Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

Angka 19 yang ajaib dalam AlQuran

Hikmatun

Kitab AlQuran wajib diyakini kesahihannya oleh setiap muslim dan merupakan kitab yang mengandungi perintah-perintah dari Yang Maha Mencipta segala sesuatu. Kebenaran kitab Walaupun AlQuran telah diwahyukan 1400 tahun yang lalu, kebenaran dan keagungannya bukan sahaja telah dapat dibuktikan dengan keindahan bahasanya yang sukar ditandingi, tetapi telah dibuktikan secara saintifik.

Pada surat ke-74 (Al Mudatsir) ayat : 30-31, yang bererti :

“Yang atasnya ada sembilanbelas. …….., dan tidaklah Kami jadikan bilangan mereka itu (angka 19) melainkan untuk menjadi cubaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata: Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan?”.

Keajaiban angka 19 di dalam kitab AlQur’an ini pertama kali ditemukan oleh seorang sarjana pertanian Mesir bernama Rashad Khalifa…

View original post 1,938 more words

Alquran Mengira kelajuan cahaya

Hikmatun

Assalaamu’alaikum w.b.t…….  Siapa tidak kenal dengan Albert Einstein, namanya melekat dengan dunia fizik dan menjadi ikon fizik moden. Rumus E = mc2 dianggap sebagai rumus Einstein yang dalam pandangan awam merupakan “rumus” untuk membuat bom atom. Albert Einstein memang pantas dianggap sebagai tokoh utama yang memimpin revolusi di dunia fizik.

Salah satu teorinya yang menganjak paradigma fizik berbunyi “kelajuan cahaya merupakan ketetapan alam yang besarnya bersifat tetap dan tidak bergantung kepada kelajuan sumber cahaya dan kelajuan pengamat”.

Menurut Einstein, tidak ada yang mutlak di dunia ini (termasuk waktu ) kecuali kecepatan cahaya. Selain itu, kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi di alam ini. Ertinya, tidak mungkin ada (materi) yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Pendapat Einstein ini mendapat sokongan dari hasil ujikaji yang dilakukan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Michelson-Morley, Fizeu, dan Zeeman.

Di mata awam, keberadaan Einstein ini menimbulkan banyak keanehan. Misalnya, sejak dulu logik kita berpendapat…

View original post 842 more words

AlQuran dan Astronomi

Hikmatun

Firman Allah Ta’ala yang bermaksud:

“Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah taqdir Tuhan yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui”.
(Surah Yaa sin : 38 )

Pandangan Ulama Tafsir Mengenai Ayat ini

Tanda yang tersendiri yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta’ala dalam ayat tersebut adalah perjalanan matahari pada orbitnya sehingga ke penghujung pusingannya. Pusingan tersebut adalah satu ketentuan dan ketetapan daripada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Menguasai setiap sesuatu. Terdapat dua pendapat ulama tafsir di dalam mentafsirkan maksud orbit iaitu:

View original post

Sarang lebah dan keajaiban AlQuran

Hikmatun

Oleh : Abd Al Mun’im AI Hefni

Ayat‑ayat tentang lebah dalam Al‑Qur’an Al‑Karim tidak lain adalah ren­tetan petunjuk tentang keajaiban ilmiah. Mukjizat Al‑Qur’an masih terus dikisahkan dan ilmu dari waktu ke waktu menyingkapkan kepada kita tentang berbagai mukjizat tersebut. Maha benar Allah dengan firman-Nya:

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tentang bukti‑bukti kebesaran kami dan dalam diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahawa sesungguhnya Al‑Qur’an adalah kebenaran.”(QS 41:53)

“Kami telah menurunkan kitab kepadamu yang menjadi penjelasan terhadap segala sesuatu, rahmat dan khabar gembira untuk umat Islam” (QS 16:89).

Fakta dan ayat‑ayat ini betul‑betul diyakini oleh para pendahulu kita dan ilmu menyingkapkan kepada kita salah satu segi keajaiban ilahi dan keajaiban Al‑Qur’an dalam ayat‑ayat ini. Auf bin Malik bin Abi Auf al‑Asyja`i r.a. telah beriman dengan Al‑Qur’an Al‑Karim dan dengan semua yang dibawanya. Diriwayatkan, bahawa ketika pada suatu waktu ia sakit kepadanya ditanyakan, apakah ia akan dirawat, Ia menjawab:

“Beri saya…

View original post 10,276 more words

Al Quran dan ciri-ciri sensor pada kulit

Hikmatun

Assalamu’alaikum w.b.t….. berikut adalah artikel dalam Bahasa Inggeris. Di bawah nanti akan menyusul terjemahannya dalam Bahasa Malaysia. Selamat membaca 🙂

Quran & The sensory characteristic of the skin

Dr. Tagata Tagasone: Laa Ilaaha Illallah Muhammad Rasool Allah !

This man is uttering the Islamic creed (Shahaadah) and declaring that he is becoming a Muslim. This occurred during the Eighth Saudi Medical Conference which was convened in Riyadh. He is Professor Tagata Tagasone, formerly Head of the Department of Anatomy and Embryology at the University of Shiang Mai in Thailand. He is now the Dean of the College of the Medicine at the University.

We presented to Professor Tagasone some Qur’aanic verses and Prophetic Ahadeeth which deal with his specialization in the field of anatomy. He commented that they also had in their Buddhist books very accurate descriptions of embryonic developmental stages. We told him that we were very anxious and…

View original post 751 more words