Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

4 JAMINAN ALLAH SWT TERHADAP HAMBANYA.

1 – “ Jika kalian bersyukur maka akan Aku tambahkan nikmat Ku untuk kalian “ (Qs.Ibrahim : 7 )

2 – ” Ingatlah kepadaKu nescaya Aku ingat kepada kalian “ (Qs. Al-Baqarah : 152).

3 – ” Tidaklah Allah mengazabkan mereka, selama mereka memohon ampun (beristighfar kepada Allah) “ (Qs. Al-Anfal : 33)

4 – “ Berdoalah kepadaKu pasti akan Aku kabulkan bagimu” (Qs.Al-Mukminun : 60)