Day: November 16, 2020

MENELADANI AKHLAK RASULULLAH ﷺ

MENELADANI AKHLAK RASULULLAH ﷺ

Ustadz Dr. Firanda Andirja, M.A

Aisyah radhiyallahu anha telah menyimpulkan bahawa akhlak Nabi ﷺ adalah Al Qur’an.

Nabi Muhammad ﷺ adalah sosok yang berakhlak mulia, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebagaimana hal ini diakui oleh kaum Quraisy sendiri, baik yang beriman maupun yang kafir di antara mereka.

Saat Nabi Muhammad ﷺ diperintahkan untuk mulai mendakwahi kerabat terdekat, beliau ﷺ pun naik di atas bukit Shafa, lantas memanggil Bani Fihr dan Bani Adi yang merupakan kerabat dekat beliau ﷺ agar berkumpul. Dikisahkan bahawa mereka semua, tanpa terkecuali, ketika itu mengakui bahawa Nabi Muhammad ﷺ adalah seorang yang jujur, tidak pernah sekali pun berbohong.

Abu Sufyan radhiyallaahu anhu yang ketika itu masih kafir, ditanyai oleh Kaisar Romawi tentang akhlak Nabi Muhammad ﷺ. Abu Sufyan pun menjawab bahawa Nabi Muhammad ﷺ tidak pernah sekalipun berdusta atau pun berkhianat.

Seorang pendeta Yahudi yang akhirnya menjadi salah satu sahabat terbaik Rasulullah ﷺ, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallaahu anhu, menuturkan bahawa wajah Nabi Muhammad ﷺ menampakkan bahawa beliau ﷺ bukanlah sosok yang pernah berdusta.

Akhlak Nabi Muhammad ﷺ adalah mukjizat, kerananya ia sempurna dan mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari adab yang tampaknya paling sepele hingga yang paling urgen, mulai dari urusan dalam rumah tangga hingga ketika berurusan dengan masyarakat secara umum.

Suatu ketika Rasulullah ﷺ pernah ditanyai tentang dhabb, sebuah makanan yang tidak beliau ﷺ sukai. Namun beliau ﷺ tetap menjawab pertanyaan tersebut dengan penuh tata krama, dengan mengatidakan bahawa makanan tersebut tidak biasa dimakan di kampung halaman beliau ﷺ, sehingga beliau tidak terbiasa memakannya, tanpa sedikit pun mencela makanan tersebut.

Anas bin Malik radhiyallaahu anhu yang melayani Rasulullah ﷺ selama 10 tahun, menuturkan bahawa dirinya tidak pernah dihardik, atau pun ditegur secara kasar oleh Rasulullah ﷺ terkait kesalahan yang ia lakukan selama melayaninya.

Bukankah sudah sering kita baca bahawa Rasulullah ﷺ juga sosok yang memuliakan para budak, bahkan beliau ﷺ pernah menjenguk bekas pelayan beliau  ﷺ yang ketika itu masih beragama Yahudi.

Suatu ketika seorang badui secara tiba-tiba menarik selendang Rasulullah ﷺ, lalu dengan hanya menyebut nama beliau ﷺ  (tanpa panggilan Rasulullah) ia serta-merta meminta kain yang sedang beliau ﷺ kenakan sebagai selendang. Rasulullah ﷺ tidak sedikit pun memarahinya atau pun bermuka masam terhadapnya. Rasulullah ﷺ malah tersenyum kepadanya, sembari memberikan selendang tersebut kepada si arab badui.

Lihatlah bagaimana kaum kafir Quraiys mengusir Rasulullah ﷺ dari Mekkah dengan penuh kekejaman, namun ketika berhasil menaklukkan Mekkah, hal pertama yang beliau ﷺ lakukan adalah menawarkan pemaafan atas segala kesalahan mereka dengan penuh kerendahan hati, hingga masuk Islam lah mereka dengan berbondong-bondong.

Rasulullah ﷺ sering membawa serta cucu-cucu beliau ﷺ  (Umamah, Hasan, dan Husein) ketika shalat, dan membiarkan mereka menaiki punggung beliau ﷺ hingga memperlama sujud beliau ﷺ.

Rasulullah ﷺ adalah sosok nabi dan rasul yang memerintahkan para imam untuk mempersingkat durasi shalat ketika terdengar tangisan anak kecil. Beliau ﷺ adalah sosok yang terbiasa menghampiri anak-anak yang sedang bermain, lalu mengucapkan salam sembari bercengkrama dengan mereka.

Ketika Rasulullah ﷺ  menyelenggarakan acara walimah pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy, para sahabat yang memang sangat senang berdekatan dengan beliau ﷺ  terlupa akan waktu, sehingga mereka terlalu lama berada di rumah Rasulullah ﷺ. Namun ternyata Rasulullah ﷺ merasa malu untuk meminta mereka untuk pergi, hingga Allah menurunkan ayat terkait hal ini, agar para sahabat mengingat waktu dan tidak berlama-lama ketika bertamu kepada Rasulullah ﷺ.

Shafiyyah binti Huyai radhiyallaahu anha, adalah istri Rasulullah ﷺ  yang sebelumnya merupakan putri terhormat dari keluarga Yahudi yang terkenal alim nan terhormat pula. Ayah, suami, dan saudaranya mati terbunuh pada peristiwa pengusir

an Yahudi Bani Nadhir dari Madinah, setelah mereka mengkhianati perjanjian damai dengan kaum muslimin di Perang Khandaq. Namun demikian, Shafiyyah mengakui akan mulianya akhlak dan budi pekerti Rasulullah ﷺ. Dikisahkan bahawa Rasulullah ﷺ pernah menjadikan paha beliau sebagai pijakan Shafiyyah untuk menaiki unta.  Shafiyyah juga pernah mengunjungi suaminya, Rasulullah ﷺ , ketika beliau ﷺ  sedang beri’tikaf. Setelah saling berbincang beberapa saat, Rasulullah ﷺ  pun mengantar Shafiyyah untuk pulang.

Rasulullah ﷺ kadang berjalan tanpa alas kaki, dan sangat zuhud terhadap kenikmatan duniawi, walau kemewahan dunia sangat mudah untuk beliau ﷺ dapatkan.

Rasulullah ﷺ  adalah sosok yang sangat dermawan. Kisah kedermawanan beliau ﷺ  terlalu banyak untuk dituliskan dalam uraian singkat ini. Suatu ketika seorang sahabiah pernah memberi hadiah baju kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau ﷺ  menerima baju tersebut kerana memang sedang membutuhkannya. Baru saja beliau ﷺ memakainya, tiba-tiba salah seorang sahabat datang menghampiri beliau ﷺ , lalu meminta baju tersebut. Rasulullah ﷺ pun langsung memberikan baju tersebut kepadanya.

Semoga pengingat membuat kita semakin bersemangat untuk terus meningkatkan kualitas akhlak kita, sehingga dengannya kualitas keislaman dan keimanan kita semakin membaik.

10 TIPS AGAR ANDA TABAH MENGHADAPI UJIAN BERAT

AGAR ANDA TABAH MENGHADAPI UJIAN BERAT

1.   Sadarlah bahawa Anda tidak sendirian, ada Allah bersama Anda.

2.   Ingatlah bahawa di balik takdir Allah pasti ada hikmah yang indah.

3.   Tidak ada yang dapat memberi kebaikan dan menyelamatkan dari keburukan kecuali Allah, maka janganlah menggantungkan harapan kecuali kepada-Nya.

4.   Apapun yang ditakdirkan menimpamu, ia tidak akan meleset darimu. Dan apapun yang ditaddirkan meleset darimu, ia tidak akan dapat menimpamu.

5.   Ketahuilah hakikat dunia, maka jiwa Anda akan menjadi tenang.

6.   Berbaik-sangkalah kepada Rabb Anda.

7.   Pilihan Allah untuk Anda, itu lebih baik daripada pilihan Anda untuk diri Anda sendiri.

8.   Cubaan yang semakin berat, menunjukkan pertolongan Allah semakin dekat.

9.   Jangan fikirkan bagaimana datangnya pertolongan Allah, kerana jika Allah berkehendak, Dia akan mengaturnya dengan cara yang tidak terlintas di akal manusia.

10.   Anda harus berdoa meminta kepada Allah, yang di tangan-Nya ada kunci-kunci kemenangan.

🍀   Kalau kita perhatikan, kebanyakan prinsip di atas mengaitkan kita dengan Allah ta’ala.

Kerana memang manusia itu makhluk lemah, dan dia tidak akan menjadi kuat kecuali jika mendapatkan suntikan kekuatan dari luar, dan tidak ada yang mampu memberikan kekuatan seperti Allah Azza wa Jalla. 

🍀   Dari sini, kita juga boleh memahami, mengapa semakin orang dekat dengan Allah, semakin kuat pula jiwanya, dan mengapa semakin kuat akidah seseorang, semakin kuat pula kepribadiannya.

Wallahu a’lam.

30 TIPS ISTIQAMAH DALAM SABAR

30 TIPS ISTIQAMAH DALAM SABAR ◾

Sabar itu terdapat dalam 3 perkara :

(A). Sabar dalam ketaatan kepada Allah

(B). Sabar dalam meninggalkan maksiat yg diharamkan kerana tidakut kepada Allah

(C). Sabar dalam menghadapi musibah pada badan, harta, keluarga, kehormatan dll

Di antara kiat agar mampu terus bersabar seperti pada point di atas insya Allah yaitu :

(01). Mengetahui apa saja pahala yang Allah sediakan bagi orang yang mau bersabar

(02). Mengetahui apa saja ancaman dari Allah bagi orang yang tidak mau bersabar

(03). Selalu berusaha untuk mengikhlaskan niat. Apabila seseorang tidak ikhlas kepada Allah, maka sulit baginya untuk bersabar

(04). Bersabar menjadi lebih mudah apabila seseorang itu hanya mengharapkan ridho Allah semata, dan jika mengharapkan ridho manusia maka sulit baginya untuk bersabar

(05). Beriman kepada ketetapan serta tidakdir Allah, sehingga akan lapanglah dadanya, dan terhindarlah diri dari kesedihan dan beban

(06). Bersabar juga akan boleh menjadi lebih mudah apabila dunia berada di tangan dan akhirat berada di hatinya

(07). Mengetahui tabiat kehidupan dunia, bahawa dunia ini memang tempatnya ujian

(08). Senantiasa mengevaluasi dosa2 yang diperbuat, kerana sesungguhnya musibah yg terjadi adalah buah dari perbuatan sendiri

(09). Mengetahui bahawa Allah Ta’ala itu akan memberikan balasan kepada orang yang telah menzhaliminya, maka dia pun menjadi tenang dan lebih sabar menghadapi orang yang telah memusuhi dan mengkhianatinya

(10). Yakin serta percaya bahawa Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar atas semua masalah yang ada

(11). Senantiasa melihat kepada pilihan Allah dengan berbaik sangka kepada-Nya, kerana pasti Allah memilihkan yang terbaik untuknya

(12). Memahami bahawa segala pemberian dan nikmat dari Allah itu jauh lebih banyak daripada masalah yang menimpa

(13). Seringkali berdoa kepada Allah Ta’ala, agar dijadikan orang yang mampu bersabar

(14). Menyakini bahawa hanya Allah saja yang boleh memberikan pertolongan kepadanya

(15). Selalu menghibur diri dengan melihat serta mengingat masalah orang lain, yang ternyata masalah mereka lebih berat lagi

(16). Senantiasa bersyukur kepada Allah, kerana masalah itu tidak menimpa kepada masalah agama, tetetapi hanya menimpanya kepada masalah dunia saja

(17). Memahami masalah yang menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah, dan merasakan kenikmatan dalam beribadah, maka hal itu lebih baik daripada kenikmatan yang dapat membuatnya lalai

(18). Memiliki pasangan hidup yang sabar, sehingga insya Allah dia akan lebih mampu untuk boleh bersabar

(19). Memiliki teman yang sabar, sehingga dia pun akan mudah terwarnai dan mengikuti perilaku temannya tersebut

(20). Berusaha untuk sering-sering berpuasa sunnah, insya Allah dapat meredam amarah, emosi, hawa nafsu yang menyimpang dll

(21). Memahami tentang jeleknya, hinanya dan rendahnya perbuatan maksiat, sehingga akan berusaha keras untuk bersabar

(22). Seringkali mendengarkan nasihat dari guru yang selalu memotivasi diri dan juga menggerakkan hati untuk mampu bersabar

(23). Mengetahui kisah orang-orang soleh yang telah bersabar dari Nabi ﷺ, dan para sahabat dll sehingga akan terbangkitkan semangat untuk lebih bersungguh-sungguh

(24). Hendaknya seringkali berjamaah serta jangan menyendiri, kerana syaithan memiliki peluang yang lebih besar untuk menggoda orang yang sering sendirian, sehingga hilang kesabaran pada diri

(25). Memperbanyak mengingat kematian dan kehidupan akhirat yang kekal, sehingga masalah dunia terasa mudah dihadapi

(26). Meninggalkan apa saja sarana2 yang dapat mengantarkan kepada syahwat dan juga hawa nafsu yang tercela

(27). Memperbanyak zikir dan istighfar

(28). Tidak berputus asa dari rahmat Allah

(29). Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Sebab orang yang mencintai Allah tentu akan mentaati-Nya dan tidak ingin dimurkai-Nya

(30). Bersungguh-sungguh serta berusaha keras mengamalkan semua tips di atas

30 CARA SELAMAT DARI MAKSIAT

30 CARA SELAMAT DARI MAKSIAT

(01). Menyakini bahawa dosa itu ancamannya sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat

(02). Menumbuhkan sifat muraqabah (selalu merasa diawasi oleh Allah), sehingga akan melahirkan rasa tidakut kepada Allah Ta’ala

(03). Menyakini bahawa semua perkataannya dan perbuatannya di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta’ala

(04). Mempelajari kisah2 tentang keutamaan orang yng mampu menjaga dirinya dari yang haram, serta menolak maksiat kerana tidakut kepada Allah Ta’ala

(05). Menyakini bahawa mengikuti hawa nafsu barang sesaat saja akan menuai penyesalan dan nanti dapat menjerumuskan seseorang kepada kehinaan dan kebinasaan

(06). Meninggalkan apa saja sarana2 yang dapat mengantarkan kepada syahwat dan hawa nafsu yang tercela

(07). Bergaullah dengan orang2 yang telah dikenal keshalihannya serta ketaqwaannya kepada Allah Ta’ala

(08). Menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, kerana jika ini tidak dilakukan, maka akan tersibukkan dengan perkara yang bathil dan sia-sia

(09). Jika meninggalkan sesuatu, hendaknya meninggalkannya kerana Allah, niscaya Allah pun akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik

(10). Memperbanyak doa perlindungan kpda Allah dari gangguan syaitan serta membaca istighfar, dzikir dan bertaubat kepada Allah

(11). Tidak meninggalkan shalat fardhu secara berjamaah di masjid (bagi laki-laki)

(12). Mempelajari apa saja perangkap serta tipu daya syaithan yang dpt menjerumuskan kepada dosa dan maksiat

(13). Berusaha untuk memperbanyak puasa sunnah dan shalat malam

(14). Bersegera menikah dengan pasangan yang shalih atau shalihah

(15). Mencari guru yang nasehat-nasehatnya selalu membekas dan sering memberikan sentuhan-sentuhan rasa tidakut kepada Allah dan mengingatkan hati akan akhirat

(16). Sering kali membaca kisah-kisah dari penghuni Syurga dan penghuni Neraka

(17). Sering kali membaca kisah-kisah akhir hayat dari pelaku dosa dan maksiat

(18). Selalu menumbuhkan rasa tidakut kepada Allah akan datangnya maut secara tiba-tiba sebelum sempat bertaubat, dan sering kali ziarah kubur, untuk mengingat kematian dan akhirat serta melembutkan hati

(19). Seringkali mendatangi majelis-majelis ta’lim yang membahas tentang tazkiyatun nufus yang dapat menggugah, menyentuh dan menggetarkan jiwa

(20). Mencegah jiwa dari kesenangan yang halal dan diperbolehkan, supaya ia terbiasa meninggalkan perkara yang haram

(21). Berusaha keras untuk menundukkan pandangan pada perkara yang diharamkan

(22). Memikirkan kekurangan-kekurangan seseorang yang sedang disukai, yang jelas belum halal baginya

(23). Tidak berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang bukan mahram, kecuali jika ada keperluan yang sangat

(24). Tidak berlebihan dalam makanan dan minum, atau tidak memakan makanan atau meminum minuman yang boleh mempercepat timbulnya syahwat yang tinggi

(25). Menghukum diri dengan berpuasa atau bersedekah setiap kali jiwa terkalahkan oleh hawa nafsu yang mengajak kepada dosa

(26). Selalu berusaha ikhlas mengharapkan wajah Allah semata dalam setiap gerakan dan diam, kondisi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan

(27). Selalu memandang sedikit amal-amal shalih yang pernah dikerjakan, meskipun boleh jadi hakikatnya banyak

(28). Memahami hakikat dunia ini yang hina dan tidak kekal, serta yakin akan kehidupan akhirat yang lebih baik dan abadi

(29). Selalu menanamkan rasa cinta kepada Allah, sehingga akan mudah meninggalkan maksiat kerana cintanya itu

(30). Bersungguh-sungguh dan berusahalah terus-menerus dalam mengamalkan semua syarat-syarat di atas.

MENGEJAR PAHALA MELALUI SARANAN RASULULLAH SAW.

MENGEJAR PAHALA MELALUI SARANAN RASULULLAH SAW.

➡(1) APAKAH ENGKAU MAU DEKAT DENGAN ALLAH TA’ALA ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء.

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

(muslim 744)

Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb_Nya adalah tatkala ia sujud dalam sholat maka perbanyaklah do’a.

📚 HR. MUSLIM

➡(2) APAKAH ENGKAU MAU PAHALA HAJI ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

 العمرة في رمضان كحجة معي.

Umroh pada bulan Ramadhan nilainya seperti pahala haji bersamaku.

📚 HR.BUKHORI MUSLIM

➡(3) APAKAH ENGKAU MAU RUMAH DI SYURGA ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة.

Barangsiapa yang membangun sebuah masjid kerana Allah Ta’ala niscya Allah Ta’ala akan membangunkannya sebuah rumah disyurga.

📚 HR. MUSLIM

➡(4) APAKAH ENGKAU MAU MERAIH RIDHO ALLAH TA’ALA ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها_ 

ويشرب الشربة فيحمده عليها.

Sungguh Allah Ta’ala ridho kepada seorang hamba yang tatkala selesai makan ia memuji Allah,

Dan tatkala ia selesai minum ia memuji Allah Ta’ala akan kenikmatan tersebut.

📚 HR. MUSLIM

➡(5) APAKAH ENGKAU MAU DICATATKAN PAHALA PUASA SETAHUN PENUH ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

صوم ثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر كله.

Berpuasa tiga hari dalam sebulan seperti halnya puasa setahun penuh.

📚 HR. BUKHORI MUSLIM

➡(6) APAKAH ENGKAU MAU AGAR DOAMU DIKABULKAN ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

Do’a diantara adzan dan iqomat tidaklah tertolak.

📚 HR. ABU DAUD

➡(7) APAKAH ENGKAU MAU PAHALA SEBESAR GUNUNG ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ، قيل وما القيرطان ، قال : مثل الجبلين العظيمين.

Barangsiapa yang ikut menghadiri jenazah Muslim sampai selesai disholatkan maka ia mendapatkan pahala satu qiroth,

Dan barangsiapa yang menghadiri jenazah sampai selesai dikuburkan akan mendapatkan pahala dua qiroth.

Sahabat bertanya : apakah dua qiroth itu?

Rasullullah menjawab : seperti dua gunung yang besar.

📚 HR. BUKHORI MUSLIM

➡(8) APAKAH ENGKAU MAU MENJADI PENDAMPING NABI DI SYURGA ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا, وأشار بالسبابة والوسطى.

Aku dan penyantun anak yatim di syurga seperti ini.

Sambil beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah.

📚 HR. BUKHORI

➡(9) APAKAH ENGKAU MAU PAHALA ORANG YANG BERJIHAD DIJALAN ALLAH ATAU PAHALA ORANG YANG BERPUASA ATAU PAHALA ORANG YANG SHOLAT MALAM ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله_ 

وأحسبه قال :

وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر.

Penopang para janda dan orang-orang miskin keadaannya seperti orang yang berperang dijalan Allah.

Berkata perawi hadits :

Dan aku juga menduga Nabi bersabda :

Dan seperti orang yang senantiasa sholat Lail tidak pernah merasa bosan dan seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka.

📚 HR. BUKHORI MUSLIM

➡(10) APAKAH ENGKAU MAU AMALANMU TERUS MENGALIR SETELAH WAFATMU ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

Jika seseorang wafat maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara :

Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendo’akannya.

📚 HR. MUSLIM

➡(11) APAKAH ENGKAU MAU PAHALA SHOLAT MALAM SEMPURNA ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل،

ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.

Barangsiapa yang melaksanakan sholat Isya berjama’ah maka seakan-akan ia menghidupkan sholat Lail setengah malam,

Dan barangsiapa yang sholat Subuh berjama’ah maka seakan-akan ia menghidupkan sholat Lail semalam penuh.

📚 HR. MUSLIM

➡(12) APAKAH ENGKAU MAU AGAR TIMBANGAN KEBAIKANMU MENJADI BERAT ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

 كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان :

سبحان الله وبحمده ،

سبحان الله العظيم.

Dua kalimat yang dicintai Allah Ta’ala ringan diucapkan

berat ditimbangan :

Subhanallahi wa bihamdi

Subhanallahil ‘adzhim.

📚 HR. BUKHORI

➡(13) APAKAH ENGKAU MAU DILAPANGKAN REZKI DAN DIPANJANGKAN UMUR ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.

Barangsiapa yang ingin agar rezekinya lapang ataukah agar umurnya panjang maka hendaklah ia senantiasa menyambung tali silaturahmi.

📚 HR. BUKHORI

➡(14) APAKAH ENGKAU MAU AGAR ALLAH TA’ALA MENCINTAI PERJUMPAAN DENGANMU ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.

Barangsiapa yang cinta perjumpaannya dengan Allah Ta’ala maka Allah Ta’ala pun akan cinta perjumpaan dengannya.

📚 HR. BUKHORI

➡(15) APAKAH ENGKAU MAU MENDAPAT  JAMINAN PENJAGAAN DARI ALLAH ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

 من صلى الصبح فهو في ذمة الله.

Barangsiapa yang sholat Subuh maka ia berada dalam jaminan penjagaan Allah Ta’ala.

📚 HR. MUSLIM

➡(16) APAKAH ENGKAU MAU AGAR DOSAMU DIAMPUNI ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alihi wa sallam bersabda :

من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر.

Barangsiapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali dalam sehari niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.

📚 HR. BUKHORI MUSLIM

➡(17) APAKAH ENGKAU MAU AGAR ALLAH MENGANGKAT DERAJATMU ?

💎 Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

 و ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز و جل.

Tidaklah seseorang bersifat tawadhu rendah hati kecuali Allah Ta’ala akan mengangkat derajatnya.

📚 HR. MUSLIM

Jama’ah…

Ternyata solusinya ada pada sabda dan tuntunan Nabi kita

Shallallahu ‘alaihi wa sallam

Mari semakin semangat mengkaji dan belajar sunnah.

Wallahu Al-Muwaffiq.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

Raih amal soleh dengan menyebarkan kiriman ini , semoga bermanfaat.

Jazakumullahu khoiron.

KEMBALILAH KEPADA ALLAH SWT…

KEMBALILAH KEPADA ALLAH SWT…

Orang yang bertaubat itu berada

di antara harapan dan ketidakutan…

di antara kebahagiaan dan kesengsaraan…

di antara keselamatan dan kehancuran…

Jika melihat api yang berkobar, gemetarlah ia kerana takut dicampakkan ke dalam Neraka…

Jika petir menyambar, terguncanglah hatinya kerana takut kepada Allah Ta’ala…

Jika melihat orang yang asyik berbuat dosa, maka ia pun menangis kerana teringat akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan…

Jika melihat berbagai kenikmatan, ia khawatir jika kelak diharamkan dari kenikmatan Syurga…

Mereka mengecap manisnya ketaatan…

Merasakan kenikmatan dalam beribadah…

Mampu memetik kelazatan dalam setiap titisan iman dan lembutnya penerimaan…

Menjadi kurus badannya kerana sering kali berpuasa dan kedua kakinya kelelahan kerana banyaknya solat sunnah yang dikerjakan…

Ia selalu disertai rasa tidakut terus-menerus, dan tidak pernah merasa aman dari azab Allah walaupun hanya sekejap mata, sehingga Allah pun mengangkat kedudukannya di sisi-Nya…

Saudaraku, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tetapi lihatlah keagungan Allah Taala yang engkau telah bermaksiat kepada-Nya…

Jangan lebih merasa takut kepada manusia dibandingkan tidakut kepada Allah…

Jangan lebih merasa malu di mata manusia dibandingkan malu di mata Allah…

Jangan lebih berharap kepada manusia dibandingkan berharap kepada Allah…

Lisan terpelihara, tetapi hati selalu berdosa…

Lisan selalu memuji Allah, namun hati selalu berpaling dan menjauh dari-Nya…

Allah Ta’ala berfirman :

“Maka larilah (kembalilah) kepada Allah” (QS. Adz-Dzariyat [51]: 50)

Lari dari hawa nafsu…lari dari maksiat…lari dari dosa-dosa…dari fitnah syahwat…lari dari syaitan…dari jiwa yang buruk…dari fitnah dunia…dari fitnah harta…dari fitnah kedudukan…dari dosa syirik…dari dosa bid’ah…dari semua itu menuju Allah…

Betapa agung dan sayangnya Allah…

Dia membiarkan hamba-Nya melakukan dosa dan kesalahan,  sedangkan Dia melihat…

Dia memberi kesempatan hamba-Nya taubat, dan tetap memberinya nikmat dan rahmat…

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Barangsiapa melakukan kebaikan pada usia yang masih tersisa, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barangsiapa melakukan keburukan pada usia yang masih tersisa, maka dia akan disiksa kerana dosa masa lalunya dan pada usia yang tersisa” (HR. Ath-Thabrani, hadits dari Abu Dzar, lihat Shahiihut Targhiib wat Tarhiib no. 3156)

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata :

“Barangsiapa yang malu kepada Allah di saat dia hendak bermaksiat kepada-Nya, maka Allah pun malu untuk mengazabnya di saat dia berjumpa dengan Allah. Dan barangsiapa yang tidak malu bermaksiat kepada-Nya, maka Allah pun tidak akan malu untuk mengazabnya” (Al-Jawabul Kaafi hal 170)

TIGA SUNGAI DI DUNIA YANG MEMBERSIHKAN DARI DOSA

TIGA SUNGAI DI DUNIA YANG MEMBERSIHKAN DARI DOSA

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata :

لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تف بِطُهرهم طُهِّروا في نهر الجحيم يوم القيامة:

– نهر التوبة النصوح.

– ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها.

– ونهر المصائب العظيمة المكفرة.

فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا فلم يحتج إلى التطهير الرابع”. اھ.

Para pelaku dosa mendapat tiga sungai besar untuk membersihkan dosa mereka di dunia. Jika tiga sungai tersebut belum mampu membersihkan mereka, mereka akan dibersihkan di sungai neraka pada hari kiamat.

Tiga sungai dunia tersebut adalah:

1. Sungai (dalam bentuk) taubat nasuha.

2. Sungai (dalam bentuk) amal kebaikan yang menghapus dosa-dosa

3. Sungai (dalam bentuk) musibah yang menggugurkan dosa-dosa.

Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan memasukkannya ke salah satu sungai tersebut. Lantas, dia akan datang dalam keadaan suci pada hari kiamat, sehingga tidak butuh untuk dibersihkan dengan sungai yang keempat.

10 AMALAN AGAR BOLEH BERSAMA NABI ﷺ PADA TINGKATAN SYURGA FIRDAUS

10 AMALAN AGAR BOLEH BERSAMA NABI ﷺ PADA TINGKATAN SYURGA FIRDAUS ◾

(01). Taat kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama (di akhirat) dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu : para Nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itu sebaik-baik teman” (QS. An-Nisaa’ : 69)

(02). Mencintai Nabi Muhammad ﷺ

“Kami tidak pernah gembira tentang sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi ﷺ : “Engkau Akan Bersama Dengan Siapa Yang Engkau Cintai”. Anas berkata : “Aku mencintai Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Dan aku pun berharap akan bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka” (HR. Bukhari no. 3688 dan Muslim no. 2639, hadits dari Anas bin Malik)

(03). Melaksanakan rukun Islam serta tidak durhaka kepada kedua orang tua

“Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi ﷺ kemudian ia berkata : “Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan selain Allah dan sungguh engkau adalah utusan Allah. Aku telah solat lima waktu, menunaikan zakat hartidaku dan berpuasa di bulan Ramadhan”. Maka Nabi ﷺ bersabda : “Barangsiapa yang telah mati atas dasar ini, maka ia akan bersama dengan para Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada pada Hari Kiamat seperti ini – sambil mengacungkan 2 jari – selagi ia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya” (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, hadits dari ‘Amr bin Murrah al-Juhani, Shahiihut Targhiib no. 2515)

(04). Memperbanyak solat sunnah

“Aku pernah bermalam bersama Rasulullah ﷺ, lalu aku pun menyiapkan air wuduk dan keperluannya. Beliau bersabda kepadaku : “Mintalah sesuatu !”. Maka aku menjawab : “Aku meminta kepadamu agar aku dapat bersamamu di Syurga”. Beliau menjawab : “Ada lagi selain itu ?”. Aku katidakan : “Itu saja ya Rasulullah”. Maka beliau bersabda : “Maka bantulah aku atas dirimu itu dengan memperbanyak sujud (solat)” (HR. Muslim no. 489, dari Rabi’ah bin Ka’ab al-Aslami)

(05). Memperbanyak membaca shalawat

“Sesungguhnya manusia yang paling utama (dekat) denganku pada Hari Kiamat adalah yang paling banyak bershalawat atasku” (HR. At-Tirmidzi, hadits dari Abdullah bin Mas’ud, Shahiihut Targhiib wat Tarhiib no. 1668)

(06). Merawat dan menyantuni anak yatim

“Aku dan orang yang merawat anak yatim di Syurga kelak seperti ini” dan beliau pun memberi isyarat dengan jari tengah dan telunjuknya” (HR. Bukhari no. 6005, hadits dari Sahl bin Sa’d)

(07). Mendidik dua anak wanita sehingga menjadi wanita mukminah solehah

“Barangsiapa yang memelihara (mendidik) dua wanita sampai mereka dewasa, maka aku akan masuk Syurga bersamanya kelak seperti ini”, beliau pun mengisyaratkan jari telunjuk & jari tengahnya” (HR. Bukhari, hadits Anas, Shahih al-Adabul Mufrad no. 686)

(08). Memiliki akhlak yang mulia

“Sesungguhnya seseorang yang paling aku cintai & paling dekat majelisnya denganku di antara kalian pada Hari Kiamat (di Syurga) adalah yang paling baik akhlaknya…” (HR. At-Tirmidzi, hdits Jabir, Shahihul Jami’ 2649)

(09). Selalu memperbanyak doa

اَللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ إيْمَانًا لاَ يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فِي أعْلىَ جَنَّةِ الخُلْدِ

“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu iman yang tidak pernah lepas, kenikmatan yang tidak pernah habis serta dapat menyertai Nabi Muhammad ﷺ di Syurga yang tertinggi dan kekal” (HR. Ahmad VI/128 dan Ibnu Hibban no. 1970, atsar dari Abdullah bin Mas’ud, lihat Silsilah ash-Shahiihah V/379)

(10). Anak soleh yang dapat mengangkat derajat orang tuanya atau sebaliknya

“Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka…” (QS. Ath-Thur [52]: 21)

Jika anak bersama Nabi ﷺ di Syurga, maka orang tuanya diangkat derajatnya bersama dengan anaknya di Syurga yang sama, begitu pula jika orang tua yang bersama Nabi ﷺ.

MEREKA YANG BERTEMANKAN RASULULLAH SAW DI SYURGA.

MEREKA YANG BERTEMANKAN RASULULLAH SAW DI SYURGA.

➡1. Kita harus ingat selalu ingat bahawa:

↬a. Kematian adalah sebuah kepastian.

↬b. Dunia ini tidak lebih dari sayap nyamuk dan bangkai kambing. Tidak ada apa2 nya jika dibandingkan dg pesons Syurga.

↬c. Kita di dunia hanya pengembara dan akan dimintai pertanggung jawaban atas amal kita.

↬d. Kebahagian hakiki adalah ketika seorang menginjakkan kakinya di Syurga.

➡2. Bersanding dan bertetangga dekat dg orang hebat adalah sebuah kehormatan. Lantas bagaimana jika bersanding dg Nabi yg mulia?

➡3. Bersanding Nabi di dunia saja sudah suatu kemuliaan, lalu bagaimana dengan jika boleh mendampingi beliau di syurga.

➡4. Jika masuk syurga saja harus disertai usaha berupa amal shalih dan doa, begitu juga dg harapan bersama Nabi di syurga.

➡5. Syarat-syarat  Menjadi Pendamping Nabi Di Syurga sebagai berikut:

↬1.

Mencintai Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Disebutkan dalam Shahihain, dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu, berkata: Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat dan berkata, “Kapankah hari kiamat tiba?”, beliau menjawab, “Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya ?”. Ia menjawab, “Tidak ada, melainkan saya mencintai Allah dan Rasul-Nya”. Maka Rasulullah bersabda, “Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai.”

Anas bin Malik berkata: “Kami tidak pernah merasa gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

“Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai (di akhirat kelak).”

Kemudian Anas berkata: “Sungguh saya mencintai NabiShallallahu’alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar dan berharap agar saya boleh bersama mereka (di akhirat kelak) disebabkan cintidaku terhadap mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mareka.” (HR. Bukhari)

Tetetapi pecinta sejati yang akan mendapatkan kemuliaan ini adalah yang menempuh jalan orang yang dicintainya, mengikuti jejaknya, membenarkan ucapannya, menjalankannya perintahnya, menjauhi larangannya. Bukan hanya sekedar pengakuan semata.

↬2.

Memperbanyak Solat

Disebutkan dalam Shahih Muslim, Rabi’ah bin Ka’ab Al AslamiRadhiyallahu ‘Anhu bercerita bahawa dia pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Kemudian ia meyiapkan air wudhu dan keperluannya. Beliau lalu bersabda kepadaku, “Mintalah sesuatu kepadaku”, saya berkata, “Saya meminta agar saya boleh bersamamu di syurga.” Beliau menjawab, “Adakah permintaan selain itu”, saya berkata, “hanya itu.” Beliau lalu bersabda, “Maka bantulah aku atas dirimu (untuk memohon kepada Allah agar memenuhi permintaanmu) dengan memperbanyak sujud (shalat)”.” (HR. Muslim)

Maka perhatikanlah sholat wajibmu dan bersemangatlah menambahnya dg sholat2 Sunnah.

↬3.

Berakhlak Mulia

Dari Jabir Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallambersabda:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا

“Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majelisnya denganku di antara kalian hari kiamat kelak (di syurga) adalah yang paling baik akhlaknya…”. (HR. Al-Tirmidzi dinyatidakan shahih oleh Syaikh Al-Albani)

↬4.

Memperbanyak Membaca Selawat

Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً

“Manusia yang paling utama (dekat) denganku hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bershalawat atasku.” (HR. Al-Tirmidzi, dan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad)

↬5.

Merawat, Menyantuni & Membantu Anak Yatim

Berbuat baik kepada anak-anak yatim termasuk sebab keberuntungan di akhirat dengan mendapatkan syurga tertinggi.

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’d Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا

“Saya dan orang yang merawat anak yatim di syurga kelak seperti ini,” seraya beliau mengisyaratkan jari tengah dan telunjuknya lalu merenggangkan keduanya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Ibnu Baththal Rahi

mahullah –disebutkan dalam  Fathul Baari- berkata: “Wajib bagi siapa yang  mendengar hadits ini untuk mengamalkannya, supaya ia boleh menemani Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam di syurga, dan tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih utama darinya.”

↬6.

Mendidik Anak-anak Wanita Agar Menjadi Mukminah Shalihah

Imam Bukhari meriwayatkan dalam al-Adab al-Mufrad, dari AnasRadhiyallahu ‘Anhu, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, beliau bersabda:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تدركَا، دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ

“Barangsiapa yang memelihara dua putri sampai baligh, aku bersamanya di syurga seperti ini (jari telunjuk dan tengah)”.

Selamat mengamalkan….

MAKAN MENGIKUT CARA RASULULLAH SAW

Dalam ajaran Islam yang mulia, manusia diperintahkan oleh Allah agar makan secukupnya saja dan tidak berlebihan.

Allah berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوٓا

“Makan dan minumlah, tetetapi jangan berlebihan.”

(QS. Al-A’raf: 31)

Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini,

قال بعض السلف : جمع الله الطب كله في نصف آية :

 ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا )

“Sebagian salaf berkata bahawa Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat ini.”

Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan bahawa perut manusia adalah wadah yang paling buruk yang selalu diisi.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبَه، فإن كان لا محالة، فثُلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفَسِه

“Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut, cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya”.

“Namun jika ia harus (melebihkannya), hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk bernafas”

Maksudnya, perut yang penuh dengan makanan boleh merusak tubuh.

Syaikh Muhammad Al-Mubarakfury menjelaskan,

ﻭﺍﻣﺘﻼﺅﻩ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴا

“Penuhnya perut (dengan makanan) boleh menyebabkan kerusakan agama dan dunia (tubuhnya)”

Imam Asy-Syafi’i rahimahullah menjelaskan bahaya kekenyangan kerana penuhnya perut dengan makanan, beliau berkata,

لان الشبع يثقل البدن، ويقسي القلب، ويزيل الفطنة، ويجلب النوم، ويضعف عن العبادة

“Kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah.”

“Jika sampai full kekenyangan yang membuat tubuh malas dan terlalu sering kekenyangan, maka hukumnya boleh menjadi haram”.

Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan,

وما جاء من النهي عنه محمول على الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن القيام للعبادة ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل وقد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة

“Larangan kekenyangan dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat perut penuh dan membuat orangnya berat untuk melaksanakan ibadah dan membuat angkuh, bernafsu, banyak tidur dan malas”.

“Hukumnya dapat berubah dari makruh menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan (misalnya membahayakan kesehatan, pent).”

Kita tutup group ini dengan membaca do’a Kafaratul Majelis :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلٰه إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُك وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ

“Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik”

“Maha Suci Engkau Ya Allah, dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang haq disembah melainkan diri-Mu, aku memohon pengampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu”

بَارَكَ اللّٰه فِيْكُمْ