30 TIPS ISTIQAMAH DALAM SABAR

30 TIPS ISTIQAMAH DALAM SABAR ◾

Sabar itu terdapat dalam 3 perkara :

(A). Sabar dalam ketaatan kepada Allah

(B). Sabar dalam meninggalkan maksiat yg diharamkan kerana tidakut kepada Allah

(C). Sabar dalam menghadapi musibah pada badan, harta, keluarga, kehormatan dll

Di antara kiat agar mampu terus bersabar seperti pada point di atas insya Allah yaitu :

(01). Mengetahui apa saja pahala yang Allah sediakan bagi orang yang mau bersabar

(02). Mengetahui apa saja ancaman dari Allah bagi orang yang tidak mau bersabar

(03). Selalu berusaha untuk mengikhlaskan niat. Apabila seseorang tidak ikhlas kepada Allah, maka sulit baginya untuk bersabar

(04). Bersabar menjadi lebih mudah apabila seseorang itu hanya mengharapkan ridho Allah semata, dan jika mengharapkan ridho manusia maka sulit baginya untuk bersabar

(05). Beriman kepada ketetapan serta tidakdir Allah, sehingga akan lapanglah dadanya, dan terhindarlah diri dari kesedihan dan beban

(06). Bersabar juga akan boleh menjadi lebih mudah apabila dunia berada di tangan dan akhirat berada di hatinya

(07). Mengetahui tabiat kehidupan dunia, bahawa dunia ini memang tempatnya ujian

(08). Senantiasa mengevaluasi dosa2 yang diperbuat, kerana sesungguhnya musibah yg terjadi adalah buah dari perbuatan sendiri

(09). Mengetahui bahawa Allah Ta’ala itu akan memberikan balasan kepada orang yang telah menzhaliminya, maka dia pun menjadi tenang dan lebih sabar menghadapi orang yang telah memusuhi dan mengkhianatinya

(10). Yakin serta percaya bahawa Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar atas semua masalah yang ada

(11). Senantiasa melihat kepada pilihan Allah dengan berbaik sangka kepada-Nya, kerana pasti Allah memilihkan yang terbaik untuknya

(12). Memahami bahawa segala pemberian dan nikmat dari Allah itu jauh lebih banyak daripada masalah yang menimpa

(13). Seringkali berdoa kepada Allah Ta’ala, agar dijadikan orang yang mampu bersabar

(14). Menyakini bahawa hanya Allah saja yang boleh memberikan pertolongan kepadanya

(15). Selalu menghibur diri dengan melihat serta mengingat masalah orang lain, yang ternyata masalah mereka lebih berat lagi

(16). Senantiasa bersyukur kepada Allah, kerana masalah itu tidak menimpa kepada masalah agama, tetetapi hanya menimpanya kepada masalah dunia saja

(17). Memahami masalah yang menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah, dan merasakan kenikmatan dalam beribadah, maka hal itu lebih baik daripada kenikmatan yang dapat membuatnya lalai

(18). Memiliki pasangan hidup yang sabar, sehingga insya Allah dia akan lebih mampu untuk boleh bersabar

(19). Memiliki teman yang sabar, sehingga dia pun akan mudah terwarnai dan mengikuti perilaku temannya tersebut

(20). Berusaha untuk sering-sering berpuasa sunnah, insya Allah dapat meredam amarah, emosi, hawa nafsu yang menyimpang dll

(21). Memahami tentang jeleknya, hinanya dan rendahnya perbuatan maksiat, sehingga akan berusaha keras untuk bersabar

(22). Seringkali mendengarkan nasihat dari guru yang selalu memotivasi diri dan juga menggerakkan hati untuk mampu bersabar

(23). Mengetahui kisah orang-orang soleh yang telah bersabar dari Nabi ﷺ, dan para sahabat dll sehingga akan terbangkitkan semangat untuk lebih bersungguh-sungguh

(24). Hendaknya seringkali berjamaah serta jangan menyendiri, kerana syaithan memiliki peluang yang lebih besar untuk menggoda orang yang sering sendirian, sehingga hilang kesabaran pada diri

(25). Memperbanyak mengingat kematian dan kehidupan akhirat yang kekal, sehingga masalah dunia terasa mudah dihadapi

(26). Meninggalkan apa saja sarana2 yang dapat mengantarkan kepada syahwat dan juga hawa nafsu yang tercela

(27). Memperbanyak zikir dan istighfar

(28). Tidak berputus asa dari rahmat Allah

(29). Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Sebab orang yang mencintai Allah tentu akan mentaati-Nya dan tidak ingin dimurkai-Nya

(30). Bersungguh-sungguh serta berusaha keras mengamalkan semua tips di atas