Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

Rasuah Dalam Ibadah Haji: Pencabulan Terhadap Tazkiyyah Kerohanian

Rasuah Dalam Ibadah Haji: Pencabulan Terhadap Tazkiyyah Kerohanian

Puan Siti Shamsiah binti Md Supi

Dari orientasi konsepsinya ibadah ini bermaksud “kunjungan”, manakala dari sudut syarak pula ia bermakna kunjungan ke Baitullah al-Haram di Mekah dengan tujuan untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Seruan untuk mengerjakan haji telah termaktub sebagai salah satu rukun Islam yang mesti dilaksanakan oleh individu Muslim. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 97 yang memberi maksud bahawa ibadah haji itu merupakan kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang berkemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Allah SWT juga menegaskan secara sinis bahawa mana-mana individu yang sengaja mengingkarinya, Allah tidak sedikit pun terkesan dengan sikap orang-orang sebegini kerana Allah itu Tuhan Yang Maha Kaya, Yang tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Antara tujuan pelaksanaan haji, adalah untuk memperbaharui ikrar untuk beriman terhadap Allah SWT. Iaitu, pembaharuan terhadap semangat dalam membina rangsangan dan juga ketekalan seseorang untuk berperanan sebagai hamba kepada Penciptanya; tunduk, taat dan patuh terhadap-Nya dengan sepenuh hati, jiwa dan raga.

Ibadah haji yang dilakukan dengan sempurna dan ikhlas akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang mungkin sebelum itu terkumpul tanpa disedari. Ia turut menaikkan darjat keimanan individu terbabit. Selain itu, ia juga sebagai tanda kesyukuran seorang hamba pada Tuhannya terhadap anugerah harta dan kesihatan yang baik. Ini kerana ibadah ini melibatkan sejumlah perbelanjaan yang agak besar dan memerlukan kesihatan yang baik kerana tugas tertentu dalam ibadah ini memerlukan kekuatan tenaga dan emosi yang sihat dan seimbang.

Haji juga merupakan latihan yang cukup baik bagi meningkatkan kesabaran serta ketabahan seseorang. Dan kesabaran mula teruji ketika wang sedang dikumpulkan sehingga mencukupi. Seseorang yang mengerjakan haji juga terduga kerana perlu berjauhan dengan orang-orang tersayang dan perkara-perkara lain yang telah menjadi sebahagian daripada darah dagingnya dalam satu tempoh yang tertentu. Dan kesabaran juga amat diperlukan ketika mengerjakan wukuf, tawaf serta ketika berada di Mina. Semua perkara tersebut memerlukan kesabaran yang tidak sedikit daripada hamba-hamba yang mengiktiraf Allah SWT itu sebagai Tuhan mereka. Walau bagaimanapun, ia bukan sekadar sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah sebagai tanda ketaatan hamba, tanpa sebarang pulangan kepada mereka yang mengerjakan ibadah berkenaan.

Demi kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba-Nya, ibadah ini akan memberikan pulangan yang amat menguntungkan kepada pelaksananya; keuntungan yang bersifat kerohanian, jiwa yang lebih kukuh dan hati yang lebih yakin untuk bergantung pada Allah SWT sebagai tempat pergantungan yang mutlak. Tidak pernah pun kita dengar khabar tentang seseorang yang selepas pulangnya dari mengerjakan haji, ataupun umrah mengalami kerugian atau menjadi muflis. Namun, sekiranya ada sekalipun tentunya ia kafarah yang bertujuan untuk menyucikan harta dan hati individu berkenaan.

Keuntungan yang didapati di dunia kerana mengerjakan haji merupakan keuntungan yang bergerak tanpa henti menuju ke akhirat. Sebagaimana maksud sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tarmizi, an-Nasa’i, Ibnu Majjah dan Ahmad yang antara lain bermaksud, “Turutlah kewajipan-kewajipan dalam haji dan juga umrah. Sesungguhnya kedua-duanya akan menghalang kamu daripada papa dan dosa, sebagaimana nyala api yang menghilangkan segala kekotoran besi, perak dan emas. (Dan sesungguhnya) haji mabrur akan mendapat balasan syurga”.

Proses mengerjakan haji merupakan perjalanan kerohanian sekali gus keimanan. Apabila seseorang mula mendaftar untuk menunaikan ibadah haji, bermakna ia telah berniat untuk melakukan ibadah tersebut. Disiplin ibadah haji, sebenarnya bukan bermula pada ketika kaki menginjak di al-Haramain atau tatkala kapal terbang yang membawa rombongan haji mendarat di Jeddah, tetapi pada saat ia memahami bahawa haji itu rukun Islam yang kelima. Dalam erti kata memahami pensyariatan dan falsafahnya, juga justifikasi syarat-syarat dan hukum-hakam tentangnya.

Pahala yang akan diberi kepada pelaksananya bukan hanya dinilai pada pelaksanaan kerja-kerja atau perbuatan-perbuatan tertentu semata-mata seperti tawaf, wukuf atau bertahallul, malahan juga turut dinilai pada keikhlasan hati pelaksananya. Sumber modal atau wang yang digunakan juga turut diambil kira bagi menghasilkannya sama ada sebagai haji yang mabrur, atau sekadar untuk seseorang itu menerima gelaran “haji” atau “hajah”.

Disiplin dalam haji ini juga mengenai kesabaran seseorang ketika membuat urusan tadbir urus sebelum ia bertolak ke tanah suci dan mengenakan ihram. Harus diingat bahawa apabila secara konsepsinya ia merupakan “kunjungan”, maka ia bersifat tindakan bersaling (reciprocal) kerana ia juga merupakan “jemputan” daripada Allah SWT. Yang menjadi tanggungjawab hamba-Nya adalah berusaha untuk berkunjung ke sana bagi melaksanakan ibadah istimewa ini. Membuktikan kepada Allah menurut kudrat dan kemampuannya, bahawa ia berhasrat untuk melakukannya. Maka harus difahami bahawa kemampuan itu juga berada dalam lingkungan kekangan-kekangan lain yang melibatkan prosedur dan dasar-dasar pihak berkuasa. Contohnya, seseorang yang sudah mempunyai modal yang cukup dan telah mendaftar untuk mengerjakan haji masih perlu menunggu giliran sebelum ia pergi bersama-sama jemaah yang lain ke al-haramain.

Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini bahawa ibadah haji merupakan perjalanan kerohanian, maka ia menggambarkan proses mendekatkan diri kepada Allah sebagai Penguasa alam (taqarrub) dan penyucian jiwa (tazkiyyah) seorang hamba. Dan proses ini berada dalam hubungan dua hala-hamba dan Penciptanya, tetapi perlu juga difahami bahawa ia turut melibatkan hamba-hamba Allah yang lain. Yang juga sama-sama menuju ke matlamat yang satu. Dan ia melibatkan jumlah yang tidak sedikit, malah jutaan orang dari serata dunia.

Maka, ibadah ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung turut melibatkan orang lain. Contohnya, penglibatan muhrim bagi bakal haji dalam kalangan wanita. Sehubungan dengan perkara ini, agama Islam tidak mengajar umatnya untuk menzalimi orang lain walaupun dalam keadaan darurat. Agama yang mulia dan sempurna ini juga tidak memberi ruang kepada umatnya untuk mencari pahala dengan cara menganiaya orang lain. Begitu jugalah halnya dalam ibadah haji. Untuk menghasilkan haji yang mabrur, ia harus bersih daripada unsur-unsur dosa dan maksiat. Reda Allah terhadap kehidupan hamba-Nya adalah apabila ia menjaga hubungannya dengan Tuhannya dan sesama manusia. Secara tidak langsung, apabila ia menjaga kedua-dua hubungan ini, maka ia sebenarnya menjaga dirinya daripada melakukan keburukan terhadap dirinya sendiri dan juga apa-apa yang berada di sekelilingnya.

Sekiranya terdapat bakal haji yang sanggup terlibat dalam kegiatan rasuah bagi mendapatkan peluang mengerjakan haji lebih awal, ia sebenarnya telah membuat pencabulan terhadap proses tazkiyyah hati dan jiwa. Ini kerana ia telah mencuri modal orang lain dalam bentuk masa yang hakikatnya lebih berhak untuk mengerjakan haji terlebih dahulu. Pepatah Cina mengatakan, “masa itu emas, tetapi emas tidak dapat membeli masa”, menunjukkan bahawa masa merupakan modal yang amat berharga malah ada ketikanya ia lebih berharga berbanding harta dan wang ringgit. Tambahan lagi, masa mempunyai kaitan yang amat erat dengan sihatnya seseorang dalam konteks ibadah haji.

Mereka yang tidak menunaikan haji, tetapi turut bersubahat dalam rasuah untuk mengerjakan ibadah haji, juga boleh dikategorikan sebagai pencuri modal orang lain yang sabar mengikut peraturan dengan menunggu giliran. Melalui Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tarmizi, Rasulullah SAW telah memberi amaran kepada pemberi dan penerima rasuah bahawa kedua-dua golongan ini akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan selain itu, Rasulullah SAW juga menerusi Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad amat melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan mereka yang menjadi perantara. Tentunya kita tidak terbayang bagaimana Allah SWT memandang seseorang yang menginjakkan kakinya ke Baitullah untuk melakukan proses penyucian jiwa sedangkan ia sedang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dia cuba “bermuamalah” dengan Allah sedangkan pada masa yang sama, berkaitan muamalah tersebut, urusannya dengan orang lain masih tergantung.

Hanya Allah SWT sebaik-baik penilai, namun, renungkanlah maksud firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa’ ayat 29-30 yang menyatakan, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan (menggunakan) harta-harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara reda-meredai antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu, ‘Sesiapa melakukan yang demikian dengan melanggar yang hak dan kezaliman, maka Kami akan memasukkannya ke dalam api neraka. Balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah (tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangnya)”.

Ibadat dalam agama Islam kini dilakukan tanpa adab dan akhlak serta berkasta , sehingga menzalimi berbagai pihak sehingga sanggup memberi rasuah dan saluran VVIP demi mendapat peluang menunaikan ibadat umrah dan haji. TH sendiri menjadikan TH sebagai modal dan peluang perniagaan tanpa mengira halal dan haram dalam berbagai pelaburan.

ASAL USUL SOLAT FARDU 5 WAKTU

ASAL USUL SOLAT FARDU 5 WAKTU

1. SUBUH

Manusia pertama yang mengerjakan solat Subuh ialah Nabi Adam AS iaitu tatkala baginda keluar dari syurga lalu dihantar ke bumi. Perkara pertama yang dilihatnya ialah kegelapan dan baginda berasa takut yang amat sangat.

Apabila fajar Subuh telah keluar, Nabi Adam AS pun mendirikan solat dua rakaat.

Rakaat pertama: Bersyukur kerana terlepas dari kegelapan malam. Rakaat kedua: Bersyukur kerana siang telah menjelma.

2.ZUHUR

Orang pertama yang mengerjakan solat Zuhur lalah Mabi Ibrahim AS laitu tatkala Allah SWT memerintahkan kepada baginda agar menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Seruan Itu diturunkan pada waktu tergelindir matahari, lalu sujudlah Nabi Ibrahim AS sebanyak empat rakaat.

Rakaat pertama: Bersyukur di atas penebusan itu. Rakaat kedua: Bersyukur kerana dukacita baginda bersama anaknya diangkat. Rakaat ketiga: Bersyukur dan memohon keredhaan Allah. Rakaat keempat: Bersyukur kerana korbannya digantikan dengan tebusan kibas.

3.ASAR

Orang pertama yang mengerjakan solat Asar lalah Mabi Yunus AS iaitu tatkala baginda dikeluarkan oleh Allah SWT dari perut ikan Nun. Ikaan Nun telah memuntahkan Nabi Yunus AS di tepi pantai. Kebetulan ketika itu telah masuk waktu Asar. Maka bersyukurlah Nabi Yunus AS lalu bersembahyang empat rakaat kerana baginda telah diselamatkan oleh Allah daripada kengelapan laitu:

-Rakaat pertama: Kelam dengan kesalahan. – Rakaat kedua: Kelam dengan air laut. – Rakaat ketiga: Kelam dengan malam. -Rakant keempat: Kelam dengan perut ikan Nun.

4. MAGHRIB

Orang yang pertama mengerjakan solat Maghrib ialah Nabi Isa AS iaitu tatkala baginda dikeluarkan oleh Allah SWT dari kejahilan dan kebodohan kaumnya. Sewaktu kejadian itu berlaku, matahari sedang terbenam. Bersyukurlah Nabi Isa AS, lalu baginda pun mendirikan sembahyang tiga rakaat kerana diselamatkan dari kejahilan tersebut laitu:

Rakaat pertama: Untuk menafikan ketuhanan selain daripada Allah yang Maha Esa. Rakaat kedua: Untuk menafikan tuduhan dan juga tohmahan ke atas ibunya Siti Maryam yang telah dituduh melakukan perbuatan sumbang. Rakaat ketiga: Untuk meyakinkan kaumnya bahawa Tuhan itu hanya satu iaitu Allah jua, tiada dua atau tiga.

5. ISYAK

Orang pertama yang mengerjakan solat Isyak ialah Nabi Musa AS. Pada ketika itu, Nabi Musa telah tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madyan, sedang dalam dadanya penuh dengan perasaan dukacita, lalu Allah SWT menghilangkan semua perasaan dukacita itu pada waktu Isyak yang akhir. Lalu bersembahyanglah Nabi Musa empat rakaat sebagai tanda syukur.

Rakaat pertama: Dukacita terhadap isterinya. Rakaat kedua: Dukacita terhadap saudaranya Nabi Harun AS. Rakaat ketiga: Dukacita terhadap firaun. Rakaat keempat: Dukacita terhadap anak Firaun.

blog. http://pakcikli00.wordpress.com/

PANDANGAN DR. ZAKIR NAIK TENTANG KONFUSIANISME

Seorang pemuda Korea yang bekerja pada biro perjalanan bertanya kepada Dr. Zakir Naik. Nama pemuda Korea itu adalah Kim. Sebagai seorang penganut Konfusianisme, dia mempercayai bahwa ajaran-ajaran dalam Konfusianisme adalah ajaran yang baik. Kim berpendapat bahwa Konfusianisme mengajarkan cinta kasih kepada sesama. Karenanya Kim ingin tahu bagaimana pandangan Islam terhadap Konfusianisme. Apabila para pembaca ingin melihat video Dr. Zakir Naik dalam menjawab pertanyaan Kim, silahkan klik link berikut: Dr. Zakir Naik Mengajak Pemuda Korea Masuk Islam. Berikut ini adalah transkrip tanya jawab antara Kim dengan Dr. Zakir Naik:

Kim: Dr. Zakir, merupakan suatu kehormatan untuk bisa berbicara denganmu. Senang bertemu denganmu. Namaku Kim. Aku bekerja di biro perjalanan Majestic Travel. Namaku memang seperti orang Korea karena aku lahir di Korea. Aku sebenarnya orang Korea namun pindah ke Jepang.

Aku sebagai orang Korea, termasuk orang-orang Asia Timur lainnya kebanyakan menganut Konfusianisme atau Buddhisme. Aku ingin berfokus pada Konfusianisme. Konfusianisme adalah sebuah jalan hidup. Di dalamnya diajarkan untuk menghormati orangtua, peduli pada yang masih muda dan anak-anak, bagaimana kita harus menghormati sesama, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya ini adalah jalan hidup yang benar.

Tapi sepanjang yang kutahu, dalam Konfusianisme tidak dijelaskan tentang konsep ketuhanan. Sedangkan kutahu bahwa Islam dan Kekristenan mempunyai konsep ketuhanan.

Jadi aku ingin tahu pendapatmu, bagaimana pandangan Islam terhadap kepercayaan (filosofi) yang tidak mempunyai konsep ketuhanan? Terima kasih.

Dr. Zakir: Saudara ini mengajukan pertanyaan yang sangat bagus. Dia adalah orang Korea yang tinggal di Jepang, dan dia mempercayai Konfusianisme. Dia juga berkata bahwa Konfusianisme lebih merupakan sistem etika. Ini dikarenakan di dalam Konfusianisme tidak terdapat konsep ketuhanan seperti dalam Islam, Keristenan, atau Hinduisme. Karena lebih mengarah kepada sistem etika yang mengatur bagaimana manusia harus berperilaku dalam hidupnya, karenanya Konfusianisme tidak dianggap sebagai agama oleh para pakar kebudayaan. Ini karena agama secara definisi berarti “kepercayaan pada Tuhan” sedangkan Konfusianisme tidak percaya adanya Tuhan. Konfusianisme lebih tepat disebut sebagai sistem etika dan bukan sebuah agama.

Kim Ketika Mendengar Penjelasan Dr. Zakir Naik

Dan apa yang kau sebutkan tadi bahwa Konfusianisme mengajarkan agar kau berperilaku baik, mencintai orang lain, menghormati orangtua, dan sebagainya, semua ini juga diajarkan dalam Islam. Allah berfirman dalam Quran di surat Isra’[17]: 23-24,

Jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Jika salah seorang atau kedua-duanya sampai berumur lanjut, janganlah kamu berkata “ah” pada mereka, jangan membentak mereka dan ucapkan pada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkan dirimu pada mereka dengan penuh kasih sayang dan berdo’alah “Tuhanku, kasihilah mereka, sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu kecil.” (Qs. Isra’[17]: 23-24)

Dr. Zakir Naik Menjawab Pertanyaan Kim

Jadi dalam Islam kau harus menghormati orangtua. Jika salah seorang atau keduanya telah mencapai usia lanjut, kau dilarang berkata “ah” pada mereka. Kau tidak bisa menitipkan mereka ke panti jompo seperti yang sering dilakukan oleh banyak orang. Jadi banyak aturan-aturan etika dalam Konfusianisme yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dan saudara, tadi aku sudah berceramah untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Apa kau mendengar ceramahnya?

Kim: Sejujurnya ceramahmu sulit untuk kupahami.

Dr. Zakir: Sulit untuk kau pahami? Aku tahu bahwa bicaraku cepat. Ini kulakukan untuk menghemat waktu. Dalam ceramahku tadi, aku membuktikan tentang keberadaan Tuhan. Jadi siapapun yang percaya pada logika dan sains harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi apapun yang kau tangkap dari ceramahku, entah kau memahami seperempatnya, setengahnya, atau berapapun, aku ingin bertanya padamu, apakah kau percaya akan adanya Tuhan atau tidak?

BACA JUGA

Kim: Pak, sejujurnya aku kagum pada ceramahmu. Kau telah menjelaskan tentang penemuan-penemuan sains di zaman modern, dan bagaimana penemuan-penemuan itu telah dijelaskan dalam Quran pada 1.400 tahun yang lalu.

Dr. Zakir: Sekarang setelah kau mengetahui faktanya dan mengaguminya, apa kau menerimanya atau tidak? Jika kau kagum dan merasa yakin, kau harus mengikutinya. Karena Quran telah menjelaskan begitu banyak fakta sains yang baru kita ketahui sekitar 50 – 300 tahun lalu, apa kau setuju bahwa Quran adalah firman Tuhan? Apa kau setuju bahwa kitab ini berasal dari Sang Pencipta?

Kim: Aku ingin mempelajarinya lebih lanjut dahulu.

Dr. Zakir: Jadi aku memintamu untuk membaca terjemahan Quran.  Dan kau juga telah mendengar ceramahku, insya Allah kau akan yakin tentang keberadaan Tuhan.

Berbuat baik dalam hidup itu bagus. Tapi bayangkan misalnya kau punya karyawan yang sangat baik kepada karyawan lainnya, tapi dia tidak menghormatimu, tidak mematuhimu, dan tidak berterima kasih padamu. Dia sangat baik kepada teman-temannya dan orang-orang di sekelilingnya dan bekerja di perusahaanmu. Kau bosnya, tapi dia tidak berterima kasih padamu dan tidak menghormatimu. Mana yang lebih penting? Apakah lebih penting jika dia menghormatimu atau orang lain? Jika kau yang membayar gajinya, harusnya dia mematuhimu atau tidak?

Kim: Ya, aku tidak akan senang jika dia tidak menghormatiku.

Dr. Zakir: Benar. Begitu juga Tuhan tidak senang jika kau tidak patuh pada-Nya. Dia tidak senang jika kau tidak bersyukur pada-Nya. Kau harus bersyukur pada-Nya, harus mematuhi-Nya, dan tidak menyembah siapapun selain-Nya.

Jadi aku memintamu untuk membaca terjemahan Quran dan insya Allah aku berdo’a pada Tuhan untuk memberimu hidayah sehingga kau berada di jalan yang lurus selain menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Sejatinya, nilai kemanusiaan yang terbaik adalah dengan bersyukur pada Pencipta kita. Jika kau tidak bersyukur kepada Pencipta, hanya baik pada sesama manusia, maka apa gunanya? Orang lain mungkin menolongmu dan berbaik hati padamu, tapi mereka tidak selalu begitu di setiap kesempatan. Kadangkala mereka mengecewakanmu dan menyakitimu. Di sisi lain, Tuhanlah yang memberimu kehidupan, memberimu udara untuk bernapas, memberimu makanan, minuman, harta, dan segalanya, jadi merupakan kewajiban kita untuk menyembahnya sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran di surat Dzaariyat[50]: 56,

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku.” (Qs. Adz-Dzaariyat[50]: 56)

Jadi kewajiban utama kita adalah menyembah Pencipta kita dan tidak menyekutukan-Nya.

Semoga itu menjawab pertanyaanmu. Terima kasih saudara

Kim: Terima kasih.

https://www.lampu-islam.com/2016/03/pandangan-dr-zakir-naik-tentang.html

Siapkah Anda Bertemu Allah di Hari Kiamat?

Siapkah Anda Bertemu Allah di Hari Kiamat?

Sumber image

Jika Allah memberikan kita umur 60 tahun maka itu sama dengan 22.000 hari (60 x 365 hari). Semua hari-hari ini Allah berikan agar kita bersiap-siap untuk pertemuan dengan Allah pada sebuah hari. Itulah hari kiamat. Pada hari itu, Allah akan menanyakan kita berbagai hal dan Dia ingin jawaban yang benar. Allah begitu Penyayang sehingga Dia telah memberitahu kita bahwa pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan pada Quran dan hadits. Kasih sayang-Nya begitu besar sehingga Dia bahkan memberitahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kepada kita.

Sekarang bayangkan seorang murid sedang menjalani ujian. Dia membuka kertas ujiannya dan menemukan pertanyaan-pertanyaannya pada salah satu sisi halaman. Kemudian dia membalik kertasnya dan menemukan semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Sekarang setelah ujiannya selesai, jika murid ini masih saja gagal, bagaimana menurut anda? Anda tentu berpikir bahwa dia adalah murid paling bodoh. Nah, tapi faktanya di hari kiamat nanti orang-orang yang sudah tahu pertanyaan dan jawabannya masih saja gagal! Itulah kenapa sekarang waktunya kita terbangun sebelum kita terbukti menjadi orang terbodoh di akhirat kelak.

Masa muda adalah waktu paling baik dalam hidup kita. Inilah masa dimana manusia membuat keputusan-keputusan penting yang akan berpengaruh terhadap masa depannya. Hal-hal yang anda lakukan pada masa ini kemungkinan besar akan mempengaruhi sisa umur anda. Itulah mengapa menjadi penting untuk mendekatkan diri kepada ajaran Islam pada masa ini. Banyak orang berpikir bahwa mereka baru mulai mendekatkan diri kepada ajaran Islam ketika masa tua saja. Kemungkinan kita juga berpikiran seperti ini. Tapi lihatlah dari sudut pandang yang lain: Jika anda ingin menjadi pemain sepakbola yang terkenal, maka anda harus mulai berlatih sejak usia muda. Seiring anda tumbuh dewasa, anda akan menjadi pemain sepakbola yang terampil. Tapi jika anda berpikir bahwa anda akan mulai berlatih ketika sudah beranjak tua, maka kesempatan untuk menjadi terkenal adalah nol. Itulah kenyataannya. Ketika kita menjadi tua, kita tidak akan punya banyak energi untuk berdiri dan beribadah.

Ini karena masa muda adalah masa terbaik dari hidup anda. Itulah kenapa masa ini sangat berharga bagi Allah. Allah telah menyiapkan sebuah naungan pada hari kiamat untuk orang-orang yang senantiasa menyembah-Nya di masa muda mereka. Pada hari itu, tidak akan ada naungan lain kecuali naungan dari singgasana Allah. Bayangkan berdiri di bawah terik matahari pada hari yang sangat panas selama berjam-jam. Anda tentunya ingin beristirahat di bawah naungan pohon yang rindang. Tapi bagaimana dengan hari kiamat dimana matahari begitu dekat dengan kita dan panasnya begitu ekstrim? Bukankah anda menginginkan naungan pada hari itu?

BACA JUGA

3 Kelompok Orang yang Disalami Oleh Malaikat

Bagaimana Cara Agar Hati Kita Terhubung dengan Allah?

Siapkah Anda Bertemu Allah di Hari Kiamat?

Kita semua terkadang lalai dalam memenuhi kewajiban kita kepada Allah dan Allah mengetahui itu. Allah ingin agar kita berusaha semaksimal mungkin. Bayi yang belajar berjalan saja terjatuh namun bangkit kembali dan meneruskan langkahnya. Bayi itu tidak diam di tempat ketika jatuh. Kemudian pada akhirnya datanglah hari dimana ia dapat berjalan dengan baik. Begitu juga, kita harus berusaha semaksimal mungkin dan tidak boleh menyerah. Akan datang hari dimana insya Allah kita akan menjadi kuat untuk tetap taat pada Allah dalam situasi apapun. Mari kita ikrarkan tekad dalam hati sekarang juga bahwa kita akan mulai berusaha sebaik mungkin atas hal-hal yang diperintahkan Allah kepada kita. Kalau tidak, kita akan seperti orang bodoh yang gagal ujian pada hari kiamat.

Referensi: haqislam.org

YouTube Channel Lampu Islam: YouTube.com/LampuIslam

Instagram: Instagram.com/LampuIslam

Facebook Page: facebook.com/LampuIslamhttps://www.lampu-islam.com/2017/03/siapkah-anda-bertemu-allah-di-hari.html

Bagaimana Cara Agar Hati Kita Terhubung dengan Allah ?

Bagaimana Cara Agar Hati Kita Terhubung dengan Allah ?

Ditulis oleh: Naima Asma Cherfaoui

Sejujurnya merupakan keajaiban kecil bagi saya untuk menulis artikel ini sekarang. Ini artikel pertama saya dalam 3 tahun terakhir. Pada masa-masa itu, saya semakin menjauh dari agama dan saya dapat merasakan hati ini semakin keras sampai-sampai terasa seperti batu. Ini perasaan yang menakutkan dan setelah mengintrospeksi diri, saya percaya semua ini terjadi karena saya tidak mempedulikan hati saya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Ada seonggok daging di dalam tubuh. Jika ia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Dan jika ia buruk, maka seluruh tubuh menjadi buruk. Sesungguhnya daging itu adalah hati.” (Sahih Muslim).

Hati anda tidak menjauh dari Allah subhanahu wa ta’ala hanya dalam waktu semalam. Ini adalah proses yang terjadi secara bertahap. Pertama, anda menjadi malas beribadah, menunda ibadah, menganggap remeh dosa. Kemudian kesenangan duniawi menjadi prioritas anda dan dosa-dosa tertentu menjadi kebiasaan yang tidak dapat anda hilangkan, sampai anda merasa tidak punya tujuan dalam hidup.

Saya tidak akan pernah mau hati saya kembali dalam keadaan itu lagi, dan saya tidak akan pernah mau hubungan saya dengan Sang Pencipta menjadi terhalang atau terputus. Akhir-akhir ini, menjaga hubungan saya dengan Allah subhanahu wa ta’ala dan mempraktekkan suatu kebiasaan tertentu untuk membuat hati saya tetap hidup menjadi hal yang sangat penting bagi saya. Setiap dari kita punya hati, dan meskipun organ hati kita mempunyai peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi nutrisi yang paling baik untuk hati tentunya adalah nutrisi ruhani.

Dengan begitu, saya berdo’a agar kata-kata saya bisa menginspirasi anda -dan saya- untuk mulai berusaha agar memiliki hati yang baik, insya Allah.

Inilah yang harus kita pertimbangkan…

HUBUNGAN ANDA DENGAN ALLAH

1. Kenallah Allah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: Aku seperti apa yang hamba-Ku sangkakan. Aku bersamanya ketika dia menyebut-Ku. Jika dia menyebut-Ku ketika sendirian, Aku akan menyebutnya sendiri; dan jika dia menyebut-Ku dalam perkumpulan, aku akan menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih besar daripadanya. Jika dia mendekat pada-Ku sehasta, Aku akan mendekat padanya sehasta. Dan jika dia mendekat kepada-Ku dengan berjalan, Aku akan mendekat kepadanya dengan cepat.” (Sahih Muslim)

Saya percaya bahwa agar mempunyai hati yang terhubung dengan Allah subhanahu wa ta’ala, kita harus mengenal-Nya lebih dulu. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang kuat dengan seseorang yang kita tidak kenal? Allah subhanahu wa ta’ala memberikan kita berbagai jalan untuk melakukan ini, salah satunya adalah melalui Quran (saya akan membahas ini nanti). Jalan lain untuk mengenal-Nya adalah dengan menghabiskan waktu mempelajari dan merenungkan nama-nama-Nya yang kita pelajari dari Quran dan Sunnah.

Ketahuilah bahwa Dialah al-Khaliq, Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang kita inginkan; as-Sami’’ Dialah yang Maha Mendengar setiap do’a kita; al-Qadir, Dialah yang dapat melakukan apapun, tidak peduli betapa tidak mungkin tampaknya hal itu dalam pemahaman kita yang terbatas. Ini akan membantu kita mendekatkan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta’ala dalam kerangka yang positif, dan membuatnya hubungan yang dengan senang hati kita usahakan. Jadi ketahuilah, belajar, dan renungkan nama-nama Allah subhanahu wa ta’ala.

2. Dengan teguh mengharapkan rahmat-Nya

Allah subhanahu wa ta’ala tidak mencari-cari alasan untuk menghukum, menolak, atau berpaling dari kita.  Dia ada untuk kita ketika orang lain menjauh, dan Dia ingin menerima kita. Nama-nama-Nya mengajarkan kita bahwa Dialah yang Maha Penyayang, sumber dari cinta (al-Wadud), dan sumber kedamaian (as-Salaam). Meski begitu, kita seringkali kehilangan harapan ketika kita berbuat salah. Menurut saya, ini dapat menjadi penyebab kenapa hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta’ala mulai renggang.

Ketahuilah bahwa kita hanyalah manusia biasa dan begitu juga hati kita, jadi pada suatu waktu, ia mungkin hancur, mungkin tidak bekerja dengan baik, atau kita mungkin merasakan kehampaan di dalamnya. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya dapat memberitahu anda bahwa penting bagi kita untuk belajar mengisi kekosongan ini dengan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta’ala daripada mencoba mengisinya dengan sesuatu yang lain. Jadilah optimis bahwa Allah subhanahu wa ta’ala akan menerima taubat anda. Dia subhanahu wa ta’ala menyebutkan ampunan-Nya jauh lebih sering daripada azab-Nya di dalam Quran. Sesekali kita semua akan membuat kesalahan, tapi penting untuk segera menyadarinya dan mengingat Allah subhanahu wa ta’ala. Taubat adalah proses yang terus-menerus, jadi mungkin butuh beberapa kali percobaan sampai akhirnya kita kembali di jalur kita. Tapi jangan malu untuk kembali kepada-Nya, tidak peduli betapa besar dosa itu, dan jangan pernah kehilangan harapan dalam ampunan-Nya yang tidak terbatas.

HUBUNGAN FISIK

1. Shalat

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Perumpamaan dari shalat 5 waktu adalah bagaikan air jernih di sungai yang mengalir di depan rumahmu dimana seseorang membasuh dirinya 5 kali sehari – membersihkannya dari segala kotoran.” (Sahih Muslim)

Saya baru-baru ini mendapat berkah sehingga bisa pergi umrah. Salah satu hal yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana shalat lima waktu diprioritaskan di dua kota suci. Ketika anda mendengar adzan di Mekkah atau Madinah, para pemilik toko menutup toko-toko mereka.  Ramai orang – yang muda dan yang tua, wanita, anak-anak, dan pria, bergegas ke masjid untuk mendapatkan shaf terbaik. Banyak orang yang bahkan sudah berada di masjid dan menunaikan shalat mereka, berdo’a, dan membaca Quran berjam-jam sebelumnya. Anda bisa melihat orang-orang yang berwudhu’, tidak tergesa-gesa melakukannya, melainkan melakukannya dengan seksama. Orang-orang memprioritaskan shalat di masjid dan tepat waktu. Mereka telah siap untuk shalat jauh sebelum adzan terdengar. Bahkan di luar waktu shalat, saya memperhatikan orang-orang menyesuaikan kesibukan mereka berdasarkan jadwal shalat dan bukan sebaliknya. Ketika ada janji untuk bertemu seseorang, saya sering kali mendengar mereka berkata, “Mari kita jadwalkan pertemuan kita antara Dzuhur dan Ashar” atau “Mari bertemu setelah Maghrib” dan tidak mengatakan “Mari bertemu pukul 5 sore.”

Tapi ini bukan hanya soal shalat tepat waktu. Apa yang lebih penting menurut pendapat saya adalah kualitas dari shalat kita. Berkenaan dengan hati kita, tidak ada yang lebih penting daripada shalat kita. Inilah hal pertama yang akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dan jika shalat kita bagus, maka hal-hal lainnya akan menjadi baik, insya Allah. (Jami’ at-Tirmidzi). Artinya kualitas dari shalat kita adalah cara untuk mengecek diri anda, keadaan iman, dan hati anda. Ini cara kita untuk memohon kepada-Nya lima kali dalam sehari, untuk menjaga hubungan kita dengan-Nya, dan agar hati kita tetap terhubung dengan-Nya. Kita harus memperbaiki kualitas shalat kita jika kita ingin memperbaiki hati kita. Jika kita tidak memiliki konsistensi itu, makanan untuk ruh itu, hati kita secara otomatis akan terpengaruh.

BACA JUGA

Mengenal Tauhid (Mengesakan Tuhan) dan Syirik (Menyekutukan Tuhan)

Mengenal Konsep Tuhan yang Benar (Untuk Muslim dan Non-Muslim)

Siapkah Anda Bertemu Allah di Hari Kiamat?

Shalat lima waktu dapat dilihat sebagai penyegar yang terus-menerus bagi iman kita. Ia menyegarkan kita secara ruhani jika kita mengerjakan shalat secara sadar, dan tidak mengerjakannya hanya untuk menunaikan kewajiban. Masalah bagi banyak dari kita adalah kita tidak lancar dalam bahasa Arab, jadi kita mungkin merasa tidak terhubung dengan shalat karena kita tidak mengerti apa yang kita baca. Jadi ini tergantung pada kita untuk menjadi proaktif dan mencari cara untuk memahami bacaan shalat kita, misalnya dengan melakukan kajian terhadap beberapa ayat yang kita baca, memahami artinya, dan sebagainya.

2. Membaca dan Memahami Quran

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (Qs ar-Ra’d[13]: 28)

Saya yakin kita semua pernah berada dalam situasi dimana kita menghadiri sebuah ceramah atau event Islami, lalu pulang ke rumah dan merasakan meningkatnya keimanan kita secara signifikan. Tapi kemudian, setelah seminggu atau beberapa lamanya, kita merasakan keimanan kita kembali turun. Bayangkan skenario ini: Jika anda ingin menasihati teman anda yang ingin memiliki postur tubuh yang bagus, apakah anda akan menyarankan mereka untuk mengangkat beban selama tiga jam, lalu hal ini cukup dilakukan setahun sekali? Andaikan semudah itu! Sebagaimana mengangkat beban setiap beberapa bulan sekali selama beberapa jam tidak akan berdampak apa-apa pada tubuh kita, mengingat Allah subhanahu wa ta’ala sekali dalam seminggu atau sekali dalam sebulan juga tidak akan berdampak apa-apa bagi ruhani kita. Dengan tujuan agar konsisten mengingat Allah subhanahu wa ta’ala, selain kita harus melaksanakan shalat lima waktu sebagaimana disebutkan di atas, kita juga memiliki Quran, yang bukan hanya untuk dijadikan pajangan di rak buku kita melainkan diturunkan untuk dibaca, dihidupkan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman kepada kita dalam Quran bahwa hati kita menemukan ketenangan dan kedamaian sejati dengan mengingat-Nya. Karena Quran dikatakan sebagai pengingat yang terbaik, maka ia menjadi komponen penting untuk membuat hati kita tetap teguh. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar berusaha untuk memahami kitab-Nya? Berapa banyak waktu yang benar-benar kita gunakan secara konsisten?

Saya pribadi percaya bahwa membaca Quran, meskipun kita mungkin tidak memahami atau tidak mengingat semuanya, adalah cara untuk menyucikan hati kita dan membuat perubahan dalam diri kita. Tapi agar dapat merasakan efek dari firman-Nya kepada kita, kita harus mau mengkaji lebih dalam untuk memetik manfaat yang begitu berharga dari makna ayat-ayat-Nya. Saya pernah mendengar perumpamaan yang ingin saya bagikan kepada anda: bayangkan anda mendapat sebuah surat dari seorang raja, seorang presiden, atau siapapun yang mempunyai jabatan tinggi. Meskipun suratnya ditulis dalam bahasa asing, anda akan mencoba mencari cara untuk menerjemahkannya karena anda sangat ingin tahu apa isinya. Quran bisa dilihat sebagai sebuah surat bagi umat manusia dan ini bukan surat dari seseorang! Ini sebuah pesan dari Tuhan yang memiliki langit dan bumi itu sendiri! Merupakan sebuah pengalaman yang paling menyejukkan ketika kita bisa mendekatkan diri dengan Quran dan mengambil permatanya untuk memperkaya kehidupan pribadi anda dan mencerahkan hati anda. Apa yang harus anda lakukan adalah cukup dengan berkomitmen dan tetapkan waktu tertentu setiap harinya dimana anda dapat duduk, membaca, dan merenungi Quran, meskipun hanya satu ayat setiap harinya. Salah satu waktu yang direkomendasikan adalah setelah shalat Subuh karena inilah waktu yang penuh berkah, tapi menurut saya hal yang paling penting adalah anda menemukan waktu yang paling tepat agar anda dapat melakukannya secara konsisten.

HUBUNGAN ANDA DENGAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN

1. Dekatkan diri anda dengan orang-orang yang mengingatkan anda kepada Allah subhanahu wa ta’ala

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan teman yang shaleh dan teman yang jahat adalah bagaikan penjual parfum (misik) dan seorang pandai besi. Bagi penjual parfum, dia dapat memberikanmu sesuatu, atau kamu bisa membeli sesuatu darinya, atau kamu bisa mengambil manfaat dari baunya yang harum. Sedangkan untuk pandai besi, dia mungkin bisa membakar pakaianmu, atau kamu akan mencium baunya yang tidak mengenakkan.” (Sahih Bukhari)

Bahkan jika anda berjuang untuk memperbaiki diri anda dan menyucikan hati anda, hal ini akan menjadi sangat sulit jika teman-teman anda tidak baik. Sebagaimana sebagian orang dapat berdampak positif bagi anda, sebagian orang lainnya dapat meracuni anda. Dengan begitu, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas berkenaan dengan teman-teman yang anda pilih untuk menghabiskan waktu bersama. Sepenuhnya normal bagi kita untuk melewati fase dimana iman kita naik dan turun, tapi jika kita memiliki teman-teman yang baik dan tidak menyendiri, kita dapat mencegah keimanan kita turun hingga ke titik yang sangat rendah. Bertemanlah dengan orang-orang yang mendekatkan diri anda kepada keshalehan, teman-teman yang mengingatkan anda kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan mendorong anda untuk melakukan amal-amal kebaikan, teman-teman yang mendukung anda dan percaya pada anda pada masa-masa yang baik, begitu juga pada masa-masa yang sulit.

Pergilah, atau atur jadwal untuk pertemuan mingguan secara berkala dimana anda pergi bersama-sama dengan teman-teman Muslim anda dan mendiskusikan hal-hal yang terjadi dalam hidup anda. Bacalah kitab-Nya bersama-sama, renungkan firman-Nya, beribadah bersama, makan bersama, dan jalinlah tali silaturahmi dengan mengharap ridha-Nya. Anda mungkin melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh teman di sebelah anda, dan begitu pula sebaliknya, sehingga anda bisa mengambil manfaat dari sudut pandang masing-masing. Para malaikat datang ke perkumpulan dimana nama Allah diingat, jadi bayangkan betapa berkahnya perkumpulan mingguan itu. Anda akan langsung merasakan efeknya pada hati dan ruhani anda, insya Allah.

2. Berhenti sejenak dan nilai diri anda

Secara berkala nilailah keadaan hati anda dan pikirkan bagaimana anda mempengaruhi orang lain. Apakah karakter dan cara anda berbicara dan memperlakukan orang lain membuat mereka lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta’ala, atau malah membuat mereka menjauh? Saya percaya bahwa aspek fundamental dari menyucikan hati dimulai dengan memperbaiki karakter dan mengembangkan etika yang mendasar. Ketika anda melalui masa-masa sulit dalam hidup anda, pergilah keluar dan tolonglah orang lain untuk menghadapi masalah mereka. Dengan begini, anda dapat mengganti fokus anda dari diri pribadi menjadi sesuatu yang lebih positif dan komprehensif dan dapat menangani hal-hal yang menjadi masalah anda dengan tenang.

Kita semua dapat melakukan bagian kita dalam membuat dunia ini menjadi lebih baik bagi orang lain. Ini mungkin tidak mempengaruhi semua orang, tapi jika hal ini dapat mempengaruhi bahkan satu orang saja, meski mempengaruhi hati satu orang saja, maka ia tetap bernilai dan ia tetap membuat perubahan. Anda akan menyadari bahwa apa yang anda lakukan untuk orang lain tidak hanya berdampak pada mereka, tapi juga membuat hati anda menjadi lebih lembut. Ketika kita melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para Sahabat beliau, kita bisa melihat bahwa mereka tidak pernah membuat seseorang merasa kesepian atau seakan-akan orang itu menjalani cobaan seorang diri. Mereka tidak merendahkan atau meninggikan seseorang atau menghakimi mereka. Jadilah teman sejati kepada orang lain sehingga mereka merasa nyaman berbicara dengan anda.  Pikirkan bagaimana menjadi Muslim tidak hanya bermanfaat bagi anda, tapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling anda.

Saya berharap artikel ini dapat menjadi inspirasi bagi anda untuk memberi nutrisi pada hati anda dan menyajikan anda dengan nasihat-nasihat yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan hati anda akan menentukan bagaimana anda memandang dunia di sekitar anda. Sebagaimana kita menjaga tubuh dan jiwa kita, kita juga harus menjaga hati kita. Luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang terjadi dalam diri anda yang harus disembuhkan dan diberi obat. Tidak ada di dunia ini yang dapat memberikan anda melebihi apa yang dapat diberikan oleh hati yang merasa ridha, hati yang terhubung dengan Sang Pencipta.

Apakah tips-tips anda untuk mendapatkan hati yang baik dan terhubung dengan Allah subhanahu wa ta’ala? Berbagilah bersama kami dengan menulis di kolom komentar di bawah ini.

Referensi: productivemuslim.com

YouTube Channel Lampu Islam: YouTube.com/LampuIslam

Instagram: Instagram.com/LampuIslam

Facebook Page: facebook.com/LampuIslam

https://www.lampu-islam.com/2017/04/bagaimana-cara-agar-hati-kita-terhubung.html

13 BAHAYA LGBT DALAM ISLAM PERLU DIKETAHUI

13 BAHAYA LGBT DALAM ISLAM PERLU DIKETAHUI

Ilustrasi LGBT Haram. Tolak LGBT. Foto/antara

Tahukah anda mengenai fenomena LGBT? LGBT atau dalam singkatan (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) yaitu sebuah perilaku penyimpang yang bertentangan dengan hukum islam yang sangat mengkuatirkan bagi kehidupan umat manusia saat ini. Dimana fenomena LGBT menurut islam telah menjadi wabah baru di negara-negara timur seperti halnya di Indonesia.

Dalam pandangan islam LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras kerana sudah menyalahi fitrah diri manusia. Dimana perbuatan ini menjadi dosa besar bahkan lebih besar dari perbuatan zina yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam firman Allah SWT menyebutkan:

“Dan Kami telah mengutus Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: “Mengapa engkau melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun kecuali kamu (di dunia ini). Sungguh engkau telah melampiaskan syahwatmu kepada mereka sesama lelaki dan bukan kepada mereka seorang wanita. Sesungguhnya engkau merupakan kaum yang telah melampaui batas fitrahmu sebagai manusia.” (QS. Al-A’raf: 80 – 81).

LGBT merupakan sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan ajaran Allah SWT. Dimana perilaku menyimpang ini dapat menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa baik itu dalam moral, aqidah, akhlak, maupun kehidupan sosialnya.

Dimana Allah SWT sudah sangat tegas untuk mengharamkan perilaku kaum Nabi Luth AS di dalam Al-Qur’an.

Haramnya perbuatan LGBT tentu bukan tanpa sebab. Dimana perilaku dan perbuatan semacam ini selain menyalahi hukum islam dan fitrahnya sebagai manusia. Seperti halnya hukum lelaki menyerupai wanita yang mana  memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan di masa mendatang. Berikut adalah bahaya LGBT dalam islam yang dijelaskan secara lengkan di bawah ini:

1-LGBT Merupakan Dosa Besar

Ketika kaum Nabi Luth A.S melakukan perbuatan keji seperti ini, maka kemudian Allah SWT memusnahkan dengan cara yang sangat mengerikan. Dalam firman-Nya:

“Mengapa kamu (laki-laki) mendatangi kaum laki-laki diantara manusia lainnya, dan kamu tinggalkan istri-istri yang telah diciptakan Tuhanmu untukmu, bahkan kamu merupakan orang-orang yang telah melampaui batas fitrah manusia.” (QS. As-Sty’ra: 165 – 166).

Bahkan Nabi SAW bersabda:

“Barangsiapa yang telah mengetahui ada yang melakukan perbuatan liwath (sodomi) sebagaimana yang telah di lakukan oleh kaum Nabi Luth A.S. Maka bunuhlah kedua pasangan liwath tersebut.”

Oleh karena itu perbuatan LGBT atau perilaku homoseksual merupakan dosa besar dalam islam bahkan lebih besar dari perbuatan zina.

2. Kaum LGBT Tidak Mungkin Menghasilkan Keturunan

Di dalam pernikahan yang sah seseorang ingin melangsungkan kehidupan alamiahnya untuk meneruskan kehidupan dengan memperbanyak keturunannya. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

“Harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia.” (QS. Al-Kahfi: 46).

Namun, nampaknya hal ini akan berbanding terbalik bagi mereka yang sudah melakukan pernikahan sesama jenis (gay dan lesbian) seperti hukum bagi pria yang tidak menikah dan hukum wanita tidak menikah dalam islam. Dimana mereka tidak akan mungkin menghasilkan keturunan yang baik dalam kehidupan yang mereka jalani.

Meskipun berbagai cara dapat dilakukan, misalnya melakukan bayi tabung ataupun dengan proses mengadopsi anak. Namun sayangnya hal tersebut tidak akan menghasilkan perilaku sebagaimana anak yang terlahir dari perkawinan yang sah yakni antara wanita dan pria.

3. Kelegalan LGBT Akan Berdampak Buruk Bagi Kehidupan Mereka

Mungkin secara garis besar terdapat beberapa negara yang sudah melegalkan perilaku LGBT dalam kehidupan masyarakat mereka, misalnya saja seperti Belanda, Amerika Serikat, Prancis dan masih banyak lagi.

Namun dalam kehidupan nyata, seorang yang melakukan perilaku menyimpang seperti ini akan merasakan dampak buruk bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Seperti halnya pembahasan tentang pandangan silam tentang operasi plastik.

Dalam firman Allah SWT:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu semua dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah SWT menciptakan keturunan yakni seorang laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan mempergunakan nama-Nya engkau akan meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Karena sesungguhnya Allah SWT akan selalu menjaga dan mengawasi hambanya.” (QS. An-Nisaa: 1).

4. Perilaku yang Bertentangan dengan Ajaran Allah SWT

Di dalam ajaran islam, LGBT merupakan sebuah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Allah SWT. Dimana perbuatan ini dihukumi haram dan menjadi dosa besar bagi yang melakukannya. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

“Mengapa kamu (laki-laki) mendatangi kaum laki-laki diantara manusia lainnya, dan kamu tinggalkan istri-istri yang telah diciptakan Tuhanmu untukmu, bahkan kamu merupakan orang-orang yang telah melampaui batas fitrah manusia.” (QS. As-Sty’ra: 165 – 166).

Rasulullah SAW pun bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin (khalifah di bumi) atas apa yang dipimpinnya, apakah ia telah menjaganya atau justru menyia-nyiakannya.” (HR. Bukhari).

Dalam hadist tersebut, apa yang telah diperbuat (manusia) selama masa hidupnya di muka bumi maka akan dipertanggung jawabkan kepada yang Maha Pencipta.

5. Siksaan yang Sangat Pedih Bagi Pelakunya

Saat perilaku LGBT banyak dilakukan oleh umat Nabi Luth A.S di zamannya, Allah SWT telah melakukan adzab yang sangat pedih. Dimana semua umatnya dibinasakan dalam keadaan yang sangat menyedihkan.

Hal ini mungkin tidak perlaku untuk saat ini, namun semua tindakan dan perbuatan tentu akan dimintai pertanggung jawabannya dengan berbagai siksaan yang sangat pedih. Termasuk perbuatan LGBT yang sangat bertentangan dengan ajaran islam.

6. Menularkan Penyakit Kelamin

LGBT merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dalam islam. Dimana perbuatan ini bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk, yaitu timbulnyawabah penyakit kelamin atau yang biasa disebut dengan AIDS. Dimana dalam sebuah penelitian menyebutkan, jika 78% dari perilaku LGBT (homoseksual) akan berdampak pada penularan penyakit AIDS.

7. Dampak Bagi Kehidupan Sosialnya

Menurut sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh Corey, L. And Holmes, etc. Mengatakan jika seorang homoseksual akan memiliki pasangan antara 20 – 106 orang per tahunnya. Hal tersebut lebih banyak dibandingkan dengan perilaku zina yang hanya dilakukan tidak lebih dari 8 orang dalam hidupnya. Hal ini tentu sangat kontras perbandingannya.

Dimana perilaku zina yang dianggap sebagai perbuatan keji, masih dikalahkan dengan perbuatan LGBT yang jauh lebih keji daripadanya. Mengenai dampak tersebut anda bisa membaca mengenai hukum tidak menikah dalam islam.

8. Dampak Bagi Pendidikan

Bukan hanya dampak bagi kehidupan sosialnya saja, melainkan bagi mereka yang masih berusia sekolah. Perilaku penyimpang seperti LGBT memiliki dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan pendidikannya. Dimana sekitar 28% siswa dan siswi yang mengalami LGBT akan melakukan putus sekolah. Dan hal tersebut sangat memperihatikan, dimana pendidikan merupakan kunci keimanan yang harus ditempuh hingga ke liang kubur.

9. Dampak Keamanan

Bahaya perilaku LGBT memang sangat mengkuatirkan dalam kehidupan di suatu negara. Dimana jika dalam suatu negara tersebut tindakan homoseksual dilegalkan. Maka tingkat keamanan justru semakin terpuruh dengan banyaknya perilaku menyimpang, seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinaan yang merajalela, dan masih banyak lagi dampak lainnya.

10. Menjerumuskan Diri ke Hal Negatif

Bukan tidak mungkin bagi pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) akan melakukan segala cara demi hawa nafsunya semata. Mereka umumnya akan mencapai kepuasaan seksual dengan berbagai macam cara. Misalnya saja seperti berganti pasaran, memilih pasangan sesama jenis, hingga melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran islam. Hal tersebut bukan hanya merugikan bagi kehidupan sosialnya, namun juga akan menjerumuskan dirinya ke hal-hal yang lebih negatif.

11. Kehidupan yang Hancur Seperti di Zaman Jahilliyah

Di negara barat seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan negara-negara lainnya. Tindakan dan perilaku LGBT mendapatkan dukungan khusus, dimana perbuatan yang bertentangan dengan ajaran islam ini semakin dilegalkan keberadaannya.

Jika hampir semua negara mengesahkan tentang perilaku keji dan tercela ini, tentu kehidupan pun akan semakin hancur seperti halnya kehidupan di zaman jahilliyah yang begitu marak dengan kejahatan dan tindakan kemaksiatan.

12. Terpuruknya Moral Manusia

Apabila perbuatan seperti homoseksual atau LGBT semakin marak terjadi dimana perilaku menyimpang ini terus dilakukan. Maka bukan hanya berdampak bagi kehidupan saat ini, melainkan beberapa perilaku negatif pun akan semakin marak terjadinya. Dan salah satu yang bisa terjadi adalah semakin terpuruknya moral manusia dimana sudah tidak adanya perilaku positif untuk merubah kehidupan yang lebih baik lagi.

13. Kemaksiatan Semakin Merajalela

Perilaku LGBT mungkin bukanlah suatu hal baru yang ada di kehidupan masyarakat saat ini. Dulunya perilaku menyimpang ini hanya dilakukan secara sembunyi-sembunti. Namun sejak adanya kelegalan atas perilaku yang dilakukan oleh sesama jenis ini.

Maka perilaku yang dulunya hanya sebuah noda kecil di dalam masyarakat. Kini seakan sudah semakin banyak untuk dilakukan apalagi secara terang-terangan mereka berani mengakui dirinya di hadapan publik. Hal ini berkaitan dengan amalam penghapus dosa maksiat.

Hal inilah yang sangat ditakutkan oleh beberapa umat manusia. Dimana apabila perilaku menyimpang ini terus dilakukan dan memiliki jumlah yang semain banyak. Maka bumbu kemaksiatan di kehidupan masyarakat pun juga akan semakin merajalela.

Itulah, mengapa LGBT sangat dilarang dan bahkan diharamkan dalam islam. Semoga informasi mengenai bahaya LGBT dalam islam di atas dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi kita semua.

√ Islamic Base

Islamofobia Kini dan Akhir Zaman

Islamofobia Kini dan Akhir Zaman

Oleh:

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. || Ketua Umum HRS Center

“Episode Islamophobia yang koheren dan direksional dengan evolusi ideologi manusia akan berakhir (The End of History). Syariat Islam akan kembali berdiri tegak, setegak-tegaknya. Pembentuk dan eksponen Islamophobia yang berdiri di belakang Dajjal terlaknat akan hancur, sehancur-hancurnya (The last Man).”

Islamophobia merupakan hasil kerja ideologi politik global guna kepentingan hegemoni dan dominasi kaum anti Islam. Berbagai deskripsi memperlihatkan ekspresi kebencian terhadap Islam yang demikian overdosis. Islamophobia tidak akan pernah mengakui kebenaran absolut syariat Islam dengan universalitasnya.

Pembentuk Islamophobia sesungguhnya sadar akan superioritas syariat Islam. Islamophobia dimaksudkan untuk mendiskreditkan umat Islam agar terjadi transformasi syariat Islam yang berujung inferori. Syariat Islam hendak dinegasikan dalam ekonomi politik global. Oleh karena itu transplantasi pikiran global ditanamkan ke dalam pikiran para komprador.

Komprador inilah yang menjadi eksponen terdepan Islamophobia disuatu negara, termasuk Indonesia. Masifnya agitasi ditujukan guna membentuk pikiran secara salah di masyarakat. Eksponen terdepan Islamophobia menebar berita hoaks, provokasi yang didalamnya sarat dengan kebencian dan adu domba. Islam dilabelkan sebagai suatu ancaman terhadap kebebasan, kesetaraan, demokrasi, individualisme, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

Islamophobia yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh global, regional maupun nasional. Kesemuanya itu saling berhubungan yang pada akhirnya membentuk titik ekuilibrum. Suatu kondisi terbentuknya pemufakatan jahat antara penerima manfaat (aktor global) dengan komprador Islamophobia. 

Pemufakatan jahat menunjuk pada tujuan menempatkan syariat Islam di bawah hukum positif. Kedaulatan Tuhan digantikan dengan kedaulatan rakyat yang dioperasionalkan secara semu, untuk tidak mengatakan palsu. Produk hukum semakin menimbulkan mudarat, para pejabat ingkar amanat dan rakyat menghamba pada korporat. Pada akhirnya aktor global mampu menjadikan negara merdeka sebagai negara satelit. Demikian itu memang telah direncanakan sejak lama guna sistem global dalam tatanan dunia baru (novus ordo secrolum).

Pengendali sistem global ini tiada lain adalah Dajjal. Pastinya si “mata satu” ini akan muncul pasca al-Malhamah al-Kubro (Barat: Armageddon). Sudah demikian banyak para pakar menyampaikan hal demikian. Terkait dengan novus ordo secrolum yang dicirikan dengan globalisasi (liberalisasi ekonomi), maka kondisi saat ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara semakin pudar. Peran negara telah tergantikan dengan actor nonstate. Oligarki ekonomi dan politik memiliki posisi dominan yang terhubung dengan kepentingan global. Sejalan dengan itu, peranan agama Islam semakin mendapatkan tekanan dengan menguatnya paham sekularisme. Di sisi lain persekusi dan kriminalisasi dilakukan klasterisasi. Penerapannya demikian terstruktur, sistemik dan masif.

Klasterisasi hukum dimaksudkan terhadap pihak yang berseberangan dengan pemangku posisi dominan. Demikian itu semakin mengokohkan upaya penegasian syariat Islam. Untuk kepentingan itu eksponen terdepan Islamophobia menjalankan agenda global. Agenda global dimaksud adalah mencegah kebangkitan Islam. Tegasnya memutus peta jalan sistem pemerintahan yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Tidaklah heran, jika Islam selalu digambarkan sebagai ancaman lipat tiga: ancaman politik, ancaman peradaban, dan ancaman demografi. Kemudian memberikan stereotip yang menggeneralisasi seperti, “Islam fanatik,” “Islam militan,” “Islam fundamentalis,” “Islam teroris” dan seterusnya.

Fukuyama dan Huntington pernah meramalkan Islam akan menjadi musuh bebuyutan Barat. Terlepas asumsi tersebut diterima atau tidak, namun yang jelas ada ketakutan (fobia) terhadap kebangkitan Islam kelak di akhir zaman. Kekhalifahan Islam di bawah komando Imam Mahdi akan menghancurkan kaum kafir dan zionis Israel. Dajjal akan dieksekusi oleh Nabi Isa as. Saat itulah terjadi benturan yang demikian dahsyat. Bukan benturan peradaban (Clash of Civilizations) sebagaimana dikatakan Huntington, akan tetapi puncak benturan antara yang haq dan bathil. Antara haq dengan bathil tidak akan mungkin bersatu. Dikatakan demikian oleh karena haq itu berpihak kepada Allah, sementara bathil berpihak kepada musuh-musuh Allah.

Pada akhirnya episode Islamophobia yang koheren dan direksional dengan evolusi ideologi manusia akan berakhir (The End of History). Syariat Islam akan kembali berdiri tegak, setegak-tegaknya. Pembentuk dan eksponen Islamophobia yang berdiri di belakang Dajjal terlaknat akan hancur, sehancur-hancurnya (The last Man).*

http://voa-islam.com/read/intelligent/2022/05/16/80627/islamofobia-kini-dan-akhir-zaman/#sthash.hIIr46f2.dpbs

Ramadhan Yang Membekas

Ramadhan Yang Membekas

Oleh: Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA.*

Ramadhan telah berlalu meninggalkan kita. Sebagai seorang muslim, kita patut merasa sedih dan berat hati berpisah dengan bulan Ramadhan. Karena ia merupakan bulan keberkahan, rahmat, maghfirah (pengampunan dosa), pembebasan dari api neraka, dan bulan yang memiliki keutamaan lainnya. Moment yang selalu dirindukan kehadirannya. Namun demikian, kita harus ikhlas merelakan kepergiannya. karena ia pergi dengan izin dan ketetapan Allah ta’ala.

Setelah kepergian Ramadhan ini, maka sudah sepatutnya kita berharap dan berdoa kepada Allah ta’ala agar amal ibadah kita padanya diterima oleh Allah ta’ala, istiqamah dalam ibadah dan amal shalih, dan dipertemukan kembali dengan Ramadhan yang akan datang.

Pada bulan Ramadhan, umat Islam berlomba-lomba melakukan berbagai aktivitas ibadah dan amal shalih. Berbagai kelebihan dan keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadhan telah memberikan motivasi dan semangat bagi kita untuk meraihnya. Maka, tidak mengherankan bila pada bulan Ramadhan masjid dan mushalla/surau penuh dengan jamaah shalat lima waktu, tarawih, witir dan tadarus Al-Qur’an. Umat Islam pun semangat melakukan amal shalih seperti berinfak/bersedekah, memberi makan sahur dan bukaan puasa dan amal shalih lainnya.

Kini, Ramadhan telah pergi meninggalkan kita. Lantas, bagaimana status ibadah dan amal shalih kita pasca Ramadhan? Apakah kita istiqamah beribadah dan beramal shalih seperti yang kita lakukan selama Ramadhan? Lalu, sejauh mana Ramadhan memberi kesan dan pengaruh terhadap perilaku kita sepeninggalnya? Dan bagaimana sepatutnya mengisi hari-hari pasca kepergian Ramadhan?

Beberapa pertanyaan tersebut patut mendapat perhatian kita, dalam rangka muhasabah dan meningkatkan keimanan kita, agar semangat Ramadhan terus hidup di jiwa kita dan membekas dalam perilaku kita sehari-hari.

Sejatinya pasca Ramadhan kita diharapkan istiqamah dan mampu serta terbiasa dengan melakukan berbagai ibadah dan amal shalih selama sebelas bulan ke depan. Spirit Ramadhan harus membekas dalam diri kita. Bila semangat ibadah dan amal shalih di bulan Ramadhan tetap membekas di bulan-bulan lainnya sepeninggalnya, berati Ramadhan kita sukses. Bila tidak, berarti gagallah kita dalam ujian dan training ini sehingga kita menjadi orang yang merugi.

Bulan Ramadhan telah mentraining kita secara fulltime 29 atau 30 hari berturut-turut untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah dan amal shalih. Tujuannnya, agar kita menjadi orang yang bertaqwa sepeninggalnya Ramadhan. Maka, sepeninggal Ramadhan ini kita sepatutnya menjadi orang yang bertakwa.

Ramadhan telah memberikan pembelajaran yang banyak terhadap kepribadian seorang muslim dalam rangka melahirkan insan yang bertakwa. Di antaranya yaitu:

Pertama; Semangat beribadah dan beramal shalih.

Ramadhan mengajarkan kita untuk semangat beribadah dan beramal shalih. Maka, pasca Ramadhan ini diharapkan kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah dan amal shalih seperti yang kita lakukan di bulan Ramadhan.

Ibadah dan amal shalih itu tidak hanya diperintahkan di bulan Ramadhan saja, namun juga diperintahkan setiap saat selama kita hidup di dunia yang fana ini. Inilah tujuan kita hidup di dunia sebagai makhluk Allah ta’ala sesuai dengan firman-Nya, “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Az-Zariyat: 56).

Bahkan kita diperintahkan untuk berlomba berbuat beribadah dan berbuat amal shalih (kebaikan) setiap saat, bukan hanya pada bulan Ramadhan. Allah ta’ala berfirman, “Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan..” (Al-Baqarah: 148).

Allah ta’ala juga memerintahkan kita untuk meminta maghfirah-Nya dengan segera pada setiap saat, bukan pada bulan Ramadhan saja. Allah ta’ala berfirman, “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (Ali ‘Imran: 132)

Kedua; Senantiasa menjaga diri dari maksiat.

Ramadhan mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan diri dari hawa nafsu dan menjaga diri maksiat lewat ibadah puasa. Nabi -shallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: “Puasa itu perisai (penahan maksiat).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Pada waktu berpuasa, kita dituntut untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan hubungan suami istri, dan dari hal-hal diharamkan oleh syariat. Jika hal-hal yang mubah dan halal seperti makan, minum dan hubungan istri dilarang pada waktu berpuasa, maka terlebih lagi hal-hal yang diharamkan.

Maka, sudah sepatutnya setelah Ramadhan ini kita mampu menjaga diri dari maksiat, baik berupa perkataan yang haram seperti ghibah, mencaci maki, menghina, menipu, menfitnah, menyakiti dan sebagainya, maupun perbuatan yang haram seperti mencuri, merampok, mencopet, korupsi, menzhalimi, memukul, membunuh, pamer aurat, pacaran, pergaulan bebas laki dan perempuan non mahram, berzina dan sebagainya. Dengan demikian, pasca Ramadhan ini kita diharapkan menjadi seorang muslim yang shalih dan berakhlak mulia.

Ketiga; suka membantu orang fakir dan miskin.

Ramadhan telah mendidik dan melatih kita untuk membantu saudara kita yang lemah ekonominya lewat infak/sedekah dan zakat. Amal shalih tersebut sangat digalakkan pada bulan Ramadhan.

Maka, pasca Ramadhan kita diharapkan terbiasa dengan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita dan terjepit ekonominya. Kebiasaan berinfak pada bulan Ramadhan perlu dipertahankan dan dilanjutkan pada bulan lainnya.

Mengenai keutamaan berinfak, Allah ta’ala berfirman, “Dan apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri…” (Al-Baqarah: 272). Jadi infak itu pada hakikatnya untuk kita diri sendiri.

Allah ta’ala juga berfirman, “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 261)

Nabi -shallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Setiap hari, dua malaikat turun kepada seorang hamba. Salah satunya berdoa, “Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak. Dan yang lain berdoa, “Ya Allah, hilangkan harta orang yang menolak infak.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Keempat; Berempati dan peduli terhadap saudara seiman yang mengalami musibah .

Ramadhan mengajarkan kita untuk bersolidaritas dan berempati serta peduli terhadap saudara kita yang menderita hidupnya yaitu orang fakir dan miskin melalui perintah infak/sedekah dan zakat di bulan Ramadhan, karena kesulitan hidup mereka. Hal yang sama juga dialami oleh orang yang mengalami kesulitan hidup pada saat peperangan dan musibah bencana alam.

Maka, pasca Ramadhan kita diharapkan selalu bersolidaritas dan membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hidup atau memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya akibat perang dan musibah bencana alam, baik saudara kita seiman di tanah air maupun di berbagai belahan dunia seperti di Palestina, Suriah, Rohingya (Burma), dan lainnya.

Allah ta’ala berfirman, “Tolong menolonglah kamu dalam (berbuat) kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam (berbuat) dosa dan pelangggran.” (Al-Maidah: 2).

Nabi -shallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Nabi -shallahu ‘alaihi wa sallam- juga bersabda: “Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling cinta, kasih sayang dan simpati di antara mereka seperti satu tubuh; jika salah satu anggota tubuh merasa sakit maka seluruh anggota tubuh ikut merasakannya dengan demam dan tidak bisa tidur.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Mengenai keutamaan menolong saudara seiman dan melapangkan kesulitan hidupnya, Rasulullah -shallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Allah akan menolong seorang hamba-Nya selama ia menolong saudaranya”. (HR. Muslim).

Rasulullah -shallahu ‘alaihi wa sallam- juga bersabda, seorang muslim itu saudara dengan muslim lainnya. Dia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh pula menyerahkannya kepada musuhnya. Dan barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barangsiapa yang melapangkan dari seorang muslim suatu kesulitan, maka akan Allah melapangkan darinya suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari Kiamat. Dan barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari Kiamat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kelima; Senantiasa menjaga shalat berjama’ah

Ramadhan mengajarkan kita untuk selalu menjaga shalat berjama’ah melalui shalat tarawih dan Witir setiap malam di bulan Ramadhan. Pada bulan Ramafhan, masjid-masjid dan mushalla-mushalla penuh dengan jama’ah shalat Tarawih dan Witir. Fenomena ini hanya ada di bulan Ramadhan, tidak ada di bulan-bulan lainnya.

Maka, diharapkan pasca Ramadhan kita terbiasa dan mampu melakukan shalat fardhu berjama’ah di masjid atau mushalla. Semangat shalat berjama’ah ini harus dipertahankan dan dilanjutkan pada shalat lima waktu setelah Ramadhan.

Shalat fardhu secara berjama’ah sangat diperintahkan dalam Islam. Menurut sebahagian ulama hukumnya sunnat muakkad. Bahkan menurut sebahagian ulama lainnya hukumnya wajib bagi laki-laki berdasarkan hadits-hadits yang shahih. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa shalat berjama’ah sangat digalakkan dalam Islam dan tidak boleh disepelekan atau dianggap hal biasa meninggalkannya tanpa uzur syar’i (halangan yang dibenarkan syariat) seperti hujan, cuaca panas atau dingin, banjir, binatang buas dan sebagainya.

Banyak keutamaaan shalat berjama’ah. Di antaranya yaitu pertama, orang yang shalat berjamaah mendapatkan 27 kali lipat pahala dibandingkan shalat sendirian (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Kedua, setiap langkah orang yang shalat berjama’ah dicatat satu pahala sekaligus dihapus satu kesalahan (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Ketiga, orang yang shalat berjama’ah akan tetap di doakan oleh para malaikat setelah shalatnya sampai shalat berikutnya selama ia masih ditempat shalatnya (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Keempat, makmum yang berbarengan ucapan aminnya dengan para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya (HR. Bukhari). Dan lainnya.

Keenam; Senantiasa menjaga shalat sunnat.

Ramadhan menggalakkan kepada kita untuk semangat melakukan ibadah sunnah. Pahala amalan sunnat pada bulan Ramadhan dihitung seperti pahala wajib di bulan selainnya (HR. Al-Baihaqi). Oleh karena itu, orang berlomba-lomba melakukan amalan sunnat seperti shalat Tarawih, Witir, Tahajjud, dan lainnya.

Maka, pasca Ramadhan kita diharapkan kita untuk tetap istiqamah menjaga shalat-shalat sunnat di bulan-bulan lainnya seperti shalat sunnat Rawatib, Dhuha, Tahiyatul masjid, Syuruq, setelah wudhu’, Tahajjud, Witir, dan shalat sunnat fajar.

Adapun keutamaan shalat Rawatib yaitu dibangunkan rumah di surga (HR. Muslim). Keutamaan shalat Dhuha yaitu pahalanya sama seperti bersedekah (HR. Muslim). Keutamaan shalat sunnat Syuruq atau Isyraq yaitu pahalanya seperti haji dan umrah secara sempurna (HR. At-Tirmizi). Keutamaan shalat sunat setelah wudhu adalah memasukkan ke dalam surga sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi saw yang bertanya kepadanya penyebab ia masuk surga. (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Adapun keutamaan shalat sunnat fajar adalah pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya (HR. Muslim)

Ketujuh; Senantiasa bertadarus Al-Qur’an.

Ramadhan telah mendidik dan melatih kita untuk senantiasa mencintai dan mengamalkan Al-Qur’an melalui tadarus al-Qur’an di bulan Ramadhan. Tadarus Al-Qur’an adalah membaca, memahami (mentadabburi), mengkhatamkan, menghafal, mempelajari dan mengajarkan Al-Qur’an.

Tadarus Al-Qur’an termasuk amalan yang paling utama dan digalakkan di bulan Ramadhan. Oleh karena itu, umat Islam dengan semangat dan antusias bertadarus Al-Qur’an selama bulan Ramadhan. Bahkan dalam bulan Ramadhan seorang muslim mampu mengkhatamkan Al-Qur’an beberapa kali.

Maka, sepeninggal Ramadhan kita diharapkan terbiasa dengan berinteraksi dengan al-Quran baik dengan membaca, mengkhatamkan, memahami, menghafal, mempelajari maupun mengajarkan Al-Qur’an. Karena Al-Qur’an itu tidak hanya wajib dibaca pada bulan Ramadhan, namun juga wajib dibaca pada bulan-bulan berikutnya (selain Ramadhan).

Banyak sekali keutamaan orang yang bertadarus Al-Qur’an, di antaranya yaitu; Pertama: mendapatkan syafaat (pertolongan) pada hari Kiamat (HR. Muslim). Kedua, dimuliakan dan ditinggikan derajat oleh Allah ta’ala dengan menjadi orang yang terbaik di antara manusia (HR. Al-Bukhari). Ketiga, orang yang pandai membaca Al-Qur’an akan disediakan tempat yang paling istimewa di surga bersama para malaikat yang suci. Sedangkan orang yang membaca terbata-bata (belum pandai), maka ia akan diberi dua pahala. (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Keempat, mendapat sakinah, rahmat, doa para malaikat dan pujian dari Allah ta’ala (HR. Muslim). Kelima, mendapat pahala yang berlipat ganda yaitu setiap huruf dihitung satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh pahala (HR. At-Tirmizi), dan sebagainya. Kelima, diberikan izzah dan kejayaan pada suatu kaum atau negeri (HR. At-Tirmizi).

Demikianlah hendaknya kita mengisi hari-hari pasca Ramadhan yaitu dengan istiqamah melakukan berbagai ibadah dan amal shalih seperti yang kita lakukan di bulan Ramadhan. Ibadah dan amal shalih ini tidak hanya diperintahkan pada bulan Ramadhan, namun juga pada bulan-bulan lainnya.

Kesuksesan Ramadhan seseorang itu ditandai dengan semakin baik ibadah dan perilakunya yaitu menjadi orang bertakwa pasca Ramadhan. Jika ibadah dan perilakunya baik atau semakin baik, berarti dia telah sukses dalam Ramadhan. Namun sebaliknya, jika ibadah dan perilaku buruk atau semakin buruk, maka berarti dia telah gagal dalam Ramadhan.

Oleh karena itu, mari kita semangat dan istiqamah dalam ibadah dan amal shalih di bulan-bulan lainnya sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadhan. Semoga ibadah dan amal shalih kita di bulan Ramadhan ini diterima Allah ta’ala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dalam Ramadhan dan mendapat gelar taqwa. Aamiin.

*) Penulis adalah Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh, anggota Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara, Ketua PC Muhammadiyah Syah Kuala Banda Aceh, anggota bidang Pakar Parmusi Aceh, Dosen Fiqh dan Ushul Fiqh Pascasarjana UIN Ar-Raniry, dan Doktor bidang Fiqh dan Ushul Fiqh pada International Islamic University Malaysia (IIUM)

http://voa-islam.com/read/world-analysis/2022/05/17/80639/ramadhan-yang-membekas/#sthash.JQsmvwt3.dpbs

CARA RASULULLAH SAW MENGENALI UMATNYA DI HARI KIAMAT

CARA RASULULLAH SAW MENGENALI UMATNYA SAAT HARI KIAMAT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kondisi di Padang Mahsyar saat Hari Kiamat kelak tentu sangatlah padat. Segenap umat manusia akan berada di sana, Muslim dan non-Muslim. Lantas bagaimana Rasulullah SAW akan mengenali umatnya?

Sujud dan wudhu adalah amalan di dunia yang akan dijadikan media Nabi Muhammad SAW, mengenali umatnya. Sebab ini pula yang menempatkan sujud dan wudhu mempunyai keistimewaan.

Bahkan Rasulullah ﷺ dapat mengenali mereka lewat bekas tanda dalam sujudnya. Dikutip dari buku Sifat Shalat Nabi, Rasulullah ﷺ bersabda: 

ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق، قال: أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه فيها؟ قال: بلى، قال: «فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضو

“Tidak ada seorang pun dari umatku, kecuali aku mengenalnya nanti pada hari Kiamat”. Para sahabat bertanya, “Bagaimana engkau mengenal mereka wahai Rasulullah, mereka berada di antara banyak makhluk?” Beliau menjawab, “Bagaimana pendapatmu jika engkau masuk dalam shirath” di dalamnya terdapat kumpulan kuda berwarna hitam, dan dalam kumpulan itu terdapat seekor kuda yang memiliki ghurrah (wama putih cerah di dahinya) dan muhajjal (berkaki putih), bukankah kamu dapat mengenalinya?” Sahabat itu menjawab, “Ya”. Lalu beliau bersabda, “Sungguh, umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujud, serta anggota wudhu yang putih karena wudhu'” (HR Ahmad).

Dalam hadits lainnya Rasulullah ﷺ bersabda sebagaimana dinukilkan Bukhari dan Muslim:

روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: حتَّى إذا أرادَ اللهُ رَحمةَ مَن أراد مِن أَهلِ النَّارِ، أَمرَ اللهُ المَلائكةَ أنْ يُخرِجوا مَن كان يَعبُدُ اللهَ، فيُخرِجونَهم ويَعرِفونَهم بآثارِ السُّجودِ، وحرَّم اللهُ على النَّارِ أنْ تَأكُلَ أثَرَ السُّجودِ، فيُخرَجونَ منَ النَّارِ، فكُلُّ ابنِ أدمَ تَأكُلُه النَّارُ إلَّا أثرَ السُّجودِ، فيُخرَجونَ مِنَ النَّار

“Jika Allah hendak memberi rahmat orang-orang yang dikehendaki-Nya dari penghuni Neraka, Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Para Malaikat pun mengeluarkan mereka. Para Malaikat itu mengenali mereka dari bekas sujud. Allah mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud, maka mereka pun keluar dari neraka. Seluruh badan anak Adam akan dibakar oleh Neraka, kecuali bekas sujud.” (HR Bukhari dan Mmuslim).

Di samping itu, Rasulullah ﷺ juga memperlama sujudnya hingga hampir sama dengan lamanya beliau ruku. Terkadang beliau sujud lama sekali karena suatu hal yang terjadi pada beliau, sebagaimana penuturan para sahabat.

“Pada suatu ketika Rasulullah keluar menjumpai kami di salah satu waktu sholat siang (yaitu sholat Zhuhur atau  Ashar) sambil menggendong al-Hasan dan al-Husain. Beliau pun maju dan meletakkan keduanya (di samping telapak kaki kanannya), lalu beliau bertakbir untuk sholat dan beliau pun sholat.

Beliau memperpanjang salah satu sujudnya dalam sholat tersebut. Sahabat berkata, ‘Maka aku pun mengangkat kepalaku (di tengah-tengah manusia), ternyata anak kecil itu berada di atas punggung Rasulullah sedangkan beliau masih sujud, lalu aku pun kembali sujud’. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam selesai sholat, orang-orang bertanya,

‘Wahai Rasulullah! engkau memperpanjang salah satu sujudmu dalam sholat, hingga kami menyangka telah terjadi sesuatu padamu, atau engkau mendapat wahyu!’ Beliau bersabda,

كل ذلك لن يكن، إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حا جته “Semua yang kalian sangka itu tidak terjadi padaku, namun anakku (cucuku) ini menunggangiku, dan aku tidak ingin tergesa-gesa. sampai ia puas memenuhi keinginannya.” (HR an-Nasai dan Ibnu Asakir).

https://republika.co.id/berita/qkxtml320/cara-rasulullah-saw-mengenali-umatnya-saat-hari-kiamat

———————

WAWANCARA DR AHMAD NAJIB (Cicit Tok Kenali) : Latarbelakang Diri & Pendidikan (Siri 1)

Wawancara sdra islah (al-ahkam.net) bersama Dr Ahmad Najib Abdullah (anak kepada ustaz Abdullah al-Qari dan cicit tok kenali). Beliau merupakan seorang pakar dalam bidang tafsir

http://www.al-ahkam.net/home/wawancara-dr-ahmad-najib-cicit-tok-kenali-latarbelakang-diri-pendidikan-siri-1

http://www.al-ahkam.net/home/wawancara-dr-ahmad-najib-cicit-tok-kenali-di-sekitar-tesis-ma-dan-phd-siri-2

SARJANA BARAT MEMBENARKAN LARANGAN MENGHINA AGAMA

TERNYATA LARANGAN HINA AGAMA DIBENARKAN SARJANA BARAT

REPUBLIKA.CO.ID, Karena banyaknya ktitik terhadap pelaksanaan hukum antipenodaan agama (religious defamation atau religious blasphemy) di negara-negara Muslim, maka negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengusulkan pembahasan persoalan ini kepada Komisi HAM PBB. Perdebatan dan resolusi Komisi HAM PBB pun terjadi pada 2002, 2003, 2004, dan 2005.

Perdebatan juga terjadi dalam Dewan HAM dan Sidang Umum PBB pada 2007, 2008, dan 2009. Hasilnya, negara-negara yang mendukung lebih banyak dibandingkan yang menolak. Dalam Sidang Umum PBB 2009, misalnya, 80 negara mendukung, 61 negara menolak, dan 42 abstain terhadap resolusi antipenodaan agama. 

Semua negara Muslim memiliki hukum antipenodaan agama dan mempertahankannya dalam perdebatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari watak dan sejarah Islam yang mendapat jaminan bahwa Allah akan menjaga kemurnian ajarannya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS al-Hijr: 9), sehingga pemeliharaan agama merupakan salah satu dari lima keniscayaan (dharuriyyat al-khams).

Konsekuensinya, setiap Muslim wajib menjaga kehormatan agama dan menolak penyimpangan. Bahkan, teori hukum Barat pun membenarkan ini, sebagaimana dinyatakan Oemar Senoadji (1975), yakni (a) Religionschutztheorie (teori perlindungan terhadap agama), (b) Gefuehlschutztheorie (teori perlindungan terhadap perasaan keagamaan, dan (c) Friendenschutztheorie (teori perlindungan kedamaian dalam beragama). 

Meski Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak hukum ini, kenyataannya hanya Inggris yang sudah menghapus, yakni Toleration Act 1689 dan Blasphemy Act 1698 yang digantikan dengan Criminal Justice and Immigration Act 2008.

Kini, masih banyak negara Eropa yang mempertahankan, yakni Austria, Denmark, Finlandia, Yunani, Italia, Irlandia, Belanda, dan Jerman di samping Spanyol, Portugal, dan Slovakia. Juga, sejumlah negara di Eropa, seperti Rusia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Yunani kini masih melarang atau membatasi aktivitas aliran keagaman tertentu, seperti Mormon, Saksi Yehova (Yehuwa) atau Scientology, serta aliran kepercayaan (cults) lain. Diskriminasi terhadap mereka pun terkadang masih terjadi sampai saat ini.

Dalam konteks ini, Indonesia termasuk negara yang tetap mempertahankan hukum antipenodaan agama, yakni PNPS No 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156a KUHP. Pasal ini berasal dari PNPS No 1/1965 yang dikuatkan melalui UU No 5/1969. Namun, di era reformasi keberadaan hukum antipendoaan agama dipertanyakan oleh kelompok agama, intelektual, maupun pihak asing.

Alasan penolak karena hukum ini membatasi hak kebebasan beragama meski ada yang hanya menolak hukum antipenodaan dalam arti penyimpangan, tetapi tetap menyetujui dalam arti penghinaan agama. Pada 2009, sejumlah kelompok agama dan aktivis LSM mengajukan judicial review terhadap PNPS. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan uji materi itu melalui putusannya No 140/PUU-VII/2009 dengan alasan PNPS ini tidak membatasi kebebasan beragama. Sebaliknya, UU ini melarang mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penodaan agama atau pokok ajaran agama yang ada di Indonesia. Tanpa regulasi semacam ini, dikhawatirkan akan muncul kekerasan atau aksi sepihak terhadap pelaku penodaan agama.

Sedangkan alasan tetap menyetujuinya, yang mayoritas, karena hukum ini sejalan dengan sila pertama Pancasila. Dalam negara ini, hukum antipenodaan agama masih perlu dipertahankan dengan tetap mengacu pada sistem demokrasi.

Negara tak hanya wajib melindungi kebebasan beragama, tetapi juga melindungi hak pemeluk agama untuk menjaga kebenaran (kemurnian) ajaran agamanya. Kebebasan beragama harus dilindungi selama ajarannya tidak merugikan atau mengganggu pihak lain dalam bentuk penghinaan maupun penyimpangan dari pokok ajaran agama.

https://www.republika.co.id/berita/qkw041320/ternyata-larangan-hina-agama-dibenarkan-sarjana-barat