Empat Cara Untuk Mengetahui Aib Sendiri Menurut Imam Al-Ghazali.

Empat Cara Untuk Mengetahui Aib Sendiri Menurut Imam AlGhazali.

Kitab Ihya’ Ulumuddin.

Barangsiapa hendak mengetahui aib-aibnya, maka dia harus menempuh empat jalan yang berikut :

1. Duduk dihadapan seorang guru(mursyid) yang mampu mengetahui keburukan hati dan berbagai bahaya dan kejahatan yang tersembunyi didalam dirinya. Kemudian dia memasrahkan dirinya kepada sang guru dan mengikuti petunjuknya dalam bermujahadah membersihkan aib itu.

2. Mencari seorang teman yang jujur, yang memiliki bashiroh (mata hati yang tajam (berilmu) dan teguh pegangannya pada ajaran agama. Rakan itu mampu menjelaskan kecacatan dan keaiban dirinya apabila diminta olehnya dan dia menjadikan temannya itu sebagai penasihat dan pendorong untuk berubah.

3. Berusaha mengetahui aib dari ucapan dan cacian musuh-musuhnya. Sebab pandangan yang penuh kebencian akan berusaha menyingkapkan keburukan seseorang.  Seseorang yang memiliki mata hati jernih dan mahu berazam untuk berubah mampu memetik pelajaran dari berbagai keburukan dirinya yang disebutkan oleh musuhnya.

4. Bergaul dengan masyarakat. Setiap kali melihat perilaku tercela seseorang, maka ia segera menuduh dirinya sendiri juga memiliki sifat tercela itu. Kemudian dia menuntut akan dirinya untuk segera meninggalkan, membenci dan menjauhi keburukan sifat tersebut. Seseorang Mukmin itu adalah cerminan bagi Mukmin yang lainnya. Ketika melihat aib orang lain dia akan segera melihat aib-aibnya sendiri dan berusaha memperbaikinya bukan mencela dan menghina aib orang yang lain.

Wa Allahu A’lam.

4 KRITERIA MANUSIA MENURUT IMAM AL-GHAZALI

4 KRITERIA MANUSIA MENURUT IMAM AL-GHAZALI

Manusia memiliki beberapa macam kriteria. Semua manusia itu tidak ada yang sama dan pasti berbeda-beda sifatnya. Ada manusia yang memiliki sifat baik, ada juga yang memiliki sifat buruk, ada yang bisa kita jadikan panutan, dan ada juga yang tidak bisa kita jadikan panutan.

Dalam kitab Ihya’ ‘Ulumu al-Din karya Imam Ghazali, mengklasifikasikan kriteria manusia menjadi 4 macam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Guru kami, Kiai Amari dalam acara kajian terakhir kitab lubbul ushul yang mengutip kitab Ihya’ karya Imam Ghazali.

Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata:

قَالَ الْخَلِيْلُ بن أَحْمَدُ : الرِّجَالُ أَرْبَعَةٌ، رَجُلٌ يَدْرِيْ وَيَدْرِيْ أَنَّهُ يَدْرِيْ فَذٰلِكَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوْهُ، وَرَجُلٌ يَدْرِيْ وَلاَ يَدْرِيْ أَنَّهُ يَدْرِيْ فَذٰلِكَ نَائِمٌ فَأَيْقِظُوْهُ، وَرَجُلٌ لَا يَدْرِيْ وَيَدْرِيْ أَنَّهُ لَا يَدْرِيْ فَذٰلِكَ مُسْتَرْشِدٌ فَأَرْشِدُوْهُ، وَرَجُلٌ لَا يَدْرِيْ أَنَّهُ لَا يَدْرِيْ فَذٰلِكَ جَاهِلٌ فَارْفِضُوْهُ. (إحياء علوم الدين، ج: 1، ص: 80)

Dalil di atas menjelaskan tentang kriteria manusia, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, orang yang mengerti (mempunyai ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan emosional) dan ia pun mengerti bahwa dia adalah orang yang mengerti.

Orang yang mempunyai kriteria seperti ini merupakan orang yang alim, cerdik, atau pandai. Orang seperti ini layak sekali untuk dijadikan panutan agar mendapatkan kesuksesan hidup dunia dan akhirat.

Kedua, orang yang mengerti (orang yang alim) tapi dia tidak mengerti bahwa pribadinya adalah orang mengerti (orang alim).

Orang yang mempunyai kriteria seperti ini diibaratkan seperti orang yang tidur, ia perlu dibangunkan dan disadarkan.

