Pilihlah Kawan Yang Baik – Imam Al-Ghazali.

Imam Al-Ghazali ada menerangkan kawan yang baik dan kawan yang tidak baik :

1. Pilih kawan yang berakal, jangan pilih kawan yang bodoh kerana akan menjadi musuh dan menyakitkan hati…

2. Pilih kawan yang berakhlak, jangan pilih kawan yang jahat kerana akan diransang nafsu jahatnya.

3. Pilih kawan yang soleh, jangan pilih kawan yang fasik kerana akan diajar kepada kita pekerjaan dosa dan maksiat.

4. Pilih kawan yang bersederhana, jangan pilih kawan yang tamak kerana akan menjadi racun berbisa kepada sifat pemurah.

5. Pilih kawan yang bercakap benar, jangan pilih kawan yang selalu bercakap bohong kerana akan memusnahkan jiwa.