dan menyusahkan kehidupan manusia. Mereka merasa ragu dan tidak  yakin terhadap ajaran agama Islam.

Racun fahaman barat yang bersalut dengan jenama-jenama mirip Islam berjaya mendapat penghormatan dari umat Islam. Proses merosakkan pemikiran berlaku dengan     

begitu halus dan sehingga umat Islam  menjadi lemah dan berpecah-belah. Kini kesan tersebut dapat dilihat dengan jelas pada umat Islam dan negara-negara Islam.

Kekuasaan ketenteraan, politik dan pemerintahan yang tidak berada di tangan orang Islam sehingga urusan umat Islam diserahkan kepada orang-orang bukan Islam yang tidak jujur. Mereka mengawal umat Islam dalam semua bidang.

Untuk menjayakan cita-citanya musuh-musuh Islam terutama Yahudi dan Nasrani merancang berbagai strategi untuk menghadapi umat Islam.

Mereka memanfaatkan kekayaan, ilmu pangetahuan dan teknologi yang mereka miliki untuk menghadapi dan memperdaya umat Islam.           Sehingga situasi dan kedudukan dunia lslam benar-benar dalam keadaan lemah,  mundur, berpecah-belah dan malah berperang sesama umat Islam.

CARA MEMBASMI PENYAKIT WAHAN

Penyakit wahan ini boleh diatasi dengan cara bertaubat kepada Allah S.W.T. dan kembali kepada tuntunan agama Islam. Mereka yang merasa bahawa penyakit ini telah menghinggapi dirinya hendaklah melakukan langkah-langkah berikut :


1-Meningkatkan keimanan kepada Allah S.W.T.  Terutama hari kiamat, sehingga sampai pada derajat yakin. Dengan keyakinan ini penyakit cinta dunia atau takut mati akan hilang. “Ketahuilah, bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya menggembirakan para petani, kemudian tanaman tersebut menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (QS. Al Hadid:20)


2–Selalu mengkaji dan memahami ajaran Islam, terutama bidang akidah, yang merupakan intipati ajaran Islam.
“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang Hak) melainkan  Allah.” (QS.Mubammad: 19)

3– Menghayati perspektif Islam terhadap konsep kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Islam tidak mengharamkan dunia dan perhiasannya, akan tetapi menjadikannya sebagai alat untuk mencapai kehidupan dan kebahagjaan akhirat.

4-Meningkatkan dan memantapkan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dengan demikian maka sifat qana’ahnya muncul dan menjadi citra diri dan kehidupannya. Rasa syukurnya semakin meningkat, dan tawadhu (rendah hati) akan menjadi benteng dan sekaligus penghias dirinya.

“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS An-Nahl:96).

5– Bersungguh-sungguh melakukan amal kebajikan di jalan Allah dengan segenap kemampuannya yang ada. Karena orang yang melakukan kebajikan di jalan Allah SWT telah menjual diri dan hartanya kepada Allah SWT dengan syurga. Ini adalah sebesar-besar ketundukan kepada Allah SWT dan sebesar-besar pengorbanan untuk-Nya. Maka tepat sekali jika Allah menjamin hidayah bagi orang yang benar-benar melakukan amal kebajikan di jalan Allah SWT.

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Furqaan :52)

Sekian Terima Kasih, Semoga Bermanfaat.