Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

10 KELEBIHAN AZAN BERDASARKAN HADIS

10 KELEBIHAN AZAN BERDASARKAN HADIS

Azan adalah panggilan untuk solat.
Meskipun disuarakan oleh manusia, pada hakikatnya azan adalah panggilan Allah kepada segenap hamba-Nya untuk menunaikan solat.         Azan memiliki banyak keutamaan yang luar biasa.

Berikut ini 10 kelebihan azan berdasarkan hadis hadis sahih:

️ 1. PAHALA AZAN SANGAT BESAR DAN TERPAKSA UNDI
Pahala azan sangat besar. Begitu besarnya pahala azan hingga Rasulullah SAW mengisyaratkan, jika orang orang mengetahui pahalanya, mereka pasti berebut untuk azan meskipun dengan cara diundi.
ﻟَﻮْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻣَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﻨِّﺪَﺍﺀِ ﻭَﺍﻟﺼَّﻒِّ ﺍﻷَﻭَّﻝِ ،

ﺛُﻢَّ ﻟَﻢْ ﻳَﺠِﺪُﻭﺍ ﺇِﻻَّ ﺃَﻥْ ﻳَﺴْﺘَﻬِﻤُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻻَﺳْﺘَﻬَﻤُﻮﺍ


“Seandainya orang orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, nescaya mereka akan melakukan undian” (HR. Bukhari dan Muslim)
️ 2. SEMUA MAKHLUK MENJADI SAKSI .

Makhluk dan benda yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muaazin Seluruh makhluk yang mendengar azan seorang muaazin, mereka akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak.
ﻻ ﻳَﺴْﻤَﻊُ ﺻَﻮْﺗَﻪُ ﺟِﻦٌّ ﻭَﻻ ﺇِﻧْﺲٌ ﻭَﻻ ﺣَﺠَﺮٌ ﻭَﻻ ﺷَﺠَﺮٌ ﺇِﻻ ﺷَﻬِﺪَ ﻟَﻪُ
“Tidaklah azan didengar oleh jin, manusia, batu dan pohon kecuali mereka akan bersaksi untuknya” (HR. Abu Ya’la)
ﻟَﺎ ﻳَﺴْﻤَﻊُ ﺻَﻮْﺗَﻪُ ﺷَﺠَﺮٌ ﻭَﻟَﺎ ﻣَﺪَﺭٌ ﻭَﻟَﺎ ﺣَﺠَﺮٌ ﻭَﻻ ﺟِﻦٌّ ﻭَﻻ ﺇِﻧْﺲٌ ﺇِﻻ ﺷَﻬِﺪَ ﻟَﻪُ
“Tidaklah suara azan didengar oleh pohon, lumpur, baru, jin dan manusia, kecuali mereka akan bersaksi untuknya” (HR. Ibnu Khuzaimah)
️ 3. MUAAZIN AKAN MENDAPAT AMPUNAN ALLAH SWT MENGIKUT KADAR LAUNGAN AZAN
Di antara keutamaan azan yang istimewa adalah, para muadzin akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Benda benda yang mendengar azan tanpa kita sadari memohonkan ampunan Allah untuk muadzin.

ﻳُﻐْﻔَﺮُ ﻟَﻪُ ﻤﺆَﺫِّﻥُ ﺑِﻤَﺪِّ ﺻَﻮْﺗِﻪِ ﻭَﻳَﺸْﻬَﺪُ ﻟَﻪُ ﻛُﻞُّ ﺭَﻃْﺐٍ ﻭَﻳَﺎﺑِﺲٍ
“Muaazin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya memohonkan ampunan untuknya” (HR. Ahmad)
️ 4. ORANG YANG AZAN MENDAPAT PAHALA SEPERTI SEMUA JUMLAH MEREKA YG HADIR  SOLAT
Jika seorang muadzin mengumandangkan di masjid atau mushola, kemudian orang berduyun duyun menunaikan solat jamaah kerana mendengar azan tersebut, maka muaazin mendapatkan kelebihan pahala seperti pahala orang-orang yang solat bersamanya tersebut.
ﻭَﻟَﻪُ ﻣِﺜْﻞُ ﺃَﺟْﺮِ ﻣَﻦْ ﺻَﻠَّﻰ ﻣَﻌَﻪُ
“Muaazin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang solat bersamanya” (HR. An Nasa’i)
️ 5. MUAAZIN MENJADI ORANG YANG DIPERCAYAI ALLAH SWT
ﺍﻹِﻣَﺎﻡُ ﺿَﺎﻣِﻦٌ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆَﺫِّﻥُ ﻣُﺆْﺗَﻤَﻦٌ ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺃَﺭْﺷِﺪِ ﺍﻷَﺋِﻤَّﺔَ ﻭَﺍ

ﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻠْﻤُﺆَﺫِّﻧِﻴﻦَ
“Imam adalah penjamin dan muaazin adalah orang yang dipercayai.

Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah muadzin” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)
️ 6. MUAAZIN DIDOAKAN RASULULLAH SAW, SETIAP DOA RASULULLAH SAW PASTI MAKBUL.
Seperti hadis di atas, Rasulullah mendoakan muadzin, memintakan ampunan Allah baginya. Doa Rasulullah pastilah maqbul. Dan bukan hanya di hadis itu beliau mendoakan muadzin. Di hadis lain beliau juga mendoakan dan memintakan ampunan.
ﻓَﺄَﺭْﺷَﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟْﺄَﺋِﻤَّﺔَ ﻭَ ﻏَﻔَﺮَ ﻟِﻠْﻤُﺆَﺫِّﻳْﻦَ
“Semoga Allah meluruskan para imam dan mengampuni para muaazin” (HR. Ibnu Hibban)
️ 7. SYAITAN LARI APABILA MENDENGAR AZAN
ﺇِﺫَﺍ ﻧُﻮﺩِﻯَ ﻟِﻠﺼَّﻼَﺓِ ﺃَﺩْﺑَﺮَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥُ ﻭَﻟَﻪُ ﺿُﺮَﺍﻁٌ ﺣَﺘَّﻰ ﻻَ ﻳَﺴْﻤَﻊَ ﺍﻟﺘَّﺄْﺫِﻳﻦَ
“Apabila azan untuk solat dikumandangkan, syaitan melarikan diri terkentut kentut sampai tidak mendengar azan” (HR. Bukhari dan Muslim)


️ 8. LEHER MUAAZIN AKAN DIPANJANGKAN DI HARI KIAMAT
Para muadzin akan dimuliakan Allah di hari kiamat, di antaranya dengan dipanjangkan lehernya.
ﺍﻟْﻤُﺆَﺫِّﻧُﻮﻥَ ﺃَﻃْﻮَﻝُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺃَﻋْﻨَﺎﻗًﺎ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ
“Para muaazin adalah orang yang berleher panjang pada hari kiamat” (HR. Muslim)
️ 9. ORANG YANG AZAN DIBANGGAKAN ALLAH DI HADAPAN MALAIKAT-NYA

ﻳَﻌْﺠَﺐُ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺭَﺍﻋِﻰ ﻏَﻨَﻢٍ ﻓِﻰ ﺭَﺃْﺱِ ﺷَﻈِﻴَّﺔٍ ﺑِﺠَﺒَﻞٍ ﻳُﺆَﺫِّﻥُ ﺑِﺎﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻭَﻳُﺼَﻠِّﻰ ﻓَﻴَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﺍﻧْﻈُﺮُﻭﺍ ﺇِﻟَﻰ ﻋَﺒْﺪِﻯ ﻫَﺬَﺍ ﻳُﺆَﺫِّﻥُ ﻭَﻳُﻘِﻴﻢُ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓَ ﻳَﺨَﺎﻑُ ﻣِﻨِّﻰ ﻓَﻘَﺪْ ﻏَﻔَﺮْﺕُ ﻟِﻌَﺒْﺪِﻯ ﻭَﺃَﺩْﺧَﻠْﺘُﻪُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ
“Tuhanmu takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit gunung, dia mengumandangkan azan untuk shalat lalu dia solat. Maka Allah SWT  berfirman, ‘Lihatlah hambaKu ini, dia mengumandangkan azan dan beriqamat untuk solat, dia takut kepadaKu. Aku telah mengampuni hambaKu dan memasukkannya ke dalam syurga” (HR. Abu Dawud dan An Nasa’i)

️ 10. PARA MUAAZIN AKAN DIMASUKKAN KE DALAM SYURGA
Inilah puncak dari keutamaan azan. Orang yang azan akan dimasukkan Allah ke dalam syurga-Nya sebagaimana hadis di atas dan hadis di bawah ini:

Dari Abu Hurairah,
ﻛُﻨَّﺎ ﻣَﻊَ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻓَﻘَﺎﻡَ ﺑِﻠَﺎﻝٌ ﻳُﻨَﺎﺩِﻱ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺳَﻜَﺖَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﻣِﺜْﻞَ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻘِﻴﻨًﺎ ﺩَﺧَﻞَ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔَ
“Kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai, Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa mengucapkan seperti ini dengan yakin, nescaya dia masuk syurga’.” (HR. An Nasa’i)
:::::::::::🌹🌹::::::::::::

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: