HAKIKAT IMAN.

HAKIKAT IMAN.

Iman ertinya percaya, percaya menjurus kepada pengertian yang luas, kerana bermacam macam jenis bentuk kepercayaan ada pada manusia.

Kepercayaan itu timbul dari beberapa sudut. Dari penglihatan, pendengaran, pemikiran.

Dari sudut penglihatan , kepercayaan timbul apabila melihat dengan mata sendiri apa yg berlaku, maka dikatakan percaya melalui mata.

Percaya melalui pendengaran pula , kdpercayaan timbul  hanya dengan mendengar kata kata  orang maka disebut percaya melalui telinga. Percaya dengan pemikiran pula, timbul kepercayaan satelah berfikir, maka disebut percaya melalui akal.

Kepercayaan melalui akal memerlukan penelitian dan kajian yg halus melalui pembacaan,  penglihatan, pendengaran.

Semua agama yang ada dalam dunia ini ujud melalui kepercayaan , kepercayaan agama diantara satu sama lain itu pula mempunyai perbezaan.

Dalam Islam kepercayaan itu mempunyai rukun yang lebih dikenali dengan sebutan rukun Iman.

Berdalilkan dengan  Al Quran tentang Rukun Iman Allah berfirman yg bererti;

” Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan RasulNya, dan kepada Kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada RasulNya (Muhammad s.a.w) dan juga kepada Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya dan juga Hari Akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh.” (Surah An-Nisaa’: 136)

 Dari ayat diatas Rukun Iman disebutkan hanyalah lima perkara iaitu

1)Percaya kepada Allah

2)Percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul

3)Percaya kepada Malaikat-Malaikat

4)Percaya kepada Kitab-Kitab

5)Percaya kepada Hari Akhirat

Tidak disebut rukun iman ke-6 iaitu

Percaya kepada Qada’ dan Qadar

Kewajipan beriman kepada Qada’ dan Qadar sememangnya tidak diterangkan di dalam ayat 136 surah an-Nisaa’. Namun begitu, Rukun Iman ke-6 yang digariskan oleh Rasulullah tetap mempunyai asas di dalam al-Quran berdasarkan kepada ayat-ayatnya yang lain iaitu:-

” Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam Kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami menjadikannya; sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang diberikan kepada kamu dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. (Surah Al-Hadid: 22-23)

Sesaorang yang mengaku Islam tidaklah sempurna Islamnya jika tidak sempurna Imannya.  Memang tidak dapat dinafikan terdapat orang yang mengaku Islam itu yang tidak sempurna iman mereka, ada yg beagama tetapi tidak beriman, beriman tanpa rukun, beragama dengan iman yg luntang lanting, puntang panting, iman sekerat sekerat.

Terdapat juga orang yang orang yang pada mulanya sempurna imannya, mencicirkan iman mereka disebabkan sesuatu. Disebabkan kesusahan, disebabkan keuzuran yg tidak pulih , disebabkan untuk mencapai kejayaan dan bermacam macam lagi.

 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

”  Pada suatu hari, Rasulullah saw. muncul di antara kaum muslimin.

Lalu datang seorang laki-laki dan bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Iman itu?

Rasulullah saw. menjawab: Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, rasul-rasul-Nya dan kepada hari berbangkit.

Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?

Rasulullah saw. menjawab: Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan solat fardu, menunaikan zakat wajib dan berpuasa di bulan Ramadan.

Orang itu kembali bertanya: Wahai Rasulullah, apakah Ihsan itu?

Rasulullah saw. menjawab: Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Dan jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia selalu melihatmu.

Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu?

Rasulullah saw. menjawab: Orang yang ditanya mengenai masalah ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Tetapi akan aku ceritakan tanda-tandanya; Apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya, maka itulah satu di antara tandanya. Apabila orang yang miskin papa menjadi pemimpin manusia, maka itu tarmasuk di antara tandanya. Apabila para penggembala domba saling bermegah-megahan dengan gedung. Itulah sebagian dari tanda-tandanya yang lima, yang hanya diketahui oleh Allah.

