15 TUNTUTAN DUA KALIMAH SYAHADAH

Tuntutan dua kalimah syahadah

1)Membanyakkan zikir la ilaha illa llah dan menyungguh – nyungguhkan maknanya selama – lamanya selagi hidup.

2)Menjauhi perkara – perkara yang bertentangan dengan dua kalimah syahadah iaitu amalan kufur ,syirik , nifak ,bid’ah , maksiat dan lalai.

3)Melaksanakan perkara – perkara yang dituntut daripada amalan wajib dan sunnat khususnya rukun Islam yang lima.

4)Melaksanakan amar makruf dan nahi munkar terhadap diri , keluarga dan masyarakat.

5)Menyebarkan akidah tauhid kepada sekelian manusia lebih – lebih lagi ke atas diri , keluarga dan masyarakat.

6)Ikhlas kepada Allah

7) Bertaubat kepada Allah dari dosa dan lalai.

8)Takut dan harap kepada Allah.

9)Bersyukur kepada Allah atas nikmat dan sabar serta reda atas musibah.

10)Membanyakkan berfikir atas kebesaran Allah.

11)Mencintai Allah , rasul dan orang – orang yang beriman.

12)Bertawakkal kepada Allah di dalam semua urusan.

13)Mengingati mati dan mencintai akhirat.

14)Berjihad menegakkan dan mempertahankan Islam samada dengan lisan , pena atau pedang.

15)Bercita – cita untuk syahid dan bersedia untuk mati syahid. C&P.