Ketiga, orang yang yang belum mengerti (tidak atau belum alim) tapi dia mengerti bahwa dirinya adalah orang yang belum mengerti (belum punya ilmu dan pengetahuan).

Orang yang mempunyai kriteria seperti ini adalah orang yang selalu mencari petunjuk baik maka bimbinglah  dia dengan bimbingan yang baik agar ia jadi orang baik.

Keempat, orang yang belum mengerti tapi ia tidak mengerti bahwa dirinya adalah orang yang tidak mengerti.

Orang yang mempunyai kriteria seperti ini adalah orang bodoh dan dungu maka wajib untuk dijauhi, wajib memisahkan diri darinya karena bahaya yang di timbulkan darinya sangat besar bagi masyarakat dan umat manusia.

Dari empat golongan di atas kita bisa berinteraksi diri, termasuk golongan yang mana kita?. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau belajar ilmu dan mau mengajarkan ilmu ketika sudah mempunyai ilmu yang mumpuni.

6 CARA MENDAPATKAN KHUSYUK DALAM SOLAT – IMAM AL-GHAZALI

6 CARA MENDAPATKAN KHUSYUK DALAM SOLAT – IMAM AL-GHAZALI

Menurut Imam al-Ghazali, untuk menghadirkan khusyuk di dalam solat, ada enam perkara yang perlu kita lakukan semasa mengerjakan solat.

1-Pertama; HUDHUR AL-QLABI (حضور القلب); iaitu menghadirkan hati kita ketika menunaikan solat iaitu dengan membuang dari hati segala yang tidak ada kena-mengena dengan solat kita.

2-Kedua; AT-TAFAHHUM (التفهم); iaitu berusaha memahami iaitu melakukan usaha untuk memahami segala perkara yang dilakukan di dalam solat sama ada perbuatan atau yang dibaca/diucapkan.

3-; AT-TA’DZIEM (التعظيم); iaitu merasai kebesaran Allah iaitu dengan merasai diri terlalu kerdil di hadapan Allah.

4-Keempat; AL-HAIBAH (الهيبة); iaitu merasa gerun terhadap keagungan Allah dan siksaan-Nya.

5-; AR-RAJA’ (الرجاء); iaitu sentiasa menaruh harapan besar kepada Allah mudah-mudahan solat yang dikerjakan akan diterima dan diganjari oleh Allah.

Contoh manusia yang khusyuk ialah para sahabat r.a.

Abdullah bin ‘Umar r.a. salah seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur pernah menceritakan tentang solat para sahabat r.a. dengan katanya; “Para sahabat Nabi s.a.w. apabila mereka mengerjakan solat, MEREKA MEMBERI PERHATIAN BERSUNGGUH-SUNGGUH KEPADA SOLAT MEREKA, MEREKA MENUNDUKKAN PENGLIHATAN MEREKA KE TEMPAT-TEMPAT SUJUD MEREKA DAN MEREKA MENYEDARI SESUNGGUHNYA ALLAH SWT SEDANG BERHADAP KEPADA MEREKA, maka tidaklah mereka berpaling ke kanan dan ke kiri”.

6-Keenam; AL-HAYA’ (الحياء); iaitu merasa malu terhadap Allah di atas segala kekurangan dan kecacatan yang terdapat di dalam solat.

6 CARA MENDAPATKAN KHUSYUK DALAM SOLAT – IMAM AL-GHAZALI

6 CARA MENDAPATKAN KHUSYUK DALAM SOLAT – IMAM AL-GHAZALI

Menurut Imam al-Ghazali, untuk menghadirkan khusyuk di dalam solat, ada enam perkara yang perlu kita lakukan semasa mengerjakan solat.

1-Pertama; HUDHUR AL-QLABI (حضور القلب); iaitu menghadirkan hati kita ketika menunaikan solat iaitu dengan membuang dari hati segala yang tidak ada kena-mengena dengan solat kita.

2-Kedua; AT-TAFAHHUM (التفهم); iaitu berusaha memahami iaitu melakukan usaha untuk memahami segala perkara yang dilakukan di dalam solat sama ada perbuatan atau yang dibaca/diucapkan.

3-; AT-TA’DZIEM (التعظيم); iaitu merasai kebesaran Allah iaitu dengan merasai diri terlalu kerdil di hadapan Allah.

4-Keempat; AL-HAIBAH (الهيبة); iaitu merasa gerun terhadap keagungan Allah dan siksaan-Nya.

5-; AR-RAJA’ (الرجاء); iaitu sentiasa menaruh harapan besar kepada Allah mudah-mudahan solat yang dikerjakan akan diterima dan diganjari oleh Allah.

Contoh manusia yang khusyuk ialah para sahabat r.a.

Abdullah bin ‘Umar r.a. salah seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur pernah menceritakan tentang solat para sahabat r.a. dengan katanya; “Para sahabat Nabi s.a.w. apabila mereka mengerjakan solat, MEREKA MEMBERI PERHATIAN BERSUNGGUH-SUNGGUH KEPADA SOLAT MEREKA, MEREKA MENUNDUKKAN PENGLIHATAN MEREKA KE TEMPAT-TEMPAT SUJUD MEREKA DAN MEREKA MENYEDARI SESUNGGUHNYA ALLAH SWT SEDANG BERHADAP KEPADA MEREKA, maka tidaklah mereka berpaling ke kanan dan ke kiri”.

6-Keenam; AL-HAYA’ (الحياء); iaitu merasa malu terhadap Allah di atas segala kekurangan dan kecacatan yang terdapat di dalam solat.

12 Ciri Sahabat Sejati Menurut Imam Ghazali

12 Ciri Sahabat Sejati Menurut Imam Ghazali

1. Jika kau berbuat baik kepadanya, maka ia juga akan melindungimu.

2. Jika engkau merapatkan ikatan persahabatan dengannya, maka ia akan membalas balik persahabatanmu itu.

3. Jika engkau memerlukan pertolongan darinya, maka ia akan berupaya membantu sesuai dengan kemampuannya.

4. Jika kau menawarkan berbuat baik kepadanya, maka ia akan menyambut dengan baik.

5. Jika ia memproleh suatu kebaikan atau bantuan darimu, maka ia akan menghargai kebaikan itu.

6. Jika ia melihat sesuatu yang tidak baik dari dirimu, maka akan berupaya menutupinya.

7. Jika engkau meminta sesuatu bantuan darinya, maka ia akan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh.

8. Jika engkau berdiam diri (karena malu untuk meminta), maka ia akan menanyakan kesulitan yang kamu hadapi.

9. Jika bencana datang menimpa dirimu, maka ia akan berbuat sesuatu untuk meringankan kesusahanmu itu.

10. Jika engkau berkata benar kepadanya, niscaya ia akan membenarkanmu.

11. Jika engkau merencanakan sesuatu kebaikan, maka dengan senang hati ia akan membantu rencana itu.

12. Jika kamu berdua sedang berbeda pendapat atau berselisih paham, nescaya ia akan lebih senang mengalah untuk menjaga hubungan.

4 Kriteria Manusia Menurut Imam Ghazali

4 Kriteria Manusia Menurut Imam Ghazali

Oleh: Muhammad Royyan Faqih Azhary*

Manusia memiliki beberapa macam kriteria. Semua manusia itu tidak ada yang sama dan pasti berbeda-beda sifatnya. Ada manusia yang memiliki sifat baik, ada juga yang memiliki sifat buruk, ada yang bisa kita jadikan panutan, dan ada juga yang tidak bisa kita jadikan panutan.

Dalam kitab Ihya’ ‘Ulumu al-Din karya Imam Ghazali, mengklasifikasikan kriteria manusia menjadi 4 macam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Guru kami, Kiai Amari dalam acara kajian terakhir kitab lubbul ushul yang mengutip kitab Ihya’ karya Imam Ghazali.

Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata:

قَالَ الْخَلِيْلُ بن أَحْمَدُ : الرِّجَالُ أَرْبَعَةٌ، رَجُلٌ يَدْرِيْ وَيَدْرِيْ أَنَّهُ يَدْرِيْ فَذٰلِكَ عَالِمٌ فَاتَّبِعُوْهُ، وَرَجُلٌ يَدْرِيْ وَلاَ يَدْرِيْ أَنَّهُ يَدْرِيْ فَذٰلِكَ نَائِمٌ فَأَيْقِظُوْهُ، وَرَجُلٌ لَا يَدْرِيْ وَيَدْرِيْ أَنَّهُ لَا يَدْرِيْ فَذٰلِكَ مُسْتَرْشِدٌ فَأَرْشِدُوْهُ، وَرَجُلٌ لَا يَدْرِيْ أَنَّهُ لَا يَدْرِيْ فَذٰلِكَ جَاهِلٌ فَارْفِضُوْهُ. (إحياء علوم الدين، ج: 1، ص: 80)

Dalil di atas menjelaskan tentang kriteria manusia, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, orang yang mengerti (mempunyai ilmu dan pengetahuan serta kecerdasan emosional) dan ia pun mengerti bahwa dia adalah orang yang mengerti.