Kemudian Rasulullah saw. membaca firman Allah Taala: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kemudian orang itu berlalu, maka Rasulullah saw. bersabda: Panggillah ia kembali! Para sahabat beranjak hendak memanggilnya, tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Rasulullah saw. bersabda: Ia adalah Jibril, ia datang untuk mengajarkan manusia masalah agama mereka. (Kitab Sahih Muslim )

Melalui hadith itu dapatlah difahamkan berapa pentingnya kesempurnaan iman itu didalam diri sesaorang yang mengaku Islam.

Iman adalah ucapan lisan, perbuatan anggota badan dan keyakinan hati. Iman akan bertambah kuat dengan ketaatan kepada Allah SWT dan akan berkurang dengan berbuat maksiat.

Terkait hal ini Imam Ibnu Quddamah mengutip surah al-Bayyinah ayat ke-5 yaitu sebagai berikut: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Sementara itu, Ibnu Qudamah mengutip hadis Rasulullah SAW: “Iman ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah syahadat dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.” (HR Muslim)

Rasulullah SAW bersabda: “Akan keluar dari neraka siapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dan di dalam hatinya ada iman meskipun seberat butir gandum atau biji atau dzarrah.”(HR Al-Bukhari).

 Iman merupakan harta yang paling berharga. Menurut Islam, mulia dan hina manusia itu dikelaskan mengikut taraf Iman masing-masing. Barangsiapa yang tinggi Imannya, dia akan menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah s.w.t. Barangsiapa yang tidak ada langsung Iman, maka dia akan menjadi hina, sehina-hinanya di sisi Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t, Surah Al-Hujurat : 13

Maksudnya:

“Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah s.w.t ialah Taqwa di antara kamu.”

Sabda Rasulullah s.a.w :

Maksudnya:

“Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang A’jam itu melainkan Taqwa. ”

(Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi)

TAKRIF IMAN

 Sabda Rasulullah s.a.w :

Maksudnya:

“Yakin dengan hati, diikrar dengan lidah dan dilaksanakan dengan perbuatan.”

Sebagaimana yang telah dikatakan Iman itu bermaksud “Percaya”. Oleh itu barangsiapa yang beriman dia dikatakan “Percaya”. Jadi, apabila dia telah percaya, maka akan lahirlah pada diri seseorang itu, yakin, mengaku dan terus diamalkan. Iman pada seseorang itu pula tidak sama dengan Iman yang dimiliki oleh orang lain. Oleh itu, ulama telah membahagikan iman itu kepada:

1) Iman Taqlid

2) Iman Ilmu

3) Iman A’yan

4) Iman Hak

5)manHakikat

Iman Taqlid

Merupakan Iman ikut-ikut atau “iman pak turut”. Dia beriman dengan Rukun Iman hanya dengan ikut-ikut sahaja. Pegangan Islamnya tidak kuat  kerana tidak ada hujah atau alasan yang kuat mengapa dia beriman.

Contohnya apabila ditanya, apakah bukti Allah itu ada? Dia hanya mampu menjawab,

“ Semua orang kata ada, saya kata adalah ”.

Jadi, sandaran keyakinannya pada orang sahaja. Dia tidak ada dalil Aqli atau Naqli atau dalil akal dan Al-Quran untuk membuktikan keyakinannya pada Rukun Iman. Bagi mereka yang masih beriman Taqlid, maka iman mereka tidak sah di sisi Allah s.w.t. dan segala amal ibadahnya selama ini tertolak dan tidak mendapat pahala di sisi Allah s.w.t.

Tetapi, bagi orang-orang yang akalnya sangat bodoh walaupun sudah belajar dan mengaji, tetap  tidak dapat memahami dalil wujudnya Allah s.w.t., maka kata sesetengah ulama adalah sah baginya dengan Iman Taqlid itu.

Iman Ilmu

 Iman ilmu adalah iman yang sudah berdasarkan ilmu pengetahuan yang digariskan oleh Islam. Orang yang memiliki Iman Ilmu telah mempelajari tentang Allah s.w.t, Rasul, Malaikat, Kitab-kitab, Kiamat, Qada dan Qadar. Kemudian dia faham dan meyakini dengan sungguh-sungguh.

Contohnya dia telah belajar  20 Sifat Wajib  Allah s.w.t dengan dalil Aqli dan Naqli secara Ijmali ( ringkas ), 20  Sifat Mustahil  Allah dan 1 Sifat Harus bagi Allah . Juga sudah belajar  dengan dalil Aqli dan Naqli secara Ijmali bagi  4 Sifat Wajib bagi Rasul, 4 Sifat Mustahil dan 1 Harus bagi Rasul .

Jadi, kesemua Sifat-sifat  Allah s.w.t dan Rasul yang berjumlah   50 itu adalah  wajib dipelajari dan difahamkannya dengan bersungguh-sungguh. 50 sifat-sifat  inilah yang terkandung di dalam Kalimah Syahadah;

“Maksudnya: “Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah  dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.”

Inilah yang dikatakan “A’qoidul Iman” atau kesimpulan Iman. Hasil dari itu  jadilah ia orang yang beriman Ilmu.

Sifat golongan yang memiliki Iman Ilmu:

Sudah ada dalil mengapa dia wajib beriman kepada Allah dan Rasul.

Ia sudah mampu menentang ideologi atau fahaman yang di luar daripada Islam.

Ia sentiasa berada di dalam fikiran tauhid yang unggul dan mantap.

 Namun Imannya hanya kuat bertunjang di akal, belum lagi  ke dalam

Tetapi ia tidak kuat melawan hawa nafsu dan syaitan.

Dia belum rasa takut kepada  Allah s.w.t dan masih  lagi berbuat derhaka dengan Allah s.w.t.

Ia hanya mampu memperkatakan atau bersyarah tentang Islam  tetapi tidak mampu berbuat.

 Seperti firman Allah s.w.t, Surah As-Saff : 2 – 3

Maksudnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu perkatakan yang tidak     kamu lakukan. Amat besarlah kebencian di sisi Allah, apa yang kamu perkatakan, tetapi tidak kamu lakukan.”

Sifat begini banyak berlaku pada Muslim  dan orang alim  akhir zaman. Di dalam kitab “Matan Zubat” ada menyebut:

“Orang alim, tetapi tidak beramal dengan ilmunya, ia akan masuk Neraka terlebih dahulu dari penyembah berhala.”

Daripada Anas r.a berkata, bersabda Rasulullah s.a.w:

Maksudnya:

“Akan datang di akhir zaman, ahli-ahli ibadah jahil dan ulama’ fasiq.”

Sabda Rasulullah s.a.w lagi:

Maksudnya:

“Bila tergelincir orang alim, maka akan tergelincirlah alam.”

Iman A’yan

Iman A’yan ini lebih tinggi daripada Iman Ilmu kerana hasil dari peningkatan Iman,  ilmu itu diamalkan dan diyakini bersungguh-sungguh.

Sifat golongan yang memiliki Iman A’yan:

Imannya bertempat di hati (jiwa) dan hatinya pula sentiasa mengingati Allah s.w.t.

Ilmu yang dipelajarinya meresap ke fikiran dan ibadah yang khusyuk telah meresap ke hatinya. Orang yang ber Iman A’yan sentiasa mempunyai hubungan hati dengan Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t, Surah Al-Imran : 191

Maksudnya:

“Mereka yang sentiasa mengingati Allah s.w.t di waktu berdiri, duduk dan  baring dan mereka sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, seraya berkata, “Wahai Tuhan kami, tidak Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka jauhilah kami dari azab Neraka.”

Mereka sentiasa merasa kebesaran Allah s.w.t di mana sahaja mereka berada.

Mereka menyerah diri kepada Allah s.w.t tanpa syak dan ragu lagi.

Bila sebut sahaja nama Allah s.w.t, maka gementarlah hatinya.

Firman Allah s.w.t, Surah Al-Anfal : 2

Maksudnya :

“Sesungguhnya orang Mukmin itu, apabila disebut sahaja nama Allah,

gementarlah hatinya dan apabila dibaca sahaja ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka dan terus bertawakal kepada Allah.”

Setiap perintah Allah s.w.t kecil dan besar dibuat bersungguh-sungguh dengan taat. Walaupun begitu, mereka juga kadang-kadang terjebak juga dengan dosa-dosa kecil, tetapi mereka cepat-cepat bertaubat’ “ illal lammam “.

Hidup mereka penuh berakhlak dengan Allah s.w.t dan manusia.

Hati mereka sentiasa merasa khusyuk, takut, terasa diawasi oleh Allah s.w.t dan tidak cinta dunia.

Mereka juga sabar berhadapan dengan ujian-ujian hidup.

Mereka sudah mampu menbangunkan Islam di dalam diri, keluarga dan masyarakat.

Golongan yang memiliki Iman A’yan sentiasa mendapat bantuan dari Allah s.w.t. Mereka tidak lama menjalani  hisab ( perbicaraan )  di Akhirat dan mudah masuk ke Syurga.

Mereka yang memiliki Iman A’yan diberi gelaran berikut:

Orang Soleh

Golongan Abror (golongan yang berbakti )

Golongan Al-Muflihun (mendapat kejayaan)

Golongan Al- Faizun (mendapat kemenangan)

Golongan As Habul Yamin (golongan kanan)

Imam Al- Ghazali r.t.  ada berkata:

“Untuk menjadi orang yang soleh, sekurang-kurangnya 18 jam dalam beribadah kepada Allah dan 6 jam sahaja dalam perkara-perkara Harus setiap hari.”

Iman Hak

Martabat iman yang boleh dicapai oleh seseorang itu ialah Iman Hak iaitu iman yang sebenar. Mereka melihat Allah s.w.t pada apa yang mereka lihat.

Sifat golongan yang memiliki Iman Hak ialah :

Ingatan kepada Allah s.w.t bukan dibuat-buat kerana merasa hebat dan takut kepada Allah s.w.t.

Hati mereka tidak lekang dari mengingati Allah s.w.t dan khusyuk denganNya.

Hatinya tidak terpaut dengan dunia dan tidak dapat dilalaikan oleh nafsu dan syaitan.

Mereka meletakkan liabiliti tahap kebaikan orang Soleh itu seolah-olah satu kejahatan bagi tahap Iman Hak.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

Maksudnya:

“Kebaikan orang Soleh itu dianggap satu kejahatan kepada orang Muqarrobin.”

Mereka Iman Hak adalah seorang yang zuhud, ikhlas, warak, tawaduk, menunaikan perintah Allah s.w.t, tidak makan dipuji dan tidak hina dikeji.

Kebahagiaan hati mereka lebih utama dari wang ringgit. Itulah yang dikatakan “Aljannatul A’jilah” atau syurga yang disegerakan.

Mereka cinta Akhirat seperti kita cinta dunia. Mereka inilah yang layak Allah s.w.t serahkan dunia ini untuk mereka tadbir.

Firman Allah s.w.t, Surah Al-Anbiya’ : 105

Maksudnya:

“Sesungguhnya Allah akan wariskan bumi ini kepada orang yang Soleh.”

Iman Hakikat

Inilah peringkat Iman yang paling sempurna. Iman ini dimiliki oleh Rasul, Nabi-nabi dan Sahabat-sahabat dan wali-wali besar. Mereka ini Allah  tempatkan di dalam Syurga yang paling tinggi. Mereka dimasukkan ke dalam Syurga tanpa melalui hisab lagi.

Sifat golongan yang memiliki Iman Hakikat adalah :

Hidup mereka 24 jam asyik dengan Allah s.w.t.

Hati mereka kekal mengingati Allah s.w.t dalam tidur mahupun jaga.

Setiap perbuatan mereka, semuanya menjadi ibadah kepada Allah s.w.t.

Ibadah mereka hebat, sembahyang paling kurang 300 rakaat sehari.

Allah s.w.t akan turunkan Barokah di mana mereka berada.

Mereka inilah yang dikatakan “ Super Skill Akhirat ” atau “ Division One Akhirat ”

Mereka diberi pangkat yang begitu tinggi oleh Allah s.w.t adalah kerana begitu banyak pengorbanan mereka terhadap Allah s.w.t.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s