7 PUNCA MAKSIAT

7 PUNCA MAKSIAT

1- Tidak beramal dengan ilmu agama.

2- Lemahnya iman dan kurangnya ilmu.

3- Bersahabat dengan mereka yang

    tidak berakhlak mulia.

4- Tidak menundukkan pandangan.

5- Banyak waktu diluangkan dengan

    perkara sia-sia.

6- Memandang remah kepada perkara

    yang haram.

7- Tinggal berdekatan dengan tempat

    yang membangkit syahwat.