Orang yang mempunyai kriteria seperti ini merupakan orang yang alim, cerdik, atau pandai. Orang seperti ini layak sekali untuk dijadikan panutan agar mendapatkan kesuksesan hidup dunia dan akhirat.

Kedua, orang yang mengerti (orang yang alim) tapi dia tidak mengerti bahwa pribadinya adalah orang mengerti (orang alim).

Orang yang mempunyai kriteria seperti ini diibaratkan seperti orang yang tidur, ia perlu dibangunkan dan disadarkan.

Ketiga, orang yang yang belum mengerti (tidak atau belum alim) tapi dia mengerti bahwa dirinya adalah orang yang belum mengerti (belum punya ilmu dan pengetahuan).

Orang yang mempunyai kriteria seperti ini adalah orang yang selalu mencari petunjuk baik maka bimbinglah  dia dengan bimbingan yang baik agar ia jadi orang baik.

Keempat, orang yang belum mengerti tapi ia tidak mengerti bahwa dirinya adalah orang yang tidak mengerti.

Orang yang mempunyai kriteria seperti ini adalah orang bodoh dan dungu maka wajib untuk dijauhi, wajib memisahkan diri darinya karena bahaya yang di timbulkan darinya sangat besar bagi masyarakat dan umat manusia.

Dari empat golongan di atas kita bisa berinteraksi diri, termasuk golongan yang mana kita?. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau belajar ilmu dan mau mengajarkan ilmu ketika sudah mempunyai ilmu yang mumpuni.

ENAM RAHASIA PUASA MENURUT IMAM AL GHAZALI

ENAM RAHASIA PUASA MENURUT IMAM AL GHAZALI YANG DITULIS DALAM KITAB FENOMENALNYA IHYA’ ULUM AD DIN:

1-Menundukkan mata dan mencegahnya dari memperluas pandangan ke semua yang dimakruhkan, dan dari apapun yang melalaikan hati untuk berdzikir kepada Allah.

2-Menjaga lisan dari igauan, dusta, mengumpat, fitnah, mencela, tengkar, dan munafik.

3-Menahan telinga dari mendengar hal-hal yang dimakruhkan. Karena semua yang haram diucapkan, haram pula didengarkan. Allah menyamakan antara mendengar dan memakan perkara haram,“sammaa’uuna lil kadzibi akkaaluuna lis suht”.

4-Mencegah bagian tubuh yang lain seperti tangan dan kaki dari tindakan-tindakan dosa, juga mencegah perut dari makan barang syubhat ketika berbuka. Mana mungkin bermakna, orang berpuasa dari makanan halal lalu berbuka dengan makanan haram. Ibaratnya seperti orang yang membangun gedung tetapi menghancurkan kota. Nabi Muhammad pernah bersabda, “Banyak sekali orang yang berpuasa namun yang ia dapat hanya lapar dan haus. Ia adalah orang yang berbuka dengan haram. ”Wa qiila, “Ia yang berpuasa lalu berbuka dengan memakan daging sesama, yaitu dengan ghibah.”

5-Tidak memperbanyak makan ketika berbuka, mengisi perut dan mulut dengan tidak sewajarnya. Maka, apalah arti puasa jika saat berbuka seseorang mengganti apa yang hilang ketika waktu siang, yaitu makan. Bahkan, justru ketika Ramadhan makanan akan lebih beragam. Apa yang tidak dimakan di bulan-bulan selain Ramadhan malah tersedia saat Ramadhan. Padahal, maksud dan tujuan puasa ialah mengosongkan perut dan menghancurkan syahwat, supaya diri menjadi kuat untuk bertakwa.

6- Supaya hati setelah berbuka bergoncang antara khouf (takut) dan roja’ (mengharap). Karena, ia tidak tahu apakah puasanya diterima dan ia menjadi orang yang dekat dengan Allah, ataukah puasanya ditolak dan ia menjadi orang yang dibenci. Dan seperti itulah adanya di seluruh ibadah ketika selesai dilaksanakan.

