7 TANDA TAKUT KEPADA ALLAH SWT

TANDA TAKUT PADA ALLAH

Abu Laits As Samarqondi berkata;

“Tanda takut kepada Allah itu akan nampak pada tujuh perkara;

1. Lisannya. Ia tak berani berdusta, berghibah, mengadu domba. Ia selalu berzikir kepada Allah.

2. Hatinya. Rasa takut mengeluarkan kedengkian dan permusuhan dari hati. Dan penyakit penyakit hati lainnya.

3. Matanya. Ia tak mahu melihat yang diharamkan oleh Allah.

4. Perutnya. Ia tak memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram.

5. Tangannya. Ia tak menggunakannya untuk yang haram tapi ia gunakan untuk ketaatan.

6. Kakinya. Ia tak melangkahkan kakinya ke tempat maksiat. Namun ia langkahkan untuk ketaatan.

7. Ketaatannya. Ia jadikan ketaatannya benar benar ikhlas mengharapkan wajahNya semata.”