Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

49 KESAN BURUK BERBUAT MAKSIAT

49 AKIBAT BURUK BERBUAT MAKSIAT

1-Terhalang dari mendapatkan ilmu

2. Terhalang dari rezeki

3. Menyebabkan perasaan kesepian dan tersisih dari Allah

4. Memunculkan salah faham atau rasa canggung terhadap orang lain

5. Menyebabkan kesusahan dalam segala urusan

6. Menyebabkan hati gelap

7. Melemahkan hati dan badan

8. Menghalangi diri dari berbuat ketaatan

9. Menyebabkan umur menjadi pendek

10. Berminat melakukan maksiat, mendorong diri untuk melakukan kemaksiatan lain

11. Melemahkan niat baik untuk bertaubat dan menguatkan niat buruk untuk bermaksiat

12. Menjadikan hati melihat maksiat menjadi suatu hal biasa dan tidak kotor

13. Merupakan warisan umat dahulu yang menyebabkan kebinasaan dan kehancuran

14. Menghinakan dan menjatuhkan derajat sebagai hamba di hadapan Allah

15. Menyebabkan hamba melihat maksiat menjadi begitu mudah, memandang remeh terhadap dosa.

16. Menimpakan keburukan kepada makhluk dan orang lain

17. Mewariskan kehinaan

18. Merosak akal sihat

19. Menyebabkan hati dikunci mati.

20. Memasukkan hamba sebagai golongan yang melaknat Allah dan Rasul-Nya

21. Menghalangi diri dari doa baik Rasulullah dan para malaikat

22. Menyebabkan berbagai siksa di neraka

23. Mengakibatkan munculnya berbagai kerosakan di muka bumi

24. Menimbulkan gempa bumi dan kehancuran

25. Mempengaruhi perubahan bentuk dan rupa

26 Menghidupkan api cemburu

27. Menghilangkan rasa malu

28. Melemahkan hati dari mengagungkan Allah SWT

29. Menyebabkan Allah melupakan dirinya

30. Mengeluarkan hamba dari derajat tinggi yang  bernama “ihsan” dalam ibadah 

31. Menyebabkan dirinya terlewatkan dari kebaikan 

32. Melemahkan motivasi untuk bertemu Allah dan melakukan kebaikan untuk bekalan di akhirat 

33. Menyebabkan dirinya kehilangan nikmat Allah dan mengundang datangnya musibah

34. Menumbuhkan rasa takut dalam hati, rasa takut.

35. Menguatkan rasa kesepian yang luar biasa 

36. Mengubah hati sihat dan istiqomah menjadi hati yang sakit dan celaru.

37. Membutakan mata hati 

38. Mengerdilkan diri dan menghinakan jiwa

39. Pelaku maksiat berada di bawah tawanan syaitan dan nafsu syahwat 

40. Membuat dirinya tidak memiliki “karomah” di sisi Allah 

41. Menghilangkan pujian baik dan kemuliaan

42. Mengurangi kesempurnaan akal dan kecerdasan 

43. Memutuskan hubungan dengan Allah SWT

44. Menghilangkan keberkahan umur.

45. Menyebabkan seseorang menjadi rendah dan hina 

46. Membuat orang lain berani memarahinya dan berani kepadanya

47. Menyebabkan dirinya dikhianati oleh jiwanya sendiri

48. Membutakan hati dan melemahkan mata hati

49. Semakin memudahkan musuh meraih kemenangan atas dirinya.

ad-Da’wa ad-Dawa’ hal. 51-98