Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

Download Al-Quran 30 Juzu’.

Ini link murottal Al-Qur’an 30 juz tanpa harus download, tinggal play saja.

Juz 1 ⇨ http://j.mp/2b8SiNO

Juz 2 ⇨ http://j.mp/2b8RJmQ

Juz 3 ⇨ http://j.mp/2bFSrtF

Juz 4 ⇨ http://j.mp/2b8SXi3

Juz 5 ⇨ http://j.mp/2b8RZm3

Juz 6 ⇨ http://j.mp/28MBohs

Juz 7 ⇨ http://j.mp/2bFRIZC

Juz 8 ⇨ http://j.mp/2bufF7o

Juz 9 ⇨ http://j.mp/2byr1bu

Juz 10 ⇨ http://j.mp/2bHfyUH

Juz 11 ⇨ http://j.mp/2bHf80y

Juz 12 ⇨ http://j.mp/2bWnTby

Juz 13 ⇨ http://j.mp/2bFTiKQ

Juz 14 ⇨ http://j.mp/2b8SUTA

Juz 15 ⇨ http://j.mp/2bFRQIM

Juz 16 ⇨ http://j.mp/2b8SegG

Juz 17 ⇨ http://j.mp/2brHsFz

Juz 18 ⇨ http://j.mp/2b8SCfc

Juz 19 ⇨ http://j.mp/2bFSq95

Juz 20 ⇨ http://j.mp/2brI1zc

Juz 21 ⇨ http://j.mp/2b8VcBO

Juz 22 ⇨ http://j.mp/2bFRxNP

Juz 23 ⇨ http://j.mp/2brItxm

Juz 24 ⇨ http://j.mp/2brHKw5

Juz 25 ⇨ http://j.mp/2brImlf

Juz 26 ⇨ http://j.mp/2bFRHF2

Juz 27 ⇨ http://j.mp/2bFRXno

Juz 28 ⇨ http://j.mp/2brI3ai

Juz 29 ⇨ http://j.mp/2bFRyBF

Juz 30 ⇨ http://j.mp/2bFREcc

Sila disebarluaskan semoga menjadi amal jariyah bagi kita semua..

PERSELISIHAN MANUSIA.

PERSELISIHAN MANUSIA.

Allah mengutus rasul serta menurunkan kitab pedoman hidup(alquran assunah). Sikap manusia terhadap alquran assunah berbeza-beza.  Secara umun tingkatan perselisihan tersebut terbagi tiga jenis:-

(1).Ada manusia yg menerima dan ada menolak alquran assunah. Sikap ini menyebabkan manusia  menjadi dua golongan,  kafir atau mukmin.  Inilah perselisihan  terbesar terjadi dkalangan manusia. 

Allah berfirman yg ertinya:-

” Dia-lah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin”. (at-Taghâbun ayat 2).

(2). Perselisihan dikalangan orang kafir.

Allah berfirman yg ertinya:-

“Orang-orang Yahudi berkata: “Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan”, dan orang-orang Nasrani berkata: “Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,” Padahal mereka (sama-sama) membaca al-Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allâh akan mengadili diantara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.” (al-Baqarah ayat 111-113)

(3)  Perselisihan dikalangan umat islam.

Penyebabnya adalah perbedaan dalam berpegang kepada al-Qur’an dan As-Sunnah. Banyak kaum Muslim tidak berpegang kepada al-Qur’ân dan as-Sunnah dengan benar, sehingga terjerumus dalam berbagai kesesatan.

Demikian tiga bentuk perselisihan diatara manusia.

Walaupun telah terjadi berbagai firqah(golongan) dlm umat islam,  namun mereka tetap berpegang kepada alquran assunah.  Namun sekarang ini, seluruh wilayah kaum muslimin telah dikuasai oleh kaum kafir yahudi nasara. Akibat penjajahan tersebut umat islam sudah mengamalkan sistem hidup ciptaan manusia  dan meninggalkan alquran assunah. Maka terjadilah perselisihan yg sangat parah dan rumit kerana mereka sudah terjebak dalam perselisihan jenis (1) disamping perselisihan jenis (3).

Semoga umat islam  segara kembali kepada jalan yang lurus dan berpegang kepada alquran assunah.

Semoga bermanfaat.

7 CARA MERAWAT HATI YANG KOSONG

“Tatkala jiwa menjadi kosong, rawatlah ia dengan zikir di hati..

Tatkala jiwa menjadi kosong, penuhi al-Quran di lubuk sanubari..

Tatkala jiwa menjadi kosong, berlarilah kepada Ilahi..

Tatkala jiwa menjadi kosong, ingatlah diri kepada mati..

