7 CARA DOSA KECIL MENJADI DOSA BESAR

7 CARA DOSA KECIL MENJADI DOSA BESAR

1- Berterusan melakukan dosa.

2- Menganggap dosa yang dilakukan

    satu perkara remeh.

3- Berbangga melakukan dosa.

4- Menyalah kepada takdir.

5- Dosa tersebut ditiru orang lain.

6- Ia menceritakan perbuatan dosa

    kepada orang lain.

7- Melakukan dosa dengan selesa.