Rahasia-rahasia yang dipaparkan oleh Imam Ghazali ini bisa kita perhatikan baik-baik, di mana puasa bukan hanya tentang perut. Puasa adalah berpuasanya seluruh tubuh, puasanya mata, puasanya kaki, puasanya tangan, puasanya telinga, bahkan hati pun ikut berpuasa. Puasa tidak hanya dipandang secara syariat antara sah dan batal. Karena yang puasanya sah hingga tebenam matahari belum tentu diterima oleh Allah. Melainkan puasa yang menyeluruh dari raga hingga jiwa. Wallahu a’lam bis shawab.

3 Makhluk Ciptaan Allah Yang Berbeza-Imam Al-Ghazali

يقول الغزالي : ” إن الله تعالى خلق الخلق على ثلاثة ضروب : خلق الملائكة وركب فيهم العقل ، ولم يركب فيهم الشهوة ، وخلق البهائم وركب فيها الشهوة ، ولم يركب فيها العقل ، وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة ، فمن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه ، ومن غلب عقله شهوته ، فهو خير من الملائكة ” [ مكاشفة القلوب12]

Imam Ghazali berkata :

Allah menciptakan makhkuqNya dgn diberi 3 macam,

Allah menciptakan malaikat dgn hanya diberi akal tanpa syahwat..

Allah menciptakan binatang dgn hanya diberi syahwat tanpa akal..

Allah menciptakan manusia dgn diberi akal dan syhwat..

Maka apabila manusia lbh mementingkan syahwatnya drvpada akalnya niscaya binatang lbh baik darinya, tetapi apabila lebih mementingkan akalnya dr pada syahwatnya maka dia akan lebih baik dr malaikat..

Petikan dr kitab Mukasyafatul Qulub

Jangan merendahkan manusia meskipun dalam hati

Jangan merendahkan manusia meskipun dalam hati

💛مجلس إمرأة عظيمة💛

Suatu hari di tepi sungai Dajlah, Hasan al-Basri seorang Sufi besar melihat seorang pemuda duduk berdua-duaan dengan seorang perempuan. Di sisi mereka terletak sebotol arak.

Kemudian Hasan berbisik dalam hati, “Alangkah buruk akhlak orang itu dan baiknya kalau dia seperti aku..! ”.

Tiba-tiba Hasan melihat sebuah perahu di tepi sungai yang sedang tenggelam. Lelaki yang duduk di tepi sungai tadi terus terjun untuk menolong penumpang perahu yang hampir lemas. Enam dari tujuh penumpang itu berhasil diselamatkan.

Kemudian dia berpaling ke arah Hasan al-Basri dan berkata, “Jika engkau memang lebih mulia daripada saya, maka dengan nama Allah selamatkan seorang lagi yang belum sempat saya tolong. Engkau diminta untuk menyelamatkan satu orang saja, sedang saya telah menyelamatkan enam orang”.

Bagaimanapun Hasan al-Basri gagal menyelamatkan yang seorang itu. Maka lelaki itu berkata padanya, “Tuan, sebenarnya perempuan yang duduk di samping saya ini adalah ibu saya sendiri, sedangkan botol itu hanya berisi air biasa, bukan anggur atau arak”.

Hasan al-Basri tertegun lalu berkata, “Kalau begitu, sebagaimana engkau telah menyelamatkan enam orang tadi dari bahaya tenggelam ke dalam sungai, maka selamatkanlah saya dari tenggelam dalam Kebanggaan dan Kesombongan”

Lelaki itu menjawab, “Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan tuan”

Semenjak itu, Hasan al-Basri semakin dan selalu merendahkan hati bahkan ia menganggap dirinya sebagai makhluk yang tidak lebih daripada orang lain.

Jika Allah membukakan pintu Sholat Tahajud untuk kita, janganlah lantas kita memandang rendah saudara seiman yang sedang tertidur nyenyak.

Jika Allah membukakan pintu Puasa Sunnah, janganlah lantas kita memandang rendah saudara seiman yang tidak ikut berpuasa sunah. Boleh jadi orang yang gemar tidur dan jarang melakukan puasa sunah itu lebih dekat dengan Allah, daripada diri kita.

Ilmu Allah sangat amatlah luas.

Jangan pernah Kagum atau Takjub & Sombong pada Amalanmu.

Sahabatku,,, indahnya Nasehat ini semoga menjadi Pengobat Jiwa agar kita terhindar dari sifat Madzmumah.

Walau sehebat apapun diri kita jangan pernah berkata “ Aku lebih baik dari pada kalian, Aku lebih bersih dari pada kalian”

(Imam Al Ghazali)

Create your website with WordPress.com
Get started