10 CARA AGAR BOLEH MENCINTAI ALLAH

10 CARA AGAR BOLEH MENCINTAI ALLAH :

1. Membaca al-Quran, mentadabburi dan memahami makna maknanya.

2. Bertaqarrub kepada Allah dengan mengamalkan amal-amal yang sunnah.

3. Selalu berdzikir kepada Allah di setiap keadaan, dengan lisan, hati dan amal.

4. Lebih mementingkan apa yang dicintai oleh Allah di atas yang dicintai oleh hamba ketika bertabrakan.

5. Menyelami nama-nama Allah dan sifat-Nya serta pengaruh dan kesempurnaan yang ditunjukkan olehnya.

6. Memikirkan nikmat-nikmat Allah yang bersifat lahiriyah dan batiniyah, serta menyaksikan kebaikan-kebaika-Nya kepada hamba-Nya.

7. Menundukkan hati di hadapan Allah dan selalu merasa faqir kepada-Nya.

8. Bermunajat kepada Allah di saat sepertiga malam terakhir dengan solat, membaca al-Qur’an dan istighfar.

9. Bershahabat dengan orang-orang solih dan mengambil faidah dari mereka.

10. Menjauhi semua yang menghalangi hati dari Allah.