5 JENIS SOLAT

1- SOLAT YANG MENDAPAT SIKSAAN ALLAH.

    Solat yang dilakukan tidak bersungguh-sungguh.

2- SOLAT YANG MENDAPAT BALASAN

    ALLAH SWT

     Mengerjakan dari awal sehingga  akhir tanpa

     tahu maksud yang dibaca.

3- SOLAT YANG MENDAPAT KEAMPUNAN

    ALLAH SWT.

    Berusaha melawan nafsu dan bisikkan syaitan.

4- SOLAT YANG MENDAPAT PAHALA.

     Menunaikan solat dengan penuh khyusuk.

5- Solat Mereka Yang Dekat Dengan Allah SWT

    Solat Mereka merasakan Allah SWT sedang

    mengawasinya.        Kitab Al-Wabilus Shoyyib M.S: 40-5-.

Create your website with WordPress.com
Get started