Kerana jiwa yang kosong itu permulaan bagi hati yang mati..

Kerana jiwa yang kosong itu puncanya hati berbelah bahagi..

Kerana jiwa yang kosong itu sumber lalainya hati..

Rawatlah hati, gilaplah iman, In shaa Allah, hati bakal subur kembali..

4 ORANG YANG TIDAK TERSENTUH API NERAKA

4 ORANG YANG TIDAK TERSENTUH API NERAKA…

1. SAHL

“Orang yang tidak mempersulitkan sesuatu, selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan dan tidak membuat orang lain susah

2. QORIB

“Akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan bagi orang yang diajak bicara. wajahnya selalu berseri-seri dan murah senyum jika bertemu orang serta selalu menebar salam.

3. LAYYIN

“Orang yang lembut dan santun baik bertutur-kata atau bersikap. Tidak kasar, tidak mementingkan diri sendiri, tidak galak, tidak suka memarahi orang yang berbeza pendapat dengannya. Tidak suka memaksa. Lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain.

4. HAYYIN

“Orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan zahir batin. Tidak senang marah, penuh pertimbangan. Tidak mudah memaki, melaknat serta tenang jiwanya.

Nabi Muhammad SAW Bersabda, “Mahukah kalian aku tunjukan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?” para sahabat berkata “mahu wahai Rasulullah!” Baginda menjawab “yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang Hayyin, Layyin, Qorib, Sahl.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

10 CARA MENYUCI JIWA

🌼Mari sama-sama Kita membersihkan Hati, dengan cara ;🌼

🦚 Jangan cari kesalahan orang lain, kesalahan sendiri kitapun banyak,  hanya saja kita tak sadar.

🦚 Jangan hina orang, Allah Tak pernah Menghina kita.

🦚 Jangan buka aib orang,  Aib sendiripun banyak yg disimpan oleh Allah bahkan sampai d akhirat.

🦚 Jangan Mencela Orang, Allah menhargai setiap usaha hamba-hambanya.

🦚 jangan merendahkan orang, bisa saja orang yg kita rendahkan itu lah yg akan menolong kita  saat susah.

🦚 Jaga Lisanmu Jangan sampai menyakiti hati orang, Doa orang yang teraniaya itu makbul.

🦚 Jangan bangga dengan amal ibadah kita, Hanya Allah yang tahu amal tersebut diterima atau tidak.

🦚 Jangan sombong dengan apa yang kita punya, Allah bisa tarik kapan saja Allah mau.

🦚 Jangan bandingkan orang lain dengan kita, Allah Tentukan rezeki orang sesuai kadarnya masing-masing.

🦚 Jangan sedih dengan kekurangan kita, Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya.

Insya Allah Kiat semua siap Amalkan dan Sampaikan..

5 AMALAN KETIKA MENDENGAR AZAN

5 AMALAN KETIKA MENDENGAR AZAN

Ada lima amalan yang semestinya diamalkan ketika mendengar azan. Apa saja itu?

Lima amalan tersebut telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim sebagai berikut:

(1) mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin.

(2) bershalawat pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: Allahumma sholli ‘ala Muhammad atau membaca shalawat ibrahimiyyah seperti yang dibaca saat tasyahud.

(3) minta pada Allah untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir bin ‘Abdillah: Allahumma robba hadzihid da’watit taammah wash sholatil qoo-imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab’atshu maqoomam mahmuuda alladzi wa ‘adtah …

(4) membaca: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lah wa anna muhammadan ‘abduhu wa rasuluh, radhitu billahi robbaa wa bi muhammadin rosulaa wa bil islami diinaa, sebagaimana disebutkan dalam hadits Sa’ad bin Abi Waqqash.

(5) memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. (Lihat Jalaa-ul Afham hal. 329-331)

Dalil untuk amalan nomor satu sampai dengan tiga disebutkan dalam hadits dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bershalawatlah untukku. Karena siapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat padanya (memberi ampunan padanya) sebanyak sepuluh kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untukku. Karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah, aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta untukku wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafa’atku.” (HR. Muslim no. 384).

Adapun meminta wasilah pada Allah untuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan dalam hadits dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa mengucapkan setelah mendengar adzan ‘allahumma robba hadzihid da’watit taammah wash sholatil qoo-imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab’atshu maqoomam mahmuuda alladzi wa ‘adtah’ [Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini (dakwah tauhid), shalat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah (kedudukan yang tinggi), dan fadilah (kedudukan lain yang mulia). Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqom (kedudukan) terpuji yang telah Engkau janjikan padanya], maka dia akan mendapatkan syafa’atku kelak.” (HR.Bukhari no. 614 )

14 Cara Merasai Nikmat Bersyukur

14 Cara Merasai Nikmat Bersyukur

1. Bersyukur dengan apa yang anda dapat, kerana bukan semua orang mendapat sesuatu sepertimana anda.

2. Perasaan syukur dapat dilihat apabila anda sanggup memberi apa yang anda ada kepada orang yang lebih memerlukan.

3. Setiap hirupan udara adalah satu nikmat. Jadi bersyukurlah.

4. Bersyukurlah dengan apa yang anda ada sekarang, kerana ada sesetengah orang tidak bersyukur dan telah mengalami kerugian yang besar.

5. Keberkatan hanya datang kepada orang yang bersyukur.

6. Setiap hari, perbanyakkan berterima kasih tidak kira sedikit ataupun banyak.

7. Janganlah marah sekiranya sesuatu tidak mengikut apa yang dirancang. Ada hikmah disebalik setiap kejadian.

8. Janganlah tamak dengan apa yang anda peroleh hari ini. Mungkin anda tidak mempunyai peluang sepertimana hari ini.

9. Jadikan ucapan terima kasih dan syukur sebagai satu cara hidup kita

10. Perbanyakkan rasa syukur dan keberkatan akan datang.

11. Apabila anda gembira, ucaplah terima kasih.

12. Perasaan syukur bukanlah sekadar pada ucapan, malah dengan perbuatan.

13. Bersyukur adalah salah satu sifat-sifat yang mulia.

14. Sesiapa yang mempunyai perasaan syukur boleh mencapai kejayaan dalam hidup.

10 CARA AGAR BOLEH MENCINTAI ALLAH

10 CARA AGAR BOLEH MENCINTAI ALLAH :

1. Membaca al-Quran, mentadabburi dan memahami makna maknanya.

2. Bertaqarrub kepada Allah dengan mengamalkan amal-amal yang sunnah.

3. Selalu berdzikir kepada Allah di setiap keadaan, dengan lisan, hati dan amal.

4. Lebih mementingkan apa yang dicintai oleh Allah di atas yang dicintai oleh hamba ketika bertabrakan.

5. Menyelami nama-nama Allah dan sifat-Nya serta pengaruh dan kesempurnaan yang ditunjukkan olehnya.

6. Memikirkan nikmat-nikmat Allah yang bersifat lahiriyah dan batiniyah, serta menyaksikan kebaikan-kebaika-Nya kepada hamba-Nya.

7. Menundukkan hati di hadapan Allah dan selalu merasa faqir kepada-Nya.

8. Bermunajat kepada Allah di saat sepertiga malam terakhir dengan solat, membaca al-Qur’an dan istighfar.

9. Bershahabat dengan orang-orang solih dan mengambil faidah dari mereka.

10. Menjauhi semua yang menghalangi hati dari Allah.

PERBANYAK SEBUT KALIMAH MULIA⁣

PERBANYAK SEBUT KALIMAH MULIA⁣

Zikir adalah ibadah yang sangat mulia. Di antara fadilatnya adalah boleh menenangkan jiwa.

Fadilat lainnya pun amat banyak. Di antara zikir yang boleh dirutinkan setiap saat, dibaca agar lisan terus basah dengan zikrullah adalah empat kalimah mulia, iaitu (1) subhanallah, (2) alhamdulillah, (3) laa ilaha illallah, (4) Allahu akbar

Dari Samuroh bin Jundub, ia berkata bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, .

“Ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah: (1) Subhanallah, (2) Alhamdulillah, (3) Laa ilaaha illallah dan (4) Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai” (HR. Muslim no. 2137)

Yang dimaksud bacaan tasbih (subhanallah = Maha Suci Allah) adalah menyucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak layak bagi-Nya.⁣

Yang dimaksud bacaan tahmid (alhamdulillah = segala puji bagi Allah) adalah menetapkan kesempurnaan pada Allah dalam nama, sifat dan perbuatan-Nya yang mulia.⁣ .

Yang dimaksud bacaan tahlil (laa ilaha illallah = tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah) adalah berbuat ikhlas dan mentauhidkan Allah serta berlepas diri dari kesyirikan.⁣ .

Yang dimaksud bacaan takbir (Allahu akbar = Allah Maha Besar) adalah menetapkan keagungan atau kebesaran pada Allah Ta’ala dan tidak ada yang melebihi kebesarannya.

Empat kalimat mulia tersebut akan berfaedah jika bukan hanya di lisan, namun direnungkan maknanya di dalam qalbu, dalam hati yang paling dalam.⁣ .

Semoga amalan yang sederhana ini akan menjadi rutin kita sehingga lisan ini selalu basah dengan zikrullah, zikir pada Allah